Bài tập bản vẽ lắp cơ khí

1.2, Cách lập bạn dạng vẽ đưa ra tiết

Để lập một bản vẽ cụ thể trước nhất yêu cầu cần tò mò, gọi các tư liệu tất cả liên quan nhằm hiểu rõ tác dụng, hưởng thụ kinh nghiệm của cụ thể.

Bạn đang xem: Bài tập bản vẽ lắp cơ khí

*

Trên các đại lý đối chiếu dạng hình, kết cấu chi tiết, ta chọn phương án màn trình diễn nlỗi hình chiếu, mặt phẳng cắt, hình cắt…sau đó lựa chọn khung giấy, tỉ lệ bản vẽ cùng vẽ theo một trình từ bỏ nhất mực.

Cách 1: Bố trí các hình biểu diễn và size tên

Bố trí các hình biểu diễn bên trên bản vẽ bằng các đường trục và đường bao hình biểu diễn.

*

Cách 2: Vẽ mờ.

Lần lượt vẽ hình dạng mặt ngoài và phần phía bên trong của các bộ phận, vẽ hình cắt và mặt cắt…

*

Cách 3: Tô đậm.

Kiểm tra, sửa chữa không nên sót, tẩy xóa những nét không cần thiết, kí hiệu vật liệu, ghi kích thước và đánh đậm.

*

Cách 4: Ghi chữ, soát sổ và triển khai xong bản vẽ.

Ghi kích thước, các yêu ước kĩ thuật và nội dung form tên…Kiểm tra và hoàn thiện bản vẽ.

*


2. Bản vẽ lắp


2.1. Nội dung

Bản vẽ gắn trình bày :

Hình dạng

Kích thước

Bảng kê

Khung tên

Các chi tiết được cởi ra:

*

2.2. Công dụng

Bản vẽ đính thêm dùng làm gắn thêm ráp các cụ thể.

Bản vẽ gắn thêm cỗ giá bán đỡ gồm:

Tnóng đỡ: 1

Giá đỡ: 2

Vkhông nhiều M6 x 24

Bản vẽ thêm của cục giá đỡ (Hình 9.4)

*

Trình tự gọi phiên bản vẽ bỏ ra tiết:

*

Bài 1:

Bộ giá chỉ đỡ có phần đa chi tiết nào ? Số lượng là bao nhiêu ?

Hướng dẫn giải

Bộ giá chỉ đỡ có các chi tiết:

Vkhông nhiều M6.24: 4 chiếc

Giá đỡ: 2 chiếc

Tấm đỡ: 1 chiếc

Bài 2:

Cách cởi gắn các chi tiết của cục giá bán đỡ ra sao ?

Hướng dẫn giải

Cách dỡ theo đồ vật tự: vkhông nhiều - giá đỡ - tnóng đỡ

Cách thêm theo lắp thêm tự: tấm đỡ - giá bán đỡ - vít


1. Bản vẽ bỏ ra tiết


1.1, Nội dung bản vẽ cụ thể.

Xem thêm: Gạch Đỏ Lát Sân Vườn - Bạn Nên Quan Tâm Khi Làm Nhà

Nội dung: Bản vẽ cụ thể biểu lộ qua:

Hình dạng

Kích thước

Yêu cầu kĩ thuật của cụ thể.

Khung tên

Công dụng: bản vẽ chi tiết dùng làm sản xuất với kiểm tra đưa ra tiết

Trình tự phát âm bản vẽ bỏ ra tiết:

*

1.2, Cách lập phiên bản vẽ bỏ ra tiết

Để lập một bạn dạng vẽ cụ thể trước tiên nên nên tò mò, phát âm những tài liệu bao gồm tương quan nhằm làm rõ tính năng, thử khám phá kỹ năng của chi tiết.

*

Trên các đại lý so sánh ngoại hình, kết cấu chi tiết, ta lựa chọn cách thực hiện màn trình diễn nhỏng hình chiếu, mặt cắt, hình cắt…tiếp đến lựa chọn mẫu giấy, tỉ lệ bạn dạng vẽ với vẽ theo một trình từ bỏ nhất mực.

Bước 1: Bố trí các hình biểu diễn và size tên

Bố trí các hình biểu diễn trên bản vẽ bằng các đường trục và đường bao hình biểu diễn.

*

Bước 2: Vẽ mờ.

Lần lượt vẽ hình dạng mặt ngoài và phần bên trong của các bộ phận, vẽ hình cắt và mặt cắt…

*

Bước 3: Tô đậm.

Kiểm tra, sửa chữa không nên sót, tẩy xóa những nét không cần thiết, kí hiệu vật liệu, ghi kích thước và đánh đậm.

*

Cách 4: Ghi chữ, khám nghiệm với triển khai xong bản vẽ.

Ghi kích thước, các yêu thương cầu kĩ thuật và nội dung size tên…Kiểm tra và hoàn thiện bản vẽ.