01204 Là Mạng Nào

shop khu vựcshop khoanh vùng 1công ty chúng tôi khoanh vùng 2shop Quanh Vùng 3Shop chúng tôi Khu Vực 4Shop chúng tôi khoanh vùng 5Shop chúng tôi Quanh Vùng 6shop Quanh Vùng 7cửa hàng Khu Vực 8Cửa Hàng chúng tôi Khu Vực 9

Bạn đang xem: 01204 là mạng nào

Đăng nhập nhanh:
*

*

Xem thêm: Tính Cách Mệnh Hoả Hợp Với Mệnh Gì ? Mệnh Nào? Mệnh Hỏa Hợp Với Màu Gì

Di cồn
Thiết bị
Khuyến mại

*

Để không bị lỡ báo cáo định kỳ nhảy số tự các nhà mạng, mời các bạn theo dõi và quan sát bảng bên dưới đây:

TT

Doanh nghiệp viễn thông

Mã mạng cũ

với số thuê bao

Kết trái đưa đổi

Mã mạng mới

và số thuê bao

Thời gian chuyển đổi

1

neftekumsk.com

120 xxxxxxx

Đã đưa đổi

70 xxxxxxx

Từ 00 tiếng 00 phút

2

121 xxxxxxx

Đã gửi đổi

79 xxxxxxx

Từ 00 tiếng 00 phút

3

122 xxxxxxx

Đã chuyển đổi

77 xxxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút

4

126 xxxxxxx

Đã gửi đổi

76 xxxxxxx

Từ 00 tiếng 00 phút

5

128 xxxxxxx

78 xxxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút

6

VinaPhone

124 xxxxxxx

Đã đưa đổi

84 xxxxxxx

Từ 00 tiếng 00 phút

7

127 xxxxxxx

Đã đưa đổi

81 xxxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút

8

129 xxxxxxx

Đã chuyển đổi

82 xxxxxxx

Từ 00 tiếng 00 phút

9

123 xxxxxxx

Đã gửi đổi

83 xxxxxxx

Từ 00 tiếng 00 phút

10

125 xxxxxxx

Đã đưa đổi

85 xxxxxxx

Từ 00 tiếng 00 phút

11

Viettel

169 66xxxxx

Đã đưa đổi

39 66xxxxx

Từ 00 giờ đồng hồ 00phút

169 xxxxxxx

Đã đưa đổi

39 xxxxxxx

Từ 00 giờ 00phút

12

168 xxxxxxx

Đã chuyển đổi

38 xxxxxxx

Từ 00 tiếng 00phút

13

167 xxxxxxx

Đã chuyển đổi

37 xxxxxxx

Từ 00 tiếng 00 phút

14

166 xxxxxxx

Đã gửi đổi

36 xxxxxxx

Từ 00 giờ đồng hồ 00phút

15

165 xxxxxxx

Đã chuyển đổi

35 xxxxxxx

Từ 00 tiếng 00phút

16

164 xxxxxxx

34 xxxxxxx

Từ 00 tiếng 00phút

17

163 xxxxxxx

33 xxxxxxx

Từ 00 tiếng 00phút

18

162 xxxxxxx

32 xxxxxxx

Từ 00 giờ đồng hồ 00phút

19

Vietnamobile

Vietnamobile

186 4xxxxxx

Đã đưa đổi

56 4xxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút

20

186 2xxxxxx

Đã đưa đổi

56 2xxxxxx

21

186 3xxxxxx

Đã chuyển đổi

56 3xxxxxx

Từ 00 giờ 00phút

22

188 4xxxxxx

Đã chuyển đổi

58 4xxxxxx

Từ 00 giờ đồng hồ 00phút

23

188 5xxxxxx

58 5xxxxxx

24

188 6xxxxxx

58 6xxxxxx

25

188 7xxxxxx

58 7xxxxxx

26

188 8xxxxxx

58 8xxxxxx

27

188 9xxxxxx

58 9xxxxxx

28

188 3xxxxxx

Đã gửi đổi

58 3xxxxxx

Từ 00 giờ 00phút

29

186 5xxxxxx

Đã chuyển đổi

56 5xxxxxx

Từ 00 giờ đồng hồ 00phút

30

186 6xxxxxx

56 6xxxxxx

31

186 7xxxxxx

56 7xxxxxx

32

186 8xxxxxx

56 8xxxxxx

33

186 9xxxxxx

56 9xxxxxx

34

188 2xxxxxx

58 2xxxxxx

35

Gmobile

199 2xxxxxx

Đã đưa đổi

59 2xxxxxx

Từ 00 giờ 00phút

36

199 3xxxxxx

Đã chuyển đổi

59 3xxxxxx

Từ 00 giờ đồng hồ 00phút

37

199 8xxxxxx

Đã gửi đổi

59 8xxxxxx

Từ 00 giờ 00phút

38

199 9xxxxxx

Đã chuyển đổi

59 9xxxxxx

Từ 00 tiếng 00phút

https://vietteltelecom.vn/;http://vinaphone.com.vn/;http://gđiện thoại.vn/content/1024