Các Bước Vẽ Biểu Đồ Miền

BIỂU ĐỒDOWNLOADATLATCHUYÊN ĐỀĐỀ-ĐÁPTHI TỐT NGHIỆPhường THPT.ĐIỀU CHỈNH ND DẠY HỌCCHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018 (Mới)BẢN ĐỒ

a. Dấu hiệu thừa nhận biết biểu đồ Miền (địa lý)

b. Cách vẽ biểu đồ gia dụng Miền (địa lý)

*
" data-image-caption="Quà Tặng Bản vật cá nhân hóa (Mã T-20)

" data-medium-file="https://neftekumsk.com.files.wordpress.com/2022/02/t-đôi mươi.png?w=300" data-large-file="https://neftekumsk.com.files.wordpress.com/2022/02/t-trăng tròn.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9532" src="https://neftekumsk.com.files.wordpress.com/2022/02/t-trăng tròn.png" alt="T-20" width="772" height="754" srcset="https://neftekumsk.com.files.wordpress.com/2022/02/t-20.png 772w, https://neftekumsk.com.files.wordpress.com/2022/02/t-20.png?w=150&h=147 150w, https://neftekumsk.com.files.wordpress.com/2022/02/t-20.png?w=300&h=293 300w, https://neftekumsk.com.files.wordpress.com/2022/02/t-20.png?w=768&h=750 768w" sizes="(max-width: 772px) 100vw, 772px" />Quà Tặng Ngay Bản đồ cá nhân hóa (Mã T-20)

c. Cách dìm xét biểu thứ Miền (địa lý)

d. Những lỗi hay gặp gỡ Lúc vẽ biểu đồ gia dụng Miền (địa lý)

*
" data-image-caption="Quà tặng kèm Bản đồ cá nhân hóa (Mã T-18)

" data-medium-file="https://neftekumsk.com.files.wordpress.com/2022/02/t-18.png?w=300" data-large-file="https://neftekumsk.com.files.wordpress.com/2022/02/t-18.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9521" src="https://neftekumsk.com.files.wordpress.com/2022/02/t-18.png" alt="T-18" width="792" height="768" srcset="https://neftekumsk.com.files.wordpress.com/2022/02/t-18.png 792w, https://neftekumsk.com.files.wordpress.com/2022/02/t-18.png?w=150&h=145 150w, https://neftekumsk.com.files.wordpress.com/2022/02/t-18.png?w=300&h=291 300w, https://neftekumsk.com.files.wordpress.com/2022/02/t-18.png?w=768&h=745 768w" sizes="(max-width: 792px) 100vw, 792px" />Quà Tặng Bản trang bị cá nhân hóa (Mã T-18)

*
" data-image-caption="Quà tặng Bản vật cá thể hóa (Mã T-19)

" data-medium-file="https://neftekumsk.com.files.wordpress.com/2022/02/t-19.png?w=300" data-large-file="https://neftekumsk.com.files.wordpress.com/2022/02/t-19.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9527" src="https://neftekumsk.com.files.wordpress.com/2022/02/t-19.png" alt="T-19" width="842" height="618" srcset="https://neftekumsk.com.files.wordpress.com/2022/02/t-19.png 842w, https://neftekumsk.com.files.wordpress.com/2022/02/t-19.png?w=150&h=110 150w, https://neftekumsk.com.files.wordpress.com/2022/02/t-19.png?w=300&h=2trăng tròn 300w, https://neftekumsk.com.files.wordpress.com/2022/02/t-19.png?w=768&h=564 768w" sizes="(max-width: 842px) 100vw, 842px" />Quà tặng Bản đồ vật cá thể hóa (Mã T-19)" data-image-caption="Quà tặng kèm Bản đồ vật cá nhân hóa (Mã T-74)

" data-medium-file="https://neftekumsk.com.files.wordpress.com/2022/03/t-74-1.png?w=300" data-large-file="https://neftekumsk.com.files.wordpress.com/2022/03/t-74-1.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9841" src="https://neftekumsk.com.files.wordpress.com/2022/03/t-74-1.png" alt="T-74" width="770" height="768" srcset="https://neftekumsk.com.files.wordpress.com/2022/03/t-74-1.png 770w, https://neftekumsk.com.files.wordpress.com/2022/03/t-74-1.png?w=150&h=150 150w, https://neftekumsk.com.files.wordpress.com/2022/03/t-74-1.png?w=300&h=300 300w" sizes="(max-width: 770px) 100vw, 770px" />Quà Tặng Ngay Bản thiết bị cá nhân hóa (Mã T-74)

e. lấy một ví dụ minc họa cụ thể biểu vật dụng Miền (địa lý)

*
" data-image-caption="Quà tặng ngay Bản trang bị cá nhân hóa (Mã T-75)

