Các dạng bài tập vẽ biểu đồ địa lý 9

... chí Biểu đồ cơ cấu quý giá chế tạo ngành chăn nuôi3, kết luận : Biểu đồ cột ông chồng là dạng biểu đồ dễ vẽ, dễ dàng nắm bắt. Tuy nhiên đối với dạng biểu đồ này sách giáo khoa địa 9 không tồn tại biểu đồ ... ) Có 6 dạng cơ bản:- Biểu đồ cột- Biểu đồ tròn- Biểu đồ miền- Biểu đồ tkhô cứng ngang- Biểu đồ cột chồng- Biểu đồ đườngĐối với mỗi dạng biểu đồ đều phải có cách thức vẽ khác biệt. Tuy nhiên yêu ... dạng biểu đồ là : Biểu đồ tất cả đơn vị chức năng, năm, tên biểu đồ gia dụng, bảng ghi chú Biểu đồ buộc phải gồm tính mỹ quan liêu và bảo đảm an toàn đúng mực. Trong lúc có tác dụng bài tập, bài soát sổ ví như đề bài đề nghị vẽ cụ thể là biểu...

Bạn đang xem: Các dạng bài tập vẽ biểu đồ địa lý 9

*

*

... làng mạc 199 0 66016,7 12880,3 53136,4 199 1 67242,4 13227,5 54014 ,9 199 2 68450,1 13587,6 54862,5 199 3 696 44,5 1 396 1,2 55683,3 199 4 70824,5 14425,6 56 398 ,9 199 5 7 199 5,5 1 493 8,1 57057,4 199 6 73156,7 ... Năm 199 0 199 3 199 5 199 7 199 9 2000 2001 2004 Tổng số 66016,7 696 44,5 7 199 5,5 74306 ,9 76 596 ,7 77635,4 78685,8 82032,3 Thành thị 12880,3 1 396 1,2 1 493 8,1 16835,4 18081,6 18805,3 194 81 21 591 ,2 ... 154 19, 9 57736,8 199 7 74306 ,9 16835,4 57471,5 199 8 75456,3 17464,6 5 799 1,7 199 9 76 596 ,7 18081,6 58515,1 2000 77635,4 18771 ,9 58863,5 2001 78685,8 194 69, 3 592 16,5 2002 797 27,4 20022,1 597 05,3...

Xem thêm: Xem Google Drive Của Người Khác Thành Của Mình, Chia Sẻ Tệp Trên Google Drive

*

*

... đồ cột- Biểu đồ tròn- Biểu đồ miền- Biểu đồ thanh khô ngang- Biểu đồ cột chồng- Biểu đồ đườngĐối cùng với từng dạng biểu đồ đều sở hữu phương thức vẽ không giống nhau. Tuy nhiên yêucầu phổ biến cho những dạng biểu ... biểu đồ là : Biểu đồ tất cả đơn vị, năm, thương hiệu biểu đồ dùng, bảng chú giải Biểu đồ buộc phải gồm tính mỹ quan liêu với bảo đảm đúng mực. Trong khi làm bài tập, bài đánh giá giả dụ đề bài yên cầu vẽ rõ ràng là biểu đồ vật tròn, ... xin đề xuất ý tưởng “ PPhường. vẽ biểu đồ lớp 9 Ý nghĩa của đề tài:Giúp bọn họ tìm ra phương pháp vẽ cùng dìm xét biểu đồ bao gồm kết quả tuyệt nhất.Giáo viên kết thúc tốt bài giảng theo cách thức...
*