2^16 chia cho 17 có số dư là

Hãy nhập thắc mắc của bạn, neftekumsk.com đã tìm phần lớn câu hỏi bao gồm sẵn cho mình. Nếu ko thỏa mãn cùng với các câu trả lời gồm sẵn, các bạn hãy chế tác thắc mắc mới.

Bạn đang xem: 2^16 chia cho 17 có số dư là
Ta có: n:17(dư 8)=>n-8 phân tách không còn cho 17=>n-8+17=n+9 phân tách không còn cho 17

n:25(dư 16)=>n-16 phân chia hết mang lại 25=>n-16+25=n+9 phân chia hết mang lại 25

=>n+9 phân tách hết đến 17 cùng 25

=>n+9=BC(17,25)

cơ mà (17,25)=1

=>BCNN(17,25)=17.25=425

=>n+9=B(425)=(425,850,1275,...)

=>n=(416,841,1266,...)

Vì n là số lớn số 1 gồm 3 chữ số

=>n=841

Vậy n=841Dưới đó là một vài thắc mắc có thể liên quan cho tới thắc mắc cơ mà các bạn trình lên. Có thể trong những số ấy gồm câu vấn đáp nhưng chúng ta cần!

Xem thêm: Mô Hình Pbr Là Gì - Chỉ Số Per, Pbr, Roe Là Gì

một vài tự nhiên phân chia đến 17 dư 8 phân tách mang lại 25 dư 16 .Hỏi a,tìm kiếm số tự nhiên lớn số 1 bao gồm 3 chữ số đồng tình điều kiện bên trên.b,kiếm tìm dạng chung của các số chấp nhận đề bài

Đọc tiếp...


Mấy chúng ta ơi ! GIúp mik 2 bài nha !

Bài 1 : Tìm số tự nhiên x lớn số 1 tất cả 3 chữ số biết x : 8 dư 7 , chia 31 thì dư 28 .

Bài 2 : Tìm số tự nhiên a có 3 chữ số biết a phân chia 17 dư 8 , phân tách mang lại 25 dư 16 .

Đọc tiếp...


Điện thoại tư vấn số đó là A bởi A chia 17 có số dư là 8

nên A−8⋮17

⇒A−8+17⋮17

⇒A+9⋮17A phân tách 25 tất cả số dư là 16

bắt buộc A−16⋮25

⇒A−16+25⋮25

⇒A+9⋮25 vì 25 cùng 17 nguyên tố thuộc nhau

bắt buộc A+9⋮17.25=425

nên có 2 số thỏa mãn đề là

425−9=416 và số 425.2−9=841


Trả lời

Câu 1 : call số thoải mái và tự nhiên cần tìm là a ( a ở trong N ; a ( a + 1 ) phân chia hết mang lại 8

a chia 31 dư 28 => ( a + 3) phân tách không còn cho 31

Ta gồm ( a + 1 ) + 64 phân chia hết mang lại 8 = ( a + 3 ) + 62 phân tách hết mang lại 31

Vậy ( a+ 65 ) phân chia không còn đến 8 với 31

=> a + 65 chia không còn đến 248

Vì a a = 927

Vậy số thoải mái và tự nhiên bắt buộc search là : 927


Câu 2

Ta bao gồm a chia 17 dư 8 => a- 8 phân chia hết mang đến 17 => a- 8 + 17 = a+ 9 phân chia không còn đến 17

a phân chia 25 dư 16 => a - 16 phân chia không còn cho 25 => a - 16 + 25 = a + 9 phân chia không còn cho 25

=> a + 9 phân tách hết đến 17 và 25

=> a+ 9 = BC( 17; 25 )

cơ mà ( 17 ; 25 ) = 1

=> BCNN ( 17 ; 25 ) = 17 . 25 = 425

=> a+ 9 = B(425) = ( 425 ; 850 ; 1275 ; ... )

=> a= ( 416 ; 841 ; 1266 ; ... )

Vì a là số gồm 3 chữ số yêu cầu a= 841

Vậy a= 841


Kiểm tra Toán lớp 6 Giải SGK Toán lớp 6 Giải SGK Ngữ văn uống lớp 6 Giải SGK Tiếng Anh lớp 6 Hỏi đáp Tân oán lớp 6 Hỏi đáp Ngữ văn lớp 6 Hỏi đáp Tiếng Anh lớp 6
αβγηθλΔδϵξϕφΦμ∂Ωωχσρ∞π∃⊥()<>|/ℕℤℚℝℕ∗