Agitation là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Agitation là gì

*
*
*

agitation
*

agitation /,ædʤi"teiʃn/ danh từ sự lay rượu cồn, sự rung cồn, sự làm rung chuyển sự khích đụng, sự xúc cồn, sự bối rối sự suy đi tính lại, sự cân nhắc lung (một vấn đề gì); sự thảo luận sự khích cồn quần bọn chúng, sự tạo phiến động
khuấy trộnagitation device: sản phẩm khuấy trộnagitation tank: bể khuấy trộnair agitation: khuấy trộn không khíair agitation: sự khuấy trộn không khíair agitation zone: vùng khuấy trộn không khícompressed air agitation: khuấy trộn bởi khí nénsự khuấyair agitation: sự khuấy trộn không khístirring agitation: sự khuấy đụcsự trộnLĩnh vực: năng lượng điện lạnhvận động (láo độn)Lĩnh vực: xây dựngsự nhàoBrownian agitationkhuấy cồn Brownagitation cupcốc trộn (sơn)thermal agitationvận động nhiệtthermal agitationvận động sức nóng (lếu độn)thermal agitationsự vận động sức nóng (lếu láo độn)sự hòn đảo trộnair (jet) agitation: sự hòn đảo trộn bởi không khíslow agitation: sự hòn đảo trộn từ từvigorous agitation: sự hòn đảo trộn mạnh bạo <,ædʒi"tei∫n> danh từ o sự khuấy, sự trộn
*

Xem thêm: Lãnh Gì Thì Cũng Lên Giường

*

*

agitation

Từ điển Collocation

agitation noun

1 worry/excitement

ADJ. acute, considerable, extreme, great

VERB + AGITATION show trying not lớn show her agitation | conceal, hide He could not hide his agitation.

PREP. in sb"s ~ He knocked his glass over in his agitation. | with ~ She was wriggling on the seat with agitation.

PHRASES a feeling/state of agitation

2 public prochạy thử

ADJ. growing | mass, popular, public | political

VERB + AGITATION engage in, turn khổng lồ The organization is turning lớn political agitation in order khổng lồ achieve its aims. | stir up

PREPhường. ~ against There has been mass agitation against the president. | ~ for There is growing agitation for rekhung of local government.

Từ điển WordNet


n.

a mental state of extreme emotional disturbancethe feeling of being agitated; not calmthe act of agitating something; causing it lớn move sầu around (usually vigorously)

English Synonym & Antonym Dictionary

agitationssyn.: excitement ferment fermentation hullabaloo tempestuousness turmoil unrest upheaval