Bộ đề thi học sinh giỏi toán lớp 3

Sở đề thi học sinh tốt môn Toán lớp 3 gồm câu trả lời đương nhiên là tư liệu được neftekumsk.com xem tư vấn, chọn lọc từ bỏ hồ hết bộ đề thi học viên tốt hay góp các em học sinh ôn tập, nâng cấp khả năng giải những dạng Toán thù lớp 3. Sau trên đây mời quý thầy cô cùng các em học viên tìm hiểu thêm và tải về.

Bạn đang xem: Bộ đề thi học sinh giỏi toán lớp 3


1. Đề thi học sinh xuất sắc Toán thù lớp 3 - Đề 1

Bài 1: Tính nhanh

A = (a x 7 + a x 8 - a x 15) : (1 + 2 + 3 + ........ + 10)

B = (18 - 9 x 2) x (2 + 4 + 6 + 8 + 10)

Bài 2: Tìm x

* X x 5 + 122 + 236 = 633

* (X : 12) x 7 + 8 = 36


Bài 3: Tính nhanh tổng sau: 6 + 12 + 18 + .......+ 90.

Bài 4: Dãy số tự nhiên và thoải mái tiếp tục ban đầu trường đoản cú 48 cho 126 gồm từng nào số chẵn, bao nhiêu số lẻ? Có từng nào chữ số?

Bài 5: Tích của nhị số là 354. Nếu thừa số thứ nhất tăng thêm 3 lần vượt số máy nhị tăng lên gấp đôi thì tích new là bao nhiêu?

Bài 6: Từ ba chữ số 6, 7, 9 ta lập được một trong những tất cả cha chữ số không giống nhau là A. Từ nhì số 5, 8 ta lập được một số tất cả nhì chữ số không giống nhau là B. Biết rằng hiệu thân A với B là 891. Tìm hai số đó?

Bài 7: Trong túi có bố một số loại bi: bi đỏ, bi tiến thưởng với bi xanh. Biết rằng số bi của tất cả túi nhiều hơn nữa tổng cộng bi quà và bi đỏ là 15 viên, số bi xanh thấp hơn số bi đá quý là 3 viên và nhiều hơn bi đỏ là 4 viên. Hỏi vào túi bao gồm bao nhiêu viên bi?

Đáp án Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 3 - Đề 1

Bài 1: Tính nhanh

* (a x 7 + a x 8 - a x 15) : (1 + 2 + 3 + ........ + 10)

= a x (7 + 8 – 15) : (1 + 2 + 3 + ........ + 10)


= (a x 0) : (1 + 2 + 3 + ........ + 10)

= 0 : (1 + 2 + 3 + ........ + 10)

= 0

* (18 - 9 x 2) x (2 + 4 + 6 + 8 + 10)

= (18 – 18) x (2 + 4 + 6 + 8 + 10)

= 0 x (2 + 4 + 6 + 8 + 10)

= 0

Bài 2: Tìm x

x x 5 + 122 + 236 = 633

(x x 5) + 122 + 236 = 633

(x x 5) + 358 = 633

(x x 5) = 633 -358

x x 5 = 275

x = 275 : 5

x = 55

(x : 12) x 7 + 8 = 36

(x : 12) x 7 = 36 – 8

(x : 12) x 7 = 28

(x : 12) = 28 : 7

x : 12 = 4

x = 4 x 12

x = 48

Bài 3: Tính nhanh hao tổng sau: 6 + 12 + 18 + .......+ 90.

Bài giải

Ta viết tổng 6 + 12 + 18 + .......+ 96 với không thiếu những số hạng như sau:

= 6 + 12 + 18 + 24 + 30 + 36 + 42 + 48 + 54 + 60 + 66 + 72 + 78 + 84 + 90

= (6 + 90) + (12 + 84) + (18 + 78) + (24 + 72) + (30 + 66) + (36 + 60) + (42 + 54) + 48

= 96 + 96 + 96 + 96 + 96 + 96 + 96 + 48

= 96 x 7 + 48

= 672 + 48

= 720

Bài 4: Dãy số tự nhiên liên tiếp ban đầu tự 48 cho 126 gồm bao nhiêu số chẵn, từng nào số lẻ? Có bao nhiêu chữ số?

