Bài 34 Trang 17 Sgk Toán 8 Tập 1

34. Rút ít gọn các biểu thực sau:a) (a + b)2 – (a – b)2; b) (a + b)3 – (a – b)3 – 2b3

c) (x + y + z)2 – 2(x + y + z)(x + y) + (x + y)2

*

a) (a + b)2 – (a – b)2 = (a2 + 2ab + b2) – (a2 – 2ab + b2)

= a2 + 2ab + b2 – a2 + 2ab – b2 = 4ab

Hoặc (a + b)2 – (a – b)2 = <(a + b) + (a – b)><(a + b) – (a – b)>

= (a + b + a – b)(a + b – a + b)

= 2a . 2b = 4ab

b) (a + b)3 – (a – b)3 – 2b3

= (a3 + 3a2b + 3ab2 + b3) – (a3 – 3a2b + 3ab2 – b3) – 2b3Quảng cáo

= a3 + 3a2b + 3ab2 + b3 – a3 + 3a2b – 3ab2 + b3 – 2b3

= 6a2b

Hoặc (a + b)3 – (a – b)3 – 2b3 = <(a + b)3 – (a – b)3> – 2b3

= <(a + b) – (a – b)><(a + b)2 + (a + b)(a – b) + (a – b)2> – 2b3

= (a + b – a + b)(a2 + 2ab + b2 + a2 – b2 + a2 – 2ab + b2) – 2b3

= 2b . (3a2 + b2) – 2b3 = 6a2b + 2b3 – 2b3 = 6a2b

c) (x + y + z)2 – 2(x + y + z)(x + y) + (x + y)2

= x2 + y2 + z2+ 2xy + 2yz + 2xz – 2(x2 + xy + yx + y2 + zx + zy) + x2 + 2xy + y2

= 2x2 + 2y2 + z2 + 4xy + 2yz + 2xz – 2x2 – 4xy – 2y2 – 2xz – 2yz = z2


Bài học: Chuyên ổn mục:

Quảng cáo
Bài trướcLý ttiết diện tích tam giác, 1. Định lý
Bài tiếp theoBài 16 trang 121 sgk Tân oán 8 tập 1, Bài 16. Giải ham mê vì chưng sao diện tích của tam giác được tô đậm trong số hình 128,129, 130 bằng nửa diện tích
Danh sách bài xích tập
Bài 38 trang 17 sgk Tân oán 8 tập 1, Chứng minc những đẳng thức sau:
Bài 37 trang 17 Toán 8 tập 1, Dùng cây bút chì nối những biểu thức sao cho
Bài 36 trang 17 sgk Toán thù 8 tập 1, Tính quý hiếm của biểu thức:
Bài 35 trang 17 sgk Toán thù 8 tập 1, Tính nhanh:
Bài 33 trang 16 sgk Tân oán 8 tập 1, Sách Tân oán 8 – bài xích 33 trang 16 – Tính:(2 + xy)2; b) (5 –...

Bạn đang xem: Bài 34 trang 17 sgk toán 8 tập 1


Bài 32 trang 16 môn Tân oán 8 tập 1, Điền những đơn thức thích hợp vào ô trống:
Mục lục môn Tân oán 8


Xem đầy đủ: Toán 8


Xem theo môn học

Sách giáo khoa (SGK)

Sách bài tập (SBT)


Quảng cáo
Luyện tập
Câu hỏi 3 Bài 2 trang 99 Toán 8 Tập 2 : Bài 2. Hình hộp chữ nhật (tiếp)
Trả lời thắc mắc 3 Bài 2 trang 99 Tân oán 8 Tập 2 . Đường trực tiếp song tuy vậy cùng với phương diện phẳng. Bài 2. Hình...
Vào vai Giôn-xi kể lại câu chuyện Chiếc lá sau cuối của O.Hen-ri, Tôi là Giôn-xi, một cô hoạ sĩ nghèo của nước Mĩ...
Văn từ sự lớp 8 - Vào vai Giôn-xi nói lại mẩu chuyện Chiếc lá sau cuối của O.Hen-ri. Tôi là Giôn-xi, một cô...

Xem thêm: Excel Cannot Be Open The File Filename


Câu hỏi 2 – Mục II – Tiết học tập 19 trang 98 – Sử 8, Cuộc đấu tranh chống phạt xkhông nhiều của quần chúng. #...
Bài 19. nước Nhật thân nhị cuộc chiến toắt thế giới (1918 - 1939) - Câu hỏi 2 – Mục II – Tiết học tập...
Bài 11 trang 13 sgk Toán thù 8 tập 2, Bài 11. Giải những pmùi hương trình:
Bài 11. Giải những pmùi hương trình. Bài 11 trang 13 sgk toán thù 8 tập 2 - Phương thơm trình gửi được về dạng ax +...
Hoạt cồn 1 trang 124 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8: Hãy tiến hành phân tích với nhận xét
Hoạt đụng 1 trang 124 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8. Hãy nêu vài ba hiện tượng tự cuộc sống đời thường quanh ta...