" data-medium-file="https://neftekumsk.com.files.wordpress.com/2022/03/t-75.png?w=300" data-large-file="https://neftekumsk.com.files.wordpress.com/2022/03/t-75.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9844" src="https://neftekumsk.com.files.wordpress.com/2022/03/t-75.png" alt="T-75" width="888" height="768" srcset="https://neftekumsk.com.files.wordpress.com/2022/03/t-75.png 888w, https://neftekumsk.com.files.wordpress.com/2022/03/t-75.png?w=150&h=130 150w, https://neftekumsk.com.files.wordpress.com/2022/03/t-75.png?w=300&h=259 300w, https://neftekumsk.com.files.wordpress.com/2022/03/t-75.png?w=768&h=664 768w" sizes="(max-width: 888px) 100vw, 888px" />Quà Tặng Ngay Bản vật cá thể hóa (Mã T-75)

 lấy một ví dụ khác

Bài 1.

Bạn đang xem: Các bước vẽ biểu đồ miền

Cho bảng số liệu sau:

DIỆN TÍCH LÚA CẢ NĂM PHÂN THEO MÙA VỤ CỦA VIỆT NAM, GIAI ĐOẠN 1995-2014

(Đơn vị: ngàn ha)

Lúa

Năm

Lúa Đông xuân

Lúa Hè thu

Lúa Mùa

1995

2 421,3

1 742,4

2 601,9

2005

2 942,1

2 349,3

2 037,8

2010

3 085,9

2 436,0

1 967,5

2014

3 116,5

2 734,2

1 963,1

Vẽ biểu vật dụng tương thích độc nhất vô nhị thể hiện sự đổi khác cơ cấu tổ chức diện tích lúa phân theo mùa vụ của VN, quá trình 1995-2014.

Xem thêm: "Đẹp Đẽ Gì ? Ý Nghĩa Và Nguồn Gốc Của Từ Đẽ Đàng Đẽ Đàng Là Gì

Cách vẽ:

*
" data-image-caption="Quà Tặng Ngay Bản đồ vật cá nhân hóa (Mã T-68)

" data-medium-file="https://neftekumsk.com.files.wordpress.com/2022/03/t-68.png?w=300" data-large-file="https://neftekumsk.com.files.wordpress.com/2022/03/t-68.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9813" src="https://neftekumsk.com.files.wordpress.com/2022/03/t-68.png" alt="T-68" width="838" height="768" srcset="https://neftekumsk.com.files.wordpress.com/2022/03/t-68.png 838w, https://neftekumsk.com.files.wordpress.com/2022/03/t-68.png?w=150&h=137 150w, https://neftekumsk.com.files.wordpress.com/2022/03/t-68.png?w=300&h=275 300w, https://neftekumsk.com.files.wordpress.com/2022/03/t-68.png?w=768&h=704 768w" sizes="(max-width: 838px) 100vw, 838px" />Quà tặng Bản đồ dùng cá thể hóa (Mã T-68)

Bài 2. Cho bảng số liệu sau:

TỶ SUẤT NHẬP CƯ VÀ TỶ SUẤT XUẤT CƯ VÙNG ĐÔNG NAM BỘ, GIAI ĐOẠN 2005-2014

(Đơn vị: ‰)

Năm

Tỷ suất

2005

200820102012

2014

Tỷ suất nhập cư

10,3

14,224,815,5

18,5

Tỷ suất xuất cư

3,1

4,84,93,8

7,3

Vẽ biểu đồ gia dụng tương thích tuyệt nhất trình bày tỷ suất nhập cư, tỷ suất xuất cư cùng gia tăng cơ học tập của dân sinh vùng Đông Nam Sở, quy trình 2005 – năm trước.

Cách vẽ:

*
" data-image-caption="Quà bộ quà tặng kèm theo Bản vật cá nhân hóa (Mã T-07)

" data-medium-file="https://neftekumsk.com.files.wordpress.com/2022/02/t-07.png?w=300" data-large-file="https://neftekumsk.com.files.wordpress.com/2022/02/t-07.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9457" src="https://neftekumsk.com.files.wordpress.com/2022/02/t-07.png" alt="T-07" width="812" height="742" srcset="https://neftekumsk.com.files.wordpress.com/2022/02/t-07.png 812w, https://neftekumsk.com.files.wordpress.com/2022/02/t-07.png?w=150&h=137 150w, https://neftekumsk.com.files.wordpress.com/2022/02/t-07.png?w=300&h=274 300w, https://neftekumsk.com.files.wordpress.com/2022/02/t-07.png?w=768&h=702 768w" sizes="(max-width: 812px) 100vw, 812px" />Quà tặng Bản vật cá nhân hóa (Mã T-07)