Bài giải

Dãy số tự nhiên và thoải mái liên tiếp từ 48 mang lại 126 có: (126 – 48) : 1 + 1 = 79 (số)

Dãy số ban đầu là số chẵn kết thúc là số chẵn thì con số số chẵn rộng số lượng số lẻ 1 số

2 lần số lẻ là: 79 – 1 = 78 (số)

Số lẻ là: 78 : 2 = 39 (số)

Số chẵn là: 39 + 1 = 40 (số)


Đáp số: Số lẻ: 39 số

Số chẵn: 40 số

Từ 48 mang đến 99 có: (99 – 48) : 1 + 1 = 52 (số)

Từ 100 mang lại 126 có: (126 – 100) : 1 + 1 = 27 (số)

Số những chữ số là: 52 x 2 + 27 x 3 = 185 (chữ số)

Đáp số: 185 chữ số

Bài 5: Tích của nhì số là 354. Nếu quá số trước tiên tăng lên 3 lần quá số vật dụng hai tăng thêm gấp đôi thì tích mới là bao nhiêu?

Bài giải

Nếu vượt số trước tiên tăng thêm 3 lần quá số thiết bị hai tạo thêm 2 lần thì tích tăng là: 3 x 2 = 6 (lần)

Tích new là: 354 x 6 =2124

Đáp số: 2124

Bài 6: Từ ba chữ số 6, 7, 9 ta lập được một số trong những bao gồm ba chữ số khác nhau là A. Từ hai số 5, 8 ta lập được một số trong những tất cả nhì chữ số không giống nhau là B. Biết rằng hiệu giữa A cùng B là 891. Tìm hai số đó?

Bài giải

Biết hiệu giữa A với B là 891 có nghĩa là số tất cả 3 chữ số buộc phải lớn hơn 891.

Từ tía chữ số 6, 7, 9 ta lập được số tất cả bố chữ số không giống nhau to hơn 891 là: 976, 967.

Từ hai số 5, 8 ta lập được số tất cả hai chữ số khác nhau là: 58 và 85.

Ta tất cả các ngôi trường hòa hợp sau:

976 – 58 = 918 (loại) 976 – 85 = 891 (chọn)

967 – 58 = 909 (loại) 967 – 85 = 882 (loại)

Vậy hai số đó là: 976 cùng 85

Bài 7: Trong túi gồm bố nhiều loại bi: bi đỏ, bi đá quý và bi xanh. Biết rằng số bi của tất cả túi nhiều hơn nữa tổng cộng bi tiến thưởng cùng bi đỏ là 15 viên, số bi xanh ít hơn số bi kim cương là 3 viên và nhiều hơn thế nữa bi đỏ là 4 viên. Hỏi trong túi tất cả từng nào viên bi?

Bài giải

Số bi của tất cả túi nhiều hơn thế tổng cộng bi rubi với bi đỏ là 15 viên Tức là số bi xanh là 15 viên

Số bi quà là: 15 + 3 = 18 (viên)

Số bi đỏ là: 15 – 4 = 11 (viên)

Trong túi tất cả tất cả số bi là: 15 + 18 + 11 = 44 (viên)

Đáp số: 44 viên.

2. Đề thi học sinh xuất sắc Tân oán lớp 3 - Đề 2


Bài 1: Tính nhanh

* 24 x 5 + 24 x 3 + 24 x 2

* 217 x 45 + 50 x 217 + 217 x 5

Bài 2: Tính nkhô hanh tổng sau: 3 + 7 + 11 + …….+ 75.

Bài 3: Tìm:

2752 - x : 5 = 2604

1876 : x = 5 (d 1)

x : 7 = 5 (d 2)

x × 8 + 25 = 81

Bài 6: Một cửa hàng bao gồm 1245 chiếc áo. Ngày trước tiên siêu thị chào bán

*
số áo. Ngày thứ nhì siêu thị cung cấp số
*
áo sót lại. Hỏi sau hai ngày bán cửa hàng sót lại từng nào loại áo?

Bài 7: Hồng hỏi Cúc: “Bây giờ đồng hồ là mầy giờ đồng hồ chiều?”. Cúc trả lời: “Thời gian từ bỏ lúc 12 giờ trưa đến bây chừ bằng

*
thời hạn từ bỏ hiện giờ cho nửa đêm (tức 12 giờ đêm hôm nay)”. Em hãy tính xem hiện nay là mấy giờ.

