Alert là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

alert
*

alert /ə"lə:t/ tính từ thức giấc apple, chình họa giác linch lợi, nhanh khô nhẹn, nkhô giòn nhẫu, hoạt bát danh từ sự thông báo, sự báo nguyto put on the alert: đặt trong triệu chứng báo động sự báo động phòng không; thời hạn báo động chống không sự cảnh giác, sự đề phòngto be on the alert: cảnh giác đề phòng
báo nguybiểu đạt báo độngLĩnh vực: toán thù & tinsự báo độngcombined alert: sự thông báo kết hợpgeneric alert: sự báo động chungsự báo lỗisự chình họa giácalert boxvỏ hộp báo độngalert boxvỏ hộp chình họa báoalert conditionđiều kiện báo độngalert conditionđiều kiện báo lỗialert conditionchứng trạng báo lỗialert control sessionphiên tinh chỉnh sự cốalert descriptionsự bộc lộ báo độngalert focal pointtiêu điểm báo độngalert focal pointtrung vai trung phong điểm báo độngalert informationban bố tín hiệualert tablebảng báo độngalert tablebảng sự cốalert typekiểu dáng báo độngalert typethứ hạng báo lỗicombined alertlời báo động kết hợpgeneric alertsự lưu ý chungvi khuẩn alertbáo có virusvi khuẩn alertbáo virusvoice alert (system)khối hệ thống báo bằng giọng nói
*

*

*

alert

Từ điển Collocation

alert adj.

VERBS be, look, seem | become | remain, stay | keep sb The machine should help khổng lồ keep the pilot alert.

ADV. very | fully | immediately, instantly, suddenly There was a noise outside và he was suddenly alert. | always, constantly | mentally He was as mentally alert as a man half his age.

PREPhường. lớn Climbers need to lớn be alert to lớn possible dangers.

Từ điển WordNet


n.

Bạn đang xem: Alert là gì

v.

Xem thêm: Thanh Tra Các Sai Phạm Tại Chung Cư Tín Phong 12 View, Thanh Tra Các Sai Phạm Tại Chung Cư Tín Phong

adj.

very attentive or observant

an alert và responsive sầu baby is a joy

caught by a couple of alert cops

alert enough lớn spot the opportunity when it came

constantly alert & vigilant, lượt thích a sentinel on duty

mentally responsive

an alert mind


Microsoft Computer Dictionary

n. 1. In many operating systems with GUIs (graphical user interfaces), an audible or visual alarm that signals an error or represents a warning of some sort. See also alert box. 2. In programming, an asynchronous notification sent by one thread to another. The alert interrupts the recipient thread at defined points in its execution và causes it to exexinh tươi an asynchronous procedure Call. See also asynchronous procedure Hotline, thread (definition 1).

English Synonym and Antonym Dictionary

alerts|alerted|alertingsyn.: attentive sầu lively nimble on the job prompt ready watchful dull slow torpid