Các Chất Để Điều Chế Oxi Trong Phòng Thí Nghiệm

Những hóa học được dùng để làm pha chế oxi vào phòng phân tách là KMnO4, KClO3, KNO3.

PTHH: 2KMnO4 (xrightarrowt^0) K2MnO4 + MnO2 + O2 ↑

2KClO3 (xrightarrowt^0) 2KCl + 3O2 ↑

2KNO3 (xrightarrowt^0) 2KNO2 + O2 ↑


Bạn đang xem: Các chất để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm

*
*
*
*
*
*
*
*

Cho những bội phản ứng sau:

1) 2FeCl2+ Cl2→2FeCl3

2) CuO + H2$xrightarrowt^o$ Cu + H2O

3) 2KNO3$xrightarrowt^o$ 2KNO2+ O2

4) 2Fe(OH)3$xrightarrowt^o$Fe2O3+ 3H2O

5) CH4+ 2O2$xrightarrowt^o$ CO2+ 2H2O

Số phản nghịch ứng phân bỏ là


Cho những hóa học sau: FeO (1), KClO3(2), KMnO4(3), CaCO3(4), không khí (5), H2O (6). Những hóa học làm sao được dùng làm điều chế oxi trong phòng thí nghiệm?


Cho những bội nghịch ứng chất hóa học sau:

1)2H2+ O2$xrightarrowt^o$ 2H2O

2)CuO+H2→ Cu +H2O

3)2KNO3$xrightarrowt^o$ 2KNO2+ O2

4) 4Phường + 5O2 $xrightarrowt^o$ 2P2O5

5)2Fe(OH)3$xrightarrowt^o$Fe2O3+ 3H2O

6) sắt + 2HCl → FeCl2 + H2

7) CaO + CO2 → CaCO3

Số bội nghịch ứng phân diệt cùng số làm phản ứng hóa vừa lòng lần lượt là


Xem thêm: Thi Tốt Nghiệp Thpt Đợt 2: Đề Thi Tốt Nghiệp Thpt 2021 Đợt 2 Năm 2021

Nhiệt phân và một lượng số mol mỗi chất sau: KMnO4; KClO3; KNO3; H2O2. Chất nào chiếm được lượng khí oxi to nhất?


Lấy các mẫu chất sau tất cả thuộc khối hận lượng: KMnO4; KClO3; KNO3; H2O2. Chất như thế nào pha chế được lượng khí oxi Khủng nhất?


Trong chống thí nghiệm yêu cầu điều chế 4,48 lít O2(đktc). Dùng hóa học nào tiếp sau đây để sở hữu cân nặng bé dại nhất:


Thí nghiệm nung rét mạnh mẽ Thuốc tím trong ống nghiệm kế tiếp đưa tàn đỏ que diêm vào miệng ống nghiệm gồm hiện tượng:


Trong chống thử nghiệm có 1 lớp học tập bao gồm 6 team học viên buộc phải điều chế O2 từ bỏ hóa chất KClO3 để triển khai thí điểm. Mỗi nhóm buộc phải thu 2 bình khí oxi, mỗi bình cất 280 ml. Kân hận lượng KClO3 bắt buộc sử dụng là bao nhiêu? Biết những khí đo được ngơi nghỉ đktc.