BÀI TẬP KỸ THUẬT SỐ CÓ LỜI GIẢI

Bước 1:Tại trang tài liệu neftekumsk.com bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên. Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên neftekumsk.com Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải) Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

Bạn đang xem: Bài tập kỹ thuật số có lời giải

*

*

Xem thêm: Hướng Dẫn Chơi Liên Minh Huyền Thoại Cho Người Mới Bắt Đầu, Liên Minh Huyền Thoại

*

*

Nguyễn TrọngLuật– BMĐiện Tử - Khoa Điện-Điện Tử- ĐH BáchKhoa TP.HCMBÀI TP CÓ LI GII – PHN 1MÔN K THUT SB môn in t i H c Bách Khoa TP.HCMCâu 1Cho 3 s A, B, và C trong h th ng s cơ s r,có các giá tr : A = 35, B = 62, C = 141.Hãy xác nh giá tr cơ s r, nu ta có A + B = C.nh nghĩa giá tr: A = 3r + 5, B = 6r +2, C = r2 + 4r + 1A + B = C  (3r + 5) + (6r + 2) = r2 + 4r + 1 PT bc 2: r2 - 5r - 6 = 0 r = 6và = - 1 (loi)H thng cơ s 6 : tuy nhiên k t qu cũng không h p lý vì B = 62: khôngph i s cơ s 6Câu 2 S dng tiên  và nh lý:a.Chng minh ng thc: A B + A C + B C + A B C= A CVT:A B + A C + B C+ A B C= B ( A + A C) + A C + B C= B ( A + C ) + A C + B C; x + x y = x + y= A B + B C + A C + B C= A B + A C + C ( B + B )= A B + A C + C= A B + A + C= A ( B + 1) + C= A+ C=A C: VP.Cho A B = 0 và A + B = 1, chng minh ng thcA C + A B + B C = B + CVT:A C + A B + B C=(A + B) C + A B;A + B = 1=C+ A B=C+ A B +A B;A B = 0=C+ ( A + A ) B=B+C:VP1F1XNguyễn TrọngLuật– BMĐiện Tử - Khoa Điện-Điện Tử- ĐH BáchKhoa TP.HCMCâu 3a.Cho hàm F(A, B, C) có sơ  logic như hình v. Xác nh biu thc ca hàm F(A, B, C).ABC..FChng minh F có th thc hin ch bng 1 cng logic duy nht.F=(A + B) CB C=((A + B) C) (B C) + ((A + B) C) (B C)=(A + B) B C+ ((A + B) + C) (B + C)=A B C + B C + (A B + C) ( B + C)=B C (A + 1) + A B + B C + A BC + C=B C + A B + C (B + A B + 1)=A B + B C + C= A B + B + C= A + B + C: Cng OR.Cho 3 hàm F (A, B, C), G (A, B, C), và H (A, B, C) có quan h logic vi nhau: F = G HVi hàm F (A, B, C) = ∏ (0, 2, 5) và G (A, B, C)= ∑ (0, 1, 5, 7).Hãy xác nh d ng ∑ hoc ∏ ca hàm H (A, B, C) (1,0 im)F = G H = G H + G H = G H F = 1 khi G ging HA B C0 0 00 0 1F G0 11 1H01F = 0 khi G khác H001101010010100100101010110100111111H (A, B, C) = ∑ (1, 2, 7) = (0, 3, 4, 5, 6)Câu 4 Rút g n các hàm sau bng bìa Karnaugh (chú thích các liên k t)a. F1 (W, X, Y, Z) = ∑ (3, 4, 11, 12) theo d ng P.O.S (tích các tng)YZW 00011110(X + Y)0000F1 = ( X + Y ) ( X + Z ) ( Y + Z )010000(X + Z)1100Hoc F1 = ( X + Z ) ( Y + Z ) ( X + Y )(Y + Z)1000002AYYNguyễn TrọngLuật– BMĐiện Tử - Khoa Điện-Điện Tử- ĐH BáchKhoa TP.HCM. F2 (A, B, C, D, E) = ∑ (1, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 21, 22, 24)+ d (2, 9, 10, 11, 13, 16, 23, 28, 29)B D EB EF2DEBC 000001 111 1001 1111 X1101XX101111 01XX 1X00X11F2 = B D E + B D + B EB D10X1X11c. Thc hin hàm F2 ã rút g ncâu b ch bng IC Decoder 74138 và 1 cng logicF2 (B, D, E) = B D E + B D + B E= ∑( 1, 2, 3, 4)IC 74138BC (MSB)Y0DEBA (LSB)Y1Y2F2Y3Y41G1Y500G2AG2BY6Y7Câu 5Ch s dng 3 b MUX 4 1,A0B0C0D0FIN0A0B1C0D1FIN5hãy thc hin b MUX 10 100000110IN1IN200111101IN6IN7có b ng hot ng:00011010IN3IN411000001IN8IN9Sp x p li b ng hot ng:MUX 4  1ADBCFIN0D00000000011000011110100110011000101010100IN0IN2IN4IN6IN1IN3IN5IN7IN8IN9IN2IN4IN6CBIN1IN3IN5IN7D1D2D3S0 (lsb)S1MUX 4  1D0D1D2D3IN8IN9DAMUX 4  1D0D1D2 YD3S0 (lsb)S1FNgõ vào IN8 và IN9 ư c chnch ph thuc vào A và DCBS0 (lsb)S13