Bài tập câu bị đông thì hiện tại đơn

Thì bây giờ 1-1, kết cấu thì hiện nay solo, biện pháp cần sử dụng, cấu tạo thì hiện thời solo. ví dụ như giải pháp sử dụng thì ngày nay đối chọi. Câu thụ động của thì hiện thời đơn

*

Thì hiện giờ đối chọi là gì? có mang về thì bây giờ đơn

Thì hiện tại đối chọi (Simple present tense)dùng làm mô tả một sự thật minh bạch hay như là một hành vi ra mắt lặp đi tái diễn theo kiến thức, phong tục, năng lực. Thì hiện tại đối chọi là thì cơ phiên bản cùng cũng dễ thực hiện độc nhất trong Tiếng Anh.

Bạn đang xem: Bài tập câu bị đông thì hiện tại đơn

Cấu trúc ngữ pháp,phương pháp thì ngày nay đơn

Cấu trúc câu xác định thì ngày nay đơn

Đối cùng với động từ bỏ thường:S + V(s/es) + OĐối với cồn trường đoản cú Tobe:S + be (am/is/are) + O

Cấu trúc câu xác minh thì hiện giờ đơn

Đối cùng với hễ tự thường:S + vì not /does not + V_infĐối với đụng tự Tobe:Am/is/are + S + O?

Cấu trúc câu xác định thì hiện tại đơn

Đối cùng với cồn tự thường:Do/Does + S + V_inf?Đối cùng với cồn từ bỏ Tobe:S + be (am/is/are) + not + O

Cách dùng thì bây chừ đơn

Thì ngày nay solo dùng làm diễn tả một sự thật hiển nhiên;một chân lý; một quy luậttốt một hành động ra mắt lặp đi tái diễn theo kinh nghiệm, phong tục, khả năng.

Lưu ý quánh biệt: thêm "S" hoặc thêm "ES" vào câu có chủ ngữ là ngôi đồ vật 3 số ít

Riêng ngôi sản phẩm công nghệ 3 (ba) số không nhiều (He, she, it - Tom, John, Hoa ...), ta đề xuất xem xét thêm "s" vào sauđụng từởcâuxác định.(V+s)

Ví dụ:

He likes reading books.She likes pop music.

Ngoài vấn đề "s" vào sauhễ từ bỏ, ta yêu cầu quan trọng đặc biệt chú ý gần như trường hợpđụng từ(Verbs) tận cùng bởi rất nhiều chữ dưới đây thì yêu cầu thêm "ES".

S, X, Z, CH, SH, O (bởi vì, go) + ES

Ví dụ:

miss -> missesbuzz -> buzzes

Ví dụ:

He often kisses his wife before going khổng lồ work

Cáctrạng từdùng trong thì bây giờ đơn

Always, usually, often, not often, sometimes, occasionally, never;Everyday, every week/ month/ year..., on Mondays, Tuesdays, .... , Sundays.Once/twice/ three times... a week/month/y ear ...;Every two weeks, every three months (a quarter)

ví dụ về thì hiện thời đơn

Để nắm rõ hơn về thì hiện tại đối chọi, biện pháp dùng như thế nào, họ thuộc phân tích một trong những ví dụ về thì bây chừ đối kháng nhỏng sau:

ví dụ như câu khẳng định thì bây giờ đơn:

She gets up at 6 o’clockShe is a student.

lấy ví dụ như câu đậy định thì bây chừ đơn:

She doesn’t eat chocolate.She is not a teacher

Ví dụ câu nghi vấnthì bây chừ đơn:

Does she eat pastries?Is she a student?

Công thứcthì bây chừ đơn

Công thức thì ngày nay đối chọi được những thống kê vào bảng sau:

Loại câu

Đối với đụng từ bỏ thường

Đối với động tự “to be”

Khẳng định

S + V(s/es) + O

S + be (am/is/are) + O

Phủ định

S + do not /does not + V_inf

S + be (am/is/are) + not + O

Nghi vấn

Do/Does + S + V_inf?

Am/is/are + S + O?

Ví Dụ

She gets up at 6 o’clock.

(Cô tỉnh dậy lúc 6 giờ)

She doesn’t eat chocolate.

Xem thêm: Top 6 Đề Thi Tiếng Việt Lớp 3 Học Kì 2 Tiếng Việt Lớp 3 Năm Học 2020

(Cô ấy không ăn sô cô la.)

Does she eat pastries?

(Cô ấy bao gồm ăn uống bánh ngọt không?)

She is a student.

(Cô ấy là học tập sinh)

She is not a teacher

(Cô ấy không phải là giáo viên)

Is she a student?

(Cô ấy liệu có phải là học sinh không)

*

Bị đụng bây giờ đơn

Sử dụng câu bị động mang đến thì hiện nay đơn, các bạn áp dụng theo công thức thụ động theo bảng sau đây.

Thì Hiện Tại ĐơnBị độngBị động
Công thức

S + V(s/es) + O

S+ is/am/are + VpII + (by + O)

Ví dụ

Mary studies English every day.

English is studied by Mary everyday.

Thêm một vài ví dụ về câu bị động thì bây chừ đơn:

Flowers is arraged by my grandma everyday

Bài tập về câu bị động thì hiện nay đơn

Bài 1: Cho dạng đúng của rượu cồn trường đoản cú trong ngoặc:

1. The broken table (repair) yesterday.2. A new di động phone (buy) next month.3. Flowers (water) in the garden now.4. English (learn) for 3 months by this weekend.5. This movie (watch) yesterday.6. This book (read) three times.7. My motorxe đạp (steal) yesterday.8. My watch (break) last night.

Bài 2: Chuyển các câu sau sang câu thụ động.

1. My sister cooks meals every day.2. My mother cleaned the floor yesterday.3. My friend has written ten emails for 2 hours.4. My father is painting our house.5. My sister was buying some food at 11 a.m yesterday.6. My brother uses a pencil lớn draw beautiful pictures.7. They had finished their work before you came yesterday.8. I will hotline you If there is any important information.

Đáp án bài xích tập câu bị độngthì ngày nay đơn

Đáp án bài bác 1:Cho dạng đúng của động trường đoản cú vào ngoặc:

1. The broken table (repair) yesterday .-----> was repaired2. A new mobile phone (buy) next month. ----->will be bought3. Flowers (water) in the garden now. ----->are being watered4. English (learn) for 3 months by this weekkết thúc.----->will have sầu been learnt5. This movie (watch) yesterday.----->was watched6. This book (read) three times. ----->has been read7. My motorxe đạp (steal) yesterday.----->was stolen8. My watch (break) last night. ----->was broken

Đáp án bài 2:Chuyển những câu sau lịch sự câu bị động

1. My sister cooks meals every day. -----> Meals are cooked by my sister every day.2. My mother cleaned the floor yesterday.----->The floor was cleaned by my mother yesterday.3. My friover has written ten emails for 2 hours. ----->Ten emails have sầu been written for two hours by my friend.4. My father is painting our house. ----->Our house is being painted by my father.5. My sister was buying some food at 11 a.m yesterday. ----->Some food was being bought by my sister at 11 a.m yesterday.6. My brother uses a pencil to lớn draw beautiful pictures.----->A pencil is used lớn draw beautiful pictures by my brother.7. They had finished their work before you came yesterday. ----->Their work had been finished before you came yesterday.8. I will Call you If there is any important information. -----> You will be called if there is any important information.