BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN CUỐI NĂM 2018

Để nhìn nhận lại tiêu giảm, thiếu thốn sót của bản thân, Đảng viên các đề xuất tự làm bản kiểm điểm làm địa thế căn cứ Reviews, xếp một số loại chất lượng từng thời điểm cuối năm. Dưới đó là mẫu bạn dạng kiểm điểm Đảng viên thời điểm cuối năm theo khí cụ mới nhất trên Hướng dẫn số 21.

Bạn đang xem: Bản tự kiểm điểm đảng viên cuối năm 2018


*
Mục lục bài bác viết

ĐẢNG BỘ ... ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Chi bộ: ........... .........., ngày.....tháng....năm.......

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN


Năm.............

Họ và tên:.................................... Ngày sinh:.........................................................

Chức vụ Đảng:........................................................................................................

Chức vụ chính quyền:.............................................................................................

Chức vụ đoàn thể:...................................................................................................

Đơn vị công tác:......................................................................................................

Chi bộ......................................................................................................................

I. Ưu điểm, công dụng đạt được

1. Về bốn tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức triển khai kỷ luật; tác phong, lề lối làm cho việc:

- Về bốn tưởng thiết yếu trị………………………………..…………………………..

- Về phđộ ẩm hóa học đạo đức nghề nghiệp, lối sống………………….……………………………..

Xem thêm: Academic Transcript Là Gì - “Bảng Điểm” Trong Tiếng Anh: Định Nghĩa, Ví Dụ

- Về ý thức tổ chức triển khai kỷ luật………………………………………………………..

- Về tác phong, lề lối làm việc……………………..……………………………..

- Việc chống chọi chống, phòng phần đa biểu hiện suy thoái về tứ tưởng bao gồm trị, đạo đức, lối sinh sống, “trường đoản cú diễn biến”, “tự đưa hóa” của cá nhân. (Đối chiếu cùng với 27 biểu thị, cá nhân tự nhấn diện)………………………………………..…………..

Tự đánh giá về Lever thực hiện:

Xuất sắcTốtTrung bìnhKém

2. Về triển khai chức trách rưới, nhiệm vụ được giao

- Việc tiến hành chức trách rưới, nghĩa vụ và quyền lợi theo điều khoản (Đảng, tổ chức chính quyền, đoàn thể)………………………………………………….……………………………..

- Kết quả thực hiện những tiêu chuẩn, trách nhiệm được giao vào năm………...……….

- Trách nhiệm cá thể tương quan cho kết quả, tinh giảm, lỗi sinh sống nghành, địa pmùi hương, tổ chức, phòng ban, đơn vị vị mình phú trách……………………...….

Tự review về cấp độ thực hiện:

Xuất sắcTốtTrung bìnhKém

3. Việc tiến hành khẳng định tu chăm sóc, tập luyện, nỗ lực hằng năm

II. Hạn chế, khuyết điểm cùng nguyên ổn nhân

1. Hạn chế, khuyết điểm (theo 03 ngôn từ nêu trên)……………….……………

2. Nguyên nhân của hạn chế, kmáu điểm………………………………………..

III. Kết quả hạn chế và khắc phục phần đông hạn chế, lỗi đã có được cấp cho gồm thđộ ẩm quyền Tóm lại hoặc được chỉ ra rằng sinh hoạt những kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng giảm bớt, lỗi (đã được xung khắc phục; đã khắc phục và hạn chế, mức độ xung khắc phục; chưa được tự khắc phục); đông đảo trở ngại, vướng mắc (trường hợp có); trách nhiệm của cá nhân……………………………………………………...

Tự review về cấp độ thực hiện:

Xuất sắcTốtTrung bìnhKém

IV. Giải trình đa số sự việc được nhắc nhở kiểm điểm (nếu như có)

Giải trình từng sự việc được nhắc nhở kiểm điểm, nêu nguyên ổn nhân, xác định trách nhiệm của cá nhân so với từng vụ việc được nhắc nhở kiểm điểm……………….…..

V. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân so với phần đông tiêu giảm, khuyết điểm của đồng đội (nếu có)

VI. Pmùi hương phía, giải pháp khắc chế tinh giảm, khuyết điểm

VII. Tự nhận mức xếp loại hóa học lượng

1. Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức:

Hoàn thành xuất dung nhan nhiệm vụ

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

□ Hoàn thành nhiệm vụ

Không hoàn thành nhiệm vụ

2. Xếp các loại Đảng viên:

Hoàn thành xuất dung nhan nhiệm vụ

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

□ Hoàn thành nhiệm vụ

Không ngừng nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi rõ bọn họ tên)

Đánh giá, xếp nhiều loại chất lượng cán cỗ, công chức, viên chức

- Nhận xét, Đánh Giá của fan quản lý, thực hiện cán cỗ, công chức, viên chức:………............................................................................................................

- Mức xếp nhiều loại chất lượng công chức, viên chức:...................................................

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

(Xác lập thời khắc, ký kết, ghi rõ họ thương hiệu cùng đóng dấu)

Đánh giá, xếp một số loại chất lượng đảng viên

- Nhận xét, Reviews của bỏ ra ủy:..............................................................................

- Chi bộ đề xuất xếp các loại mức chất lượng:..............................................................