Đáp án Đề thi học sinh tốt Toán lớp 3 - Đề 2

Bài 1: Tính nhanh

* 24 x 5 + 24 x 3 + 24 x 2

= 24 x (5 + 3 + 2)

= 24 x 10

= 240

* 217 x 45 + 50 x 217 + 217 x 5

= 217 x (45 + 50 + 5)

= 217 x 100

= 21 700

Bài 2: Tính nkhô hanh tổng sau: 3 + 7 + 11 + …….+ 75.

Bài giải

Ta viết tổng 3 + 7 + 11 + …….+ 75 cùng với đầy đủ những số hạng nlỗi sau:

= 3 + 7 + 11 + 15 + 19 + 23 + 27 + 31 + 35 + 39 + 43 + 47 + 51 + 55 + 59 + 63 + 67 + 71 + 75.

Xem thêm: ‎Line 98: Bản Gốc Lines Pc On The App Store

= (3 + 75) + (7 + 71) + (11 + 67) + (15 + 63) + (19 + 59) + (23 + 55) + (27 + 51) + (31 + 47) + (35 + 43) + 39

= 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 39

= 78 x 9 + 39

= 702 + 39

= 741

Bài 3: Tìm:

2752 - x : 5 = 2604

2752 – (x : 5) = 2604

x : 5 = 2752 – 2604

x : 5 = 148

x = 148 x 5

x = 740

1876 : x = 5 (d 1)

x = (1876 – 1) : 5

x = 1875 : 5

x = 375

x : 7 = 5 (d 2)

x = 5 x 7 + 2

x = 35 + 2

x = 37

X × 8 + 25 = 81

(X × 8) + 25 = 81

X × 8 = 81 – 25

X × 8 = 56

x = 56 : 8

x = 7

Bài 6: Một shop tất cả 1245 cái áo. Ngày thứ nhất siêu thị cung cấp

*
số áo. Ngày đồ vật nhị shop chào bán
*
số áo sót lại. Hỏi sau nhì ngày phân phối shop sót lại từng nào loại áo?

Bài giải

Ngày đầu tiên bán tốt số chiếc áo là:

1245 : 3 = 415 (mẫu áo)

Số áo còn lại của shop sau ngày trước tiên là:


1245 – 415 = 830 (loại áo)

Ngày vật dụng nhị cửa hàng bán tốt số áo là:

830 : 5 = 166 (dòng áo)

Cửa hàng còn lại số áo là:

830 – 166 = 664 (dòng áo)

Đáp số: 664 cái áo.

Bài 7: Hồng hỏi Cúc: “Bây giờ là mầy giờ đồng hồ chiều?”. Cúc trả lời: “Thời gian trường đoản cú lúc 12 tiếng đồng hồ trưa mang đến bây giờ bởi

*
thời gian tự hiện nay mang đến nửa đêm (tức 12 tiếng đêm hôm nay)”. Em hãy tính coi hiện thời là mấy tiếng.

Bài giải

Từ 12 tiếng trưa đến 12 tiếng đồng hồ đêm gồm 12 giờ

Ta gồm sơ đồ:

Từ 12 tiếng trưa cho bây chừ sẽ qua số thời gian là:

10 : (1 + 3) = 4 (giờ)

Vậy bây chừ là 15 tiếng (12 + 3 = 15) tốt 3 giờ chiều

Đáp số: 3 giờ chiều.

3. Đề thi học sinh giỏi Tân oán lớp 3 - Đề 3

Bài 1: Tính biểu thức sau bằng phương pháp tiện lợi nhất:

a. 19 + 18 + 17 + 16 + 14 + 21 + 22 + 23 + 24 + 26

b. 3 x 9 + 18 x 2 + 2 x 9 + 9

d. 64 x 4 + 18 x 4 + 9 x 8

Bài 2: Tính giá trị biểu thức:

63 : 7 + 24 x 2 – ( 81 – 72)

27 x 2 + 5 x 27 + 27 x 3

Bài 3: Tích của 2 số là 645. Tìm vượt số trước tiên, hiểu được trường hợp thêm 5 đơn vị chức năng vào vượt số trang bị hai thì tích bắt đầu vẫn là 860

Bài 4: Một đội người công nhân sửa mặt đường ngày đầu sửa được 537m mặt đường. Ngày sản phẩm công nghệ nhị đội sửa được thấp hơn ngày đầu 24m và thấp hơn ngày sản phẩm bố 45m. Tính quãng đường nhóm sửa được vào 3 ngày.

Bài 5: Quý khách hàng Hoà có 72 viên bi blue color cùng red color. Quý khách hàng Hoà nhận thấy

*
số viên bi xanh bằng
*
số viên bi đỏ. Hỏi chúng ta Hoà gồm từng nào viên bi màu sắc đỏ? Bao nhiêu viên bi màu xanh?

Đáp án Đề thi học viên xuất sắc Toán thù lớp 3 - Đề 3

Bài 1: Tính biểu thức sau bằng cách tiện lợi nhất:

a. 19 + 18 + 17 + 16 + 14 + 21 + 22 + 23 + 24 + 26

= (19 + 21) + (18 + 22) + (17 + 23) + (16 + 24) + (14 + 26)

= 40 + 40 + 40 + 40 + 40

= 40 x 5

= 200

b. 3 x 9 + 18 x 2 + 2 x 9 + 9

= 3 x 9 + 18 x 2 + 2 x 9 + 9 x 1

= 3 x (9 + 18 + 2 + 1)

= 3 x 30

= 90

c. 64 x 4 + 18 x 4 + 9 x 8

= 64 x 4 + 18 x 4 + 9 x 2 x 4

= 64 x 4 + 18 x 4 + 18 x 4

= 4 x (64 + 18 + 18)

= 4 x 100

= 400

Bài 2: Tính quý giá biểu thức:

a. 63 : 7 + 24 x 2 – (81 – 72)

= 63 : 7 + 24 x 2 – 9

= 9 + 24 x 2 – 9

= 9 + 48 – 9

= 48

b. 27 x 2 + 5 x 27 + 27 x 3

= 27 x (2 + 5 + 3)

= 27 x 10

= 270

Bài 3: Tích của 2 số là 645. Tìm vượt số thứ nhất, biết rằng ví như thêm 5 đơn vị vào thừa số sản phẩm nhị thì tích bắt đầu đã là 860

Bài giải

Nếu thêm 5 đơn vị vào thừa số máy nhì thì tích tăng 5 lần vượt số trước tiên.

5 lần vượt số trước tiên là: 860 – 645 = 215 (đối chọi vị)

Thừa số đầu tiên là: 215 : 5 = 43

Đáp số: 43

Bài 4: Một team người công nhân sửa con đường ngày đầu sửa được 537m mặt đường. Ngày trang bị hai team sửa được thấp hơn ngày đầu 24m cùng thấp hơn ngày máy tía 45m. Tính quãng đường team sửa được vào 3 ngày.


Bài giải

Bài giải

Bài giải

Ngày sản phẩm nhì sửa được số m đường là:

537 – 24 = 513 (m)

Ngày đồ vật bố sửa được số m con đường là:

513 + 45 = 558 (m)

Cả cha ngày sửa được số m đường là:

537 + 513 + 558 = 1608 (m)

Đáp số: 1608 mét

Bài 5: quý khách Hoà tất cả 72 viên bi màu xanh với màu đỏ. Quý Khách Hoà dìm thấy

*
số viên bi xanh bằng
*
số viên bi đỏ. Hỏi bạn Hoà gồm bao nhiêu viên bi màu đỏ? Bao nhiêu viên bi màu xanh?

Bài giải

Ta tất cả sơ trang bị sau:

72 viên bi ứng với số phần là: 5 + 3 = 8 (phần)

1 phần có số bi là: 72: 8 = 9 (viên)

Số viên bi xanh là: 9 x 5 = 45 (viên)

Số viên bi đỏ là: 9 x 3 = 27 (viên)

Đáp số: Bi xanh: 45 viên

Bi đỏ: 27 viên

4. Đề thi học viên giỏi Tân oán lớp 3 - Đề 4

Bài 1 :Tính biểu thức sau bằng phương pháp thuận lợi duy nhất :

a. (6 x 8 – 48) : (10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15)

b. 32764 - 2467 + 236 + 3467

Bài 2: Tìm:

72 - x : 4 = 16

72 : x – 3 = 5

Bài 3: Tính nhanh:

a, 45 x 5 + 45 x 4 + 45

b, 18 x 7 + 18 x 16 – 18 x 14 + 18

c, 25 x 18 x 4 x 2

Bài 4: An nghĩ về một số. Nếu vội số kia lên 3 lần rồi cùng cùng với 15 thì được 90. Tìm số An vẫn suy nghĩ.

