Bài Tập Vẽ Biểu Đồ Địa Lý 10

Vẽ biểu vật dụng thểhiện nay diện tích S cây công nghiệp nhiều năm nước tatiến độ 1975 - 2005. Nhận xét cùng phân tích và lý giải.

Bạn đang xem: Bài tập vẽ biểu đồ địa lý 10


Vẽ biểu đồ dùng thểhiện sự biến hóa tổng diện tích S, rừng tự nhiên, rừng trồng qua các năm. Nhậnxét và giải thích sự chuyển đổi kia.
b.Vẽ biểu vật dụng đường mô tả tốcđộ gia tăng giá trị xuất khẩu cùng nhập khẩu của việt nam quá trình 1990 – 2005.Nhận xét với phân tích và lý giải sự tăng thêm kia.
Vẽ biểu trang bị đường bộc lộ sự tăng thêm sản lượng than cùng dầu thô nướcta tiến trình 1990 – 2006. Nhận xét cùng lý giải sự gia tăng kia.
Vẽ biểu đồ dạng phù hợp tuyệt nhất biểu hiện tỉsuất sinch, tỉ suất tử với tỉ suất gia tăng thoải mái và tự nhiên của nướcta quy trình 1979 – 2006. Nhận xét và phân tích và lý giải.
Vẽ biểu thứ mặt đường biểu đạt tốc độ gia tăng giá trị cung ứng ngànhtLong trọt quá trình 1990 – 2005 . Nhận xét.
c.Vẽ biểu đồ vật miêu tả vận tốc giatăng diện tích, sản lượng lúa và năng suất lúa. Nhận xét và phân tích và lý giải sự gia tăng đó.
Vẽ biểu trang bị mô tả sự biếnđộng diện tích S rừng nước ta quá trình 1943 – 2005. Nhận xét với phân tích và lý giải sựbiến động đó.

Xem thêm: How To Register Avast Premier 2016 V11, Avast Premier 2016 License File Cracked


Vẽ biểu vật dụng mô tả tình hìnhdân sinh và tỉ trọng ngày càng tăng dân sinh ở ViệtNam tiến trình 2000 – 2007. Nhận xét cùng lý giải.
Vẽ biểu thiết bị biểu hiện tốc độđẩy cao giá trị khai quật than, dầu thô cùng năng lượng điện việt nam quy trình tiến độ 1990 – 2005.Nhận xét và giải thích sự gia tăng kia.
Vẽ biểu thiết bị thể hiện hoạt độngdu lịch việt nam từ 1995 – 2005. Nhận xét với phân tích và lý giải sự biến hóa kia..
Vẽ biểu đồ dùng diễn đạt sự thay đổi tổ chức cơ cấu giá trị chế tạo công nghiệptheo vùng bờ cõi việt nam năm 1995 và năm 2005. Nhận xét .
Vẽ biểu thứ biểu hiện sự chuyển đổi cơ cấu dân số nước ta theo đội tuổinăm 1999 cùng năm 2005. Nhận xét cùng lý giải.
Vẽ biểu vật thể hiện cơ cấu tổ chức cực hiếm cấp dưỡng công nghiệp theo thànhphần kinh tế việt nam năm 1995 cùng 2005. Nhận xét và giải thích.
Vẽ biểu vật dụng diễn đạt cơ cấu tổ chức giá trị chế tạo công nghiệp theo thànhphần tài chính Đông Nam Sở năm 1995 với 2005. Nhận xét và phân tích và lý giải.
Vẽ biểu đồ gia dụng miêu tả cơ cấu tổ chức xuất khẩu theo nhóm sản phẩm sinh sống nước ta hainăm 1991 và năm 1995. Nhận xét và lý giải.
Vẽ biểu đồ gia dụng thể hiện quy mô cùng cơ cấu của giá trị cung cấp nông, lâmvới tbỏ sản của việt nam năm 2000 và 2005. Nhận xét và giải thích
*
*
*
*
*
*

*
*
*

*
Hệ thống ngôi trường học