BÀI TẬP VẼ BIỂU ĐỒ CỘT

BIỂU ĐỒDOWNLOADATLATCHUYÊN ĐỀĐỀ-ĐÁPTHI THPT QGĐIỀU CHỈNH ND DẠY HỌCCHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018 (Mới)BẢN ĐỒQUÀ TẶNG

a. Dấu hiệu nhận biết biểu đồ vật Cột (địa lý)

 

b. Cách vẽ biểu đồ dùng Cột (địa lý)

*
" data-image-caption="Quà khuyến mãi ngay Bản trang bị cá nhân hóa (Mã T-70)

" data-medium-file="https://neftekumsk.com.files.wordpress.com/2022/03/t-70.png?w=300" data-large-file="https://neftekumsk.com.files.wordpress.com/2022/03/t-70.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9821" src="https://neftekumsk.com.files.wordpress.com/2022/03/t-70.png" alt="T-70" width="792" height="768" srcset="https://neftekumsk.com.files.wordpress.com/2022/03/t-70.png 792w, https://neftekumsk.com.files.wordpress.com/2022/03/t-70.png?w=150&h=145 150w, https://neftekumsk.com.files.wordpress.com/2022/03/t-70.png?w=300&h=291 300w, https://neftekumsk.com.files.wordpress.com/2022/03/t-70.png?w=768&h=745 768w" sizes="(max-width: 792px) 100vw, 792px" />Quà khuyến mãi ngay Bản đồ gia dụng cá thể hóa (Mã T-70)

" data-image-caption="Áo phông thun T-Shirt (Mẫu T-02)

" data-medium-file="https://neftekumsk.com.files.wordpress.com/2022/03/ao-t-shirt-do1-told-channel.png?w=300" data-large-file="https://neftekumsk.com.files.wordpress.com/2022/03/ao-t-shirt-do1-told-channel.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-10587" src="https://neftekumsk.com.files.wordpress.com/2022/03/ao-t-shirt-do1-told-channel.png" alt="Ao T-Shirt (Do1) - TOLD channel" width="1120" height="1112" srcset="https://neftekumsk.com.files.wordpress.com/2022/03/ao-t-shirt-do1-told-channel.png 1120w, https://neftekumsk.com.files.wordpress.com/2022/03/ao-t-shirt-do1-told-channel.png?w=150&h=150 150w, https://neftekumsk.com.files.wordpress.com/2022/03/ao-t-shirt-do1-told-channel.png?w=300&h=298 300w, https://neftekumsk.com.files.wordpress.com/2022/03/ao-t-shirt-do1-told-channel.png?w=768&h=763 768w, https://neftekumsk.com.files.wordpress.com/2022/03/ao-t-shirt-do1-told-channel.png?w=1024&h=1017 1024w" sizes="(max-width: 1120px) 100vw, 1120px" />Áo thun T-Shirt (Mẫu T-02)

c. Cách dìm xét biểu đồ Cột (địa lý)

*
" data-image-caption="Quà tặng kèm Bản đồ cá nhân hóa (Mã T-72)

" data-medium-file="https://neftekumsk.com.files.wordpress.com/2022/03/t-72.png?w=300" data-large-file="https://neftekumsk.com.files.wordpress.com/2022/03/t-72.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9830" src="https://neftekumsk.com.files.wordpress.com/2022/03/t-72.png" alt="T-72" width="792" height="768" srcset="https://neftekumsk.com.files.wordpress.com/2022/03/t-72.png 792w, https://neftekumsk.com.files.wordpress.com/2022/03/t-72.png?w=150&h=145 150w, https://neftekumsk.com.files.wordpress.com/2022/03/t-72.png?w=300&h=291 300w, https://neftekumsk.com.files.wordpress.com/2022/03/t-72.png?w=768&h=745 768w" sizes="(max-width: 792px) 100vw, 792px" />Quà tặng Bản vật dụng cá nhân hóa (Mã T-72)

d. Những lỗi thường xuyên chạm chán khi vẽ biểu vật dụng Cột (địa lý)

*
" data-image-caption="Quà tặng Bản vật dụng cá nhân hóa (Mã T-61)

" data-medium-file="https://neftekumsk.com.files.wordpress.com/2022/03/t-61.png?w=300" data-large-file="https://neftekumsk.com.files.wordpress.com/2022/03/t-61.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9742" src="https://neftekumsk.com.files.wordpress.com/2022/03/t-61.png" alt="T-61" width="764" height="748" srcset="https://neftekumsk.com.files.wordpress.com/2022/03/t-61.png 764w, https://neftekumsk.com.files.wordpress.com/2022/03/t-61.png?w=150&h=147 150w, https://neftekumsk.com.files.wordpress.com/2022/03/t-61.png?w=300&h=294 300w" sizes="(max-width: 764px) 100vw, 764px" />Quà Tặng Ngay Bản thứ cá nhân hóa (Mã T-61)

