Abbreviation là gì

VÍ DỤ:

- Người ta thường xuyên đồng ý rằng chúng ta cũng có thể sử dụng các từ viết tắt và chữ viết tắt nhưng mà không đề nghị giải thích, sống kia thuật ngữ được khán giả nghe biết.

Bạn đang xem: Abbreviation là gì

It's generally accepted that you may use acronyms & abbreviations without explanation, where the term is well known by the audience.

 

- Đấy chưa hẳn là một trong những chữ viết tắt được công nhận đúng theo pháp, với tiểu tngày tiết đã có được sửa chữa thay thế nhằm phản chiếu điều đó.

That is not a legally approved abbreviation, and the tail has been corrected to reflect that.

 

- Anh ta đã cố gắng để tìm ra những phép tắc về cách thực hiện vết nháy cùng với các tự viết tắt hoặc chữ viết tắt.

He was trying lớn find out the rule about using apostrophes with acronyms or abbreviations.

 

- Các bác sĩ với y tá làm việc gấp rút bao phủ anh ấy bởi đa số nhiều từ được rút gọn cùng chữ viết tắt.

Doctors and nurses worked rapidly around hlặng speaking in clipped phrases and abbreviations.

 

- Bảng thuật ngữ có chứa các giải thích về chữ viết tắt với thuật ngữ được thực hiện vào cuốn nắn sách này.

The glossary contains explanations of abbreviations & terms used in this book.

 

- Các chữ cái vào ngoặc đối chọi là các chữ viết tắt được thừa nhận cho từng thuật ngữ.

Letters shown in brackets are the recognized abbreviations for each term.

 

- Đó là một trong chữ viết tắt đặc trưng - Quy trình vận động bình thường - cơ mà tôi ko tuim bố đã sáng tạo ra điều đó.

That's a particularly dour abbreviation - Normal Operating Procedure - but I don't clayên ổn khổng lồ have sầu invented that one.

 

- Trong quả đât kếch xù của các người sử dụng e-mail, các từ viết tắt với chữ viết tắt đã có cách tân và phát triển.

In the world of avid e-mail users, a variety of acronyms and abbreviations have developed.

 

- Từ viết tắt hoặc chữ viết tắt hoàn toàn có thể tạo lầm lẫn cho một quý khách đã kiếm tìm tìm doanh nghiệp trong danh sách.

Acronyms or abbreviations can confuse a client who is looking for the business in a resource listing.

Xem thêm: Mệnh Hỏa Khắc Màu Gì Năm 2020 Đem May Mắn, Mệnh Hỏa Hợp Với Màu Gì Nhất

 

- Một phú lục được hỗ trợ với cùng một bạn dạng bắt tắt các thuật ngữ và chữ viết tắt được áp dụng trong veo bài bác báo.

An Appendix is provided with a summary of terms and abbreviations used throughout the article.

 

- Mặc dù hai chữ viết tắt là các từ Latin, bọn chúng dễ dàng dịch thành tiếng Anh.

Though the two abbreviations are Latin terms, they are easily translatable into English.

 

- Chữ viết tắt của peso là p, và số các của chính nó thỉnh thoảng được viết bởi ps, cùng nhiều khi cùng với chữ Phường in hoa và chữ s bé dại.

The peso's abbreviation was p, và its plural was sometimes written as ps, & sometimes the P. with a superscript s.

 

- Chữ viết tắt những điều đó đã có giảm xén trong số ngữ chình họa khác biệt nhiều lần.

Such abbreviations have cropped up in different contexts time & again.

 

- Các hồ sơ điện tử cũng chứa nhiều từ bỏ, chữ viết tắt cùng ký hiệu rộng đáng chú ý.

Electronic records also contained significantly more words, abbreviations, and symbols.

 

- Có rất nhiều chữ viết tắt mà lại lúc đầu cạnh tranh ghi nhớ.

There were many abbreviations, which were initially difficult to lớn rethành viên.

 

- Có một list những chữ viết tắt ngay sát mở đầu cuốn nắn sách.

There is a các mục of abbreviations near the beginning of the book.

 

- Chữ viết tắt WHO có nghĩa gì?

What does the abbreviation WHO st& for?

 

- Vui lòng thực hiện chữ viết tắt 'cm' mang đến 'centimet', không có vệt chấm dứt sau nó.

Please use the abbreviation 'cm' for 'centimetres', without any full stop after it.

 

- Xin lỗi - chúng ta cũng có thể giải thích một số trong những chữ viết tắt bao gồm chân thành và ý nghĩa gì trong thỏng của khách hàng được không?

Sorry - could you explain what some of these abbreviations mean in your letter?

 

- Chúng tôi thường sử dụng chữ viết tắt 'MP' vắt do viết ra 'Thành viên Nghị viện' khá đầy đủ.

We generally use the abbreviation 'MP' instead of writing out 'Member of Parliament' in full.