Bài 5: Một siêu thị cây cảnh gồm 48 cây quất. Sau một ngày bán chỉ với lại

*
 số cây quất. Hỏi:

a) Cửa hàng còn lại từng nào cây quất?

b) Đã cung cấp từng nào cây quất?

Bài 6: An, Bình, Hoà được giáo viên đến một vài nhãn vngơi nghỉ. Nếu An đến Bình 6 nhãn vngơi nghỉ, Bình lại đến Hoà 4 nhãn vlàm việc thì số nhãn vnghỉ ngơi của từng các bạn đông đảo bằng 12 dòng. Hỏi thuở đầu từng chúng ta gồm mấy nhãn vở?

Đề thi học viên giỏi Tân oán lớp 3 - Đề 4

Bài 1 :Tính biểu thức sau bằng cách thuận tiện độc nhất vô nhị :

a. ( 6 x 8 – 48 ) : ( 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 )

= (48 – 48) : ( 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 )

= 0 : ( 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 )

= 0

b. 32764 - 2467 + 236 + 3467

= (32764 + 236 ) + (3467 – 2467)

= 33 000 + 1000

= 34 000

Bài 2: Tìm:

72 - x : 4 = 16

72 - (x : 4) = 16

x : 4 = 72 – 16

x : 4 = 56

x = 56 x 4

x = 224

72 : x – 3 = 5

(72 : x) – 3 = 5

72 : x = 5 + 3

72 : x = 8

x = 72 : 8

x = 9

Bài 3: Tính nhanh:

a, 45 x 5 + 45 x 4 + 45

= 45 x 5 + 45 x 4 + 45 x 1

= 45 x (5 + 4 + 1)

= 45 x 10

= 450

b, 18 x 7 + 18 x 16 – 18 x 14 + 18

= 18 x 7 + 18 x 16 – 18 x 14 + 18 x 1

= 18 x (7 + 16 – 14 + 1)

= 18 x 10

= 180

c, 25 x 18 x 4 x 2

= (25 x 4) x (18 x 2)

= 100 x 36

= 3600

Bài 4: An suy nghĩ một số. Nếu vội vàng số đó lên 3 lần rồi cùng với 15 thì được 90. Tìm số An sẽ suy nghĩ.

Bài giải

Gọi số An nghĩ ra là x. Theo đề bài xích ta có:

x x 3 + 15 = 90

(x x 3) + 15 = 90

x x 3 = 90 – 15

x x 3 = 75

x = 75 : 3

x = 25

Vậy số An suy nghĩ ra là 25

Bài 5: Một shop cây cảnh có 48 cây quất. Sau một ngày chào bán chỉ từ lại

*
số lượng km quất. Hỏi:

a) Trung tâm còn sót lại từng nào cây quất?

b) Đã bán bao nhiêu cây quất?

Bài giải

Số cây quất còn lại của shop là:

48 : 6 = 8 (cây)

Số cây quất cửa hàng sẽ phân phối là:

48 – 8 = 40 (cây)

Đáp số:

a. 8 cây

b. 40 cây

.........................................

bởi thế, neftekumsk.com sẽ gửi tặng các bạn Bộ đề thi học viên xuất sắc Toán thù lớp 3. Ngoài bài xích cải thiện bên trên, những em học viên hoàn toàn có thể xem thêm môn Toán lớp 3 cải thiện cùng bài bác tập môn Toán thù lớp 3 vừa đủ khác, nhằm học tập giỏi môn Tân oán rộng cùng chuẩn bị cho những bài thi đạt hiệu quả cao. Để sẵn sàng tốt nhất cho kì thi Toán thù 3 tiếp đây giành cho các bạn học viên lớp 3 nói tầm thường và sẵn sàng cho kì thi học sinh xuất sắc Toán 3 giành riêng cho chúng ta học viên hơi xuất sắc nói riêng, các thầy cô giáo và các bậc phú huynh rất có thể mang lại con em mình thực hành thực tế có tác dụng quen thuộc trước với bộ đề thi học sinh xuất sắc Toán lớp 3 này.


Để tiện thương lượng, chia sẻ kinh nghiệm về huấn luyện và đào tạo với tiếp thu kiến thức các môn học tập lớp 3, neftekumsk.com mời các thầy thầy giáo, các bậc phụ huynh cùng chúng ta học sinh truy vấn team riêng rẽ giành riêng cho lớp 3 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 3. Rất ao ước nhận được sự cỗ vũ của các thầy cô với các bạn.