Các Đề Thi Toán Lớp 4

Top 40 Đề thi Tân oán lớp 4 Học kì 2 có đáp án

Với Top 40 Đề thi Toán thù lớp 4 Học kì 2 gồm đáp án được tổng vừa lòng tinh lọc từ đề thi môn Toán 4 của các ngôi trường bên trên toàn quốc để giúp đỡ học viên bài bản ôn luyện từ bỏ đó đạt điểm trên cao trong những bài thi Toán lớp 4.

Bạn đang xem: Các đề thi toán lớp 4

*

Tải xuống

Phòng Giáo dục đào tạo với Đào tạo ra .....

Đề điều tra quality Học kì 2 (cơ bản)

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán thù lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Phân số

*
bằng phân số như thế nào bên dưới đây?

*
*

Câu 2: Chọn câu trả lời đúng

A. 3 tấn 25 kilogam = 325 kg

B. 5 km2 17 mét vuông = 5 000 017 m2

C. 2 phút ít 10 giây = 260 giây

D. 5 00 milimet = 5 m

Câu 3: Đoạn AB trên bản thứ vẽ theo tỉ trọng 1: 1 000 dài 12 cm. Độ nhiều năm thật của đoạn AB là:

A. 1đôi mươi cmB. 1 200 cmC. 12 000 cmD. 12 cm

Câu 4: Trong các số 6 390 ; 3 929 ; 5 382 ; 7 650 số ko phân chia không còn cho 9 là

A. 6390B. 3929C. 5382D. 7650

Câu 5: Có 5 viên bi màu xanh với 8 viên bi màu đỏ. Vậy phân số chỉ số bi màu xanh da trời so với tổng số viên bi là:

*
*

Câu 6: Một hình thoi có độ lâu năm mặt đường chéo cánh thứ nhất là 9 dm. Độ nhiều năm mặt đường chéo sản phẩm hai bằng độ nhiều năm đường chéo cánh trước tiên. Tính diện tích hình thoi đó?

A. 18 dm2 B. 36 dm2 C. 27 dm2 D. 54dm2

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm) : Tìm x/y biết:

*

Câu 2 (3 điểm): Một đám ruộng hình chữ nhật bao gồm chiều dài vội vàng 3 lần chiều rộng lớn cùng rộng chiều rộng 40 m.

a) Tính diện tích S thửa ruộng đó.

b) Người ta tLong lúa bên trên thửa ruộng kia, cđọng 1 mét vuông thu được 3 kg thóc. Hỏi thửa ruộng đó thu hoạch được từng nào tạ thóc?

Câu 3 (2 điểm): Trung bình cùng của hai số là 50. Số bự cấp 3 lần số bé nhỏ. Tìm số bé

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
C B C B C C

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm) :

*
*

Câu 2 (3 điểm): Ta có sơ thứ

*

Hiệu số phần bằng nhau là:

3 – 1 = 2 (phần)

Chiều rộng lớn thửa ruộng là:

40 : 2 x 1 = trăng tròn (m)

Chiều lâu năm thửa ruộng là:

40 + 20 = 60 (m)

a) Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là:

60 x đôi mươi = 1 200 (m2)

b) Số ki-lô-gam thóc thu được:

1 200 x 3 = 3 600 (kilogam thóc)

Đổi: 3 600 kilogam = 36 tạ

Đáp số: 36 tạ thóc.

Câu 3 (2 điểm): Tổng hai số là: 50 x 2 = 100

Ta gồm sơ đồ:

*

Tổng số phần bằng nhau là:

1 + 3 = 4

Số nhỏ nhắn là:

100 : 4 x 1 = 25

Đáp số: 25

Phòng Giáo dục và Đào sản xuất .....

Đề điều tra khảo sát quality Học kì 2

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Tân oán lớp 4

Thời gian làm cho bài: 45 phút

Bài 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

*

b)Số “Bảy triệu nhì trăm cha mươi ngàn tám trăm linc năm” viết là:

A. 7230805B. 7238005C. 723805D. 7230085

c) Số tương thích điền vào khu vực chnóng nhằm 11dm2 6cm2 = …cm2 là:

A. 116B. 1106C. 1160D. 1610

d)Năm 1503 ở trong chũm kỉ :

A. XVB. XVIC. XIVD. XVII

Bài 2. Tính:

*

Bài 3. Điền số phù hợp vào ô trống:

*

Bài 4. Lúc này tuổi chị em vội 4 lần tuổi bé.Tìm tuổi của mọi cá nhân, biết hiện thời tổng cộng tuổi của hai mẹ con là 40.

Bài 5. Một hình thoi có đô lâu năm mặt đường chéo cánh nđính thêm là 18cm. Độ dài con đường chéo cánh lâu năm bởi 5/3 độ dài mặt đường chéo cánh nthêm.Tính diện tích hình thoi kia.

Bài 6.

*

Đáp án và Hướng dẫn giải

Bài 1:

a)Cb) A c)Bd) B

Bài 2.

*

Bài 3.

*

Bài 4.

Ta tất cả sơ thứ tuổi nhỏ là:

*

Tổng số phần bằng nhau là: 4 + 1 = 5 (phần)

Số tuổi của bà bầu là: 40 : 5 x 4 = 32 ( tuổi)

Số tuổi của con là : 40 – 32 = 18 (tuổi)

Đáp số: Con 8 tuổi; Mẹ 32 tuổi

Bài 5.