" data-image-caption="Áo thun phông T-Shirt (Mẫu T-01)

" data-medium-file="https://neftekumsk.com.files.wordpress.com/2022/03/ao-t-shirt-den2-told-channel.png?w=300" data-large-file="https://neftekumsk.com.files.wordpress.com/2022/03/ao-t-shirt-den2-told-channel.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-10574" src="https://neftekumsk.com.files.wordpress.com/2022/03/ao-t-shirt-den2-told-channel.png" alt="Ao T-Shirt (Den2) - TOLD channel" width="1120" height="1112" srcset="https://neftekumsk.com.files.wordpress.com/2022/03/ao-t-shirt-den2-told-channel.png 1120w, https://neftekumsk.com.files.wordpress.com/2022/03/ao-t-shirt-den2-told-channel.png?w=150&h=150 150w, https://neftekumsk.com.files.wordpress.com/2022/03/ao-t-shirt-den2-told-channel.png?w=300&h=298 300w, https://neftekumsk.com.files.wordpress.com/2022/03/ao-t-shirt-den2-told-channel.png?w=768&h=763 768w, https://neftekumsk.com.files.wordpress.com/2022/03/ao-t-shirt-den2-told-channel.png?w=1024&h=1017 1024w" sizes="(max-width: 1120px) 100vw, 1120px" />Áo thun phông T-Shirt (Mẫu T-01)

 

*
" data-image-caption="Quà khuyến mãi Bản đồ dùng cá nhân hóa (Mã T-48)

" data-medium-file="https://neftekumsk.com.files.wordpress.com/2022/02/t-48.png?w=298" data-large-file="https://neftekumsk.com.files.wordpress.com/2022/02/t-48.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9664" src="https://neftekumsk.com.files.wordpress.com/2022/02/t-48.png" alt="T-48" width="760" height="766" srcset="https://neftekumsk.com.files.wordpress.com/2022/02/t-48.png 760w, https://neftekumsk.com.files.wordpress.com/2022/02/t-48.png?w=150&h=150 150w, https://neftekumsk.com.files.wordpress.com/2022/02/t-48.png?w=298&h=300 298w" sizes="(max-width: 760px) 100vw, 760px" />Quà Tặng Kèm Bản vật dụng cá thể hóa (Mã T-48)

" data-image-caption="Áo phông thun T-Shirt (Mẫu T-03)

" data-medium-file="https://neftekumsk.com.files.wordpress.com/2022/03/ao-t-shirt-than-cui2-told-channel.png?w=297" data-large-file="https://neftekumsk.com.files.wordpress.com/2022/03/ao-t-shirt-than-cui2-told-channel.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-10598" src="https://neftekumsk.com.files.wordpress.com/2022/03/ao-t-shirt-than-cui2-told-channel.png" alt="Ao T-Shirt (Than cui2) - TOLD channel" width="1108" height="1118" srcset="https://neftekumsk.com.files.wordpress.com/2022/03/ao-t-shirt-than-cui2-told-channel.png 1108w, https://neftekumsk.com.files.wordpress.com/2022/03/ao-t-shirt-than-cui2-told-channel.png?w=150&h=150 150w, https://neftekumsk.com.files.wordpress.com/2022/03/ao-t-shirt-than-cui2-told-channel.png?w=297&h=300 297w, https://neftekumsk.com.files.wordpress.com/2022/03/ao-t-shirt-than-cui2-told-channel.png?w=768&h=775 768w, https://neftekumsk.com.files.wordpress.com/2022/03/ao-t-shirt-than-cui2-told-channel.png?w=1015&h=1024 1015w" sizes="(max-width: 1108px) 100vw, 1108px" />Áo phông thun T-Shirt (Mẫu T-03)

e. lấy một ví dụ minch họa rõ ràng biểu thứ Cột (địa lý)

" data-image-caption="Áo thun phông T-Shirt (Mẫu T-04)

" data-medium-file="https://neftekumsk.com.files.wordpress.com/2022/03/ao-t-shirt-xanh-nuoc-bien2-told-channel.png?w=300" data-large-file="https://neftekumsk.com.files.wordpress.com/2022/03/ao-t-shirt-xanh-nuoc-bien2-told-channel.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-10613" src="https://neftekumsk.com.files.wordpress.com/2022/03/ao-t-shirt-xanh-nuoc-bien2-told-channel.png" alt="Ao T-Shirt (Xanh nuoc bien2) - TOLD channel" width="1126" height="1126" srcset="https://neftekumsk.com.files.wordpress.com/2022/03/ao-t-shirt-xanh-nuoc-bien2-told-channel.png 1126w, https://neftekumsk.com.files.wordpress.com/2022/03/ao-t-shirt-xanh-nuoc-bien2-told-channel.png?w=150&h=150 150w, https://neftekumsk.com.files.wordpress.com/2022/03/ao-t-shirt-xanh-nuoc-bien2-told-channel.png?w=300&h=300 300w, https://neftekumsk.com.files.wordpress.com/2022/03/ao-t-shirt-xanh-nuoc-bien2-told-channel.png?w=768&h=768 768w, https://neftekumsk.com.files.wordpress.com/2022/03/ao-t-shirt-xanh-nuoc-bien2-told-channel.png?w=1024&h=1024 1024w" sizes="(max-width: 1126px) 100vw, 1126px" />Áo phông T-Shirt (Mẫu T-04)

 

 Ví dụ khác

Bài 1.

Bạn đang xem: Bài tập vẽ biểu đồ cột

Cho bảng số liệu sau:

SỐ LƯỢNG THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TỈNH

VÀ THỊ XÃ Ở CÁC VÙNG CỦA VIỆT NAM, NĂM 2014

(Đơn vị: đô thị)

Đô thị

Vùng

Thành phố

ở trong tỉnh

Thị làng

sinh hoạt các vùng

Trung du miền núi Bắc Bộ

13

5

Đồng bằng Sông Hồng

12

6

Bắc Trung Bộ

6

10

Dulặng hải Nam Trung Bộ

9

4

Tây Nguyên

5

4

Đông Nam Bộ

5

8

Đồng bằng Sông Cửu Long

14

10

Vẽ biểu vật phù hợp độc nhất mô tả số lượng thị thành trực nằm trong thức giấc và thị thôn sinh sống các vùng của toàn quốc, năm năm trước.

Cách vẽ:

 

Bài 2.

Xem thêm: Vẽ Tranh Cổ Trang Trung Quốc Bằng Bút Chì, Hướng Dẫn Vẽ Tranh Cô Gái Đơn Giản Bằng Bút Chì

Cho bảng số liệu sau:

TỔNG MỨC LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ XUẤT, NHẬP KHẨU CỦA VIỆT NAM, GIAI ĐOẠN 1995 – 2014

(Đơn vị: triệu USD)

Năm

Tổng mức

1995

20052010

2014

Xuất khẩu

5 448,9

32 447,172 236,7

150 217,1

Nhập khẩu

8 155,4

36 761,184 838,6

147 849,1

Vẽ biểu đồ dùng phù hợp tuyệt nhất trình bày tổng mức giữ chuyển hàng hoá xuất, nhập vào và cán ân xuất, nhập vào của Việt Nam, quy trình tiến độ 1995 – năm trước.

Cách vẽ:

*
" data-image-caption="Quà khuyến mãi ngay Bản vật cá nhân hóa (Mã T-51)

" data-medium-file="https://neftekumsk.com.files.wordpress.com/2022/02/t-51.png?w=300" data-large-file="https://neftekumsk.com.files.wordpress.com/2022/02/t-51.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9680" src="https://neftekumsk.com.files.wordpress.com/2022/02/t-51.png" alt="T-51" width="796" height="768" srcset="https://neftekumsk.com.files.wordpress.com/2022/02/t-51.png 796w, https://neftekumsk.com.files.wordpress.com/2022/02/t-51.png?w=150&h=145 150w, https://neftekumsk.com.files.wordpress.com/2022/02/t-51.png?w=300&h=289 300w, https://neftekumsk.com.files.wordpress.com/2022/02/t-51.png?w=768&h=741 768w" sizes="(max-width: 796px) 100vw, 796px" />Quà tặng Bản vật cá thể hóa (Mã T-51)

Bài 3. Cho bảng số liệu sau:

DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG LÚA CẢ NĂM CỦA ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG VÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG GIAI ĐOẠN 1995-2014

Lúa

 

Vùng

Diện tích

(ngàn ha)

Sản lượng

(ngàn tấn)

1995

2005201419952005

2014

Đồng bằng sông Hồng

1238,1

1186,11122,85207,16398,4

6756,8

Đồng bằng sông Cửu Long3190,63826,34246,612831,719298,525244,2

Vẽ biểu trang bị tương thích độc nhất vô nhị diễn tả diện tích cùng sản lượng lúa cả năm của vùng Đồng bởi sông Hồng và Đồng bởi sông Cửu Long, quá trình 1995-2014.