Bài 29 Trang 89 Sgk Toán 9 Tập 1

Một khúc sông rộng khoảng chừng 250m. Một mẫu đò chèo qua sông bị làn nước đẩy xiên đề nghị phải chèo khoảng 320m new sang được bờ vị trí kia. Hỏi dòng nước đã đẩy cái đò lệch đi một góc bằng bao nhiêu độ? (góc(α) trong hình 32).