Xem thêm: Bài 5: Khảo Sát Sự Biến Thiên Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số, Khảo Sát Sự Biến Thiên Và Vẽ Đồ Thị Hàm Số

Độ lâu năm đường chéo dài là: 18 : 5/3 = 30 (cm)

Diện tích hình thoi là: 30 x 18 : 2 = 270 (cm2)

Đáp số: 270 cm2

Bài 6.

*

*

Phòng Giáo dục và Đào tạo nên .....

Đề điều tra khảo sát unique Học kì 2 (nâng cao)

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán thù lớp 4

Thời gian làm cho bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Có 3 viên bi blue color và 7 viên bi màu đỏ vậy phân số chỉ số viên bi blue color so với tổng thể viên bi là:

*
*

Câu 2: Một hình thoi bao gồm độ dài những con đường chéo cánh là 60dm cùng 4m. Diện tích hình thoi là:

A. 1trăng tròn dm2 B. 240 mét vuông C. 12mét vuông D. 24dm2Câu 3: Các phân số

*
được xếp theo lắp thêm tự trường đoản cú nhỏ xíu cho Khủng là:

*
*

Câu 4: Bản trang bị sân chuyển vận thành thị Đông Hà vẽ theo tỉ trọng 1: 100 000. Hỏi độ nhiều năm 1centimet bên trên bạn dạng vật này ứng với độ nhiều năm thật là bao nhiêu ki-lô-mét?

A. 1km B. 100km C. 300km D. 300dm

Câu 5: Điền số phù hợp vào địa điểm chấm:

8mét vuông 9dm2 = ………..cm2

A.80900 B. 890000 C.8900 D. 800900

Câu 6: Giá trị của biểu thức là:

*
*
*

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Tìm x:

a) 1200 : 24 - ( 17 - x) = 36

b) 9 x ( x + 5 ) = 729

Câu 2 (3 điểm ): Có nhị rổ cam, trường hợp cung cấp rổ thứ nhất 4 trái thì tiếp nối số cam sinh sống hai rổ đều bằng nhau, nếu như thêm 24 quả cam vào rổ đầu tiên thì kế tiếp số cam ngơi nghỉ rổ đầu tiên vội vàng 3 lần số cam sống rổ thứ nhì. Hỏi lúc đầu mỗi rổ gồm từng nào quả cam?

Câu 3 (2 điểm): Tìm toàn bộ các số gồm 3 chữ số làm sao cho ví như mang từng số cùng với 543 thì được số gồm 3 chữ số tương đương nhau?

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
A A C A A B

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm) :

a.1200: 24 - ( 17 - x) = 36

50 - ( 17- x) = 36

17 - x = 50 - 36

17 - x = 14

x = 17 - 14

x = 3

b. 9 × ( x + 5) = 729

x + 5 = 729 : 9

x + 5 = 81

x = 81 - 5

x = 76

Câu 2 (3 điểm):

Nếu thêm 4 trái cam vào rổ đầu tiên thì 2 rổ bằng nhau.

Suy ra rổ máy nhị nhiều hơn nữa rổ trước tiên 4 quả.

Nếu thêm 24 trái vào rổ thứ nhất thì số cam rổ trước tiên vội vàng 3 lần số cam rổ đồ vật hai.

Ta bao gồm sơ đồ:

Nhìn vào sơ vật dụng ta thấy:

Số cam nghỉ ngơi rổ trước tiên là:

đôi mươi : 2 - 4 = 6 ( quả)

Số cam rổ thiết bị nhì là:

6 + 4 = 10 ( quả)

Đáp số: 6 trái ,10 quả

*

Câu 3 (2 điểm) :

Các số tất cả 3 chữ số như thể nhau là:

111; 222; 333; 444; 555; 666; 777; 888; 999.

Các số: 111; 222; 333; 444; 555 bị loại bỏ

Vì số: 555 - 543 Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Trong các phân số sau :

*

a) Phân số nào là phân số tối giản ?

*

b) Phân số nào nhỏ hơn các phân số còn lại?

*

Câu 2: Số vừa phân tách không còn đến 2, vừa chia không còn mang đến 5 gồm tận thuộc là:

A. 0 B. 1 C. 2 chiều.5

Câu 3: Trong những số 32743; 41561; 54567, 12346 số phân chia không còn đến 3 là:

A. 32743 B. 41561 C. 54567D.12346

Câu 4: Một hình chữ nhật bao gồm diện tích S

*
, chiều dài
*
m. Chiều rộng hình chữ nhật là:

*
*

Câu 5: Giá trị của biểu thức

*
là:

*
*

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Tính:

*

Câu 2 (3 điểm): Lớp 4A có 45 em, thời điểm cuối năm học được xếp 3 loại:

*
số em của lớp đạt loại Giỏi,
*
số em của lớp đạt các loại Khá, sót lại là các loại vừa phải. Hỏi lớp bao gồm bao nhiêu em xếp nhiều loại trung bình?

Câu 3 2 điểm): Tính

*

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
D D A C B A

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1:

*
*

Câu 2 :

Phân số chỉ số em xếp nhiều loại Giỏi cùng Khá là

*

Phân số chỉ số em xếp loại mức độ vừa phải là

*

Số em xếp nhiều loại vừa đủ là

*

Đáp số: 12 em

Câu 3:

*
*

*

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo thành .....

Đề điều tra quality Giữa học tập kì 2

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

Bài 1. Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào ô trống :

*

Bài 2. Tính :

*

Bài 3. Khoanh vào chữ số đặt trước câu trả lời đúng :

*

Bài 4. Cho hình bình hành tất cả chu vi đều bằng nhau (cùng bằng 12 cm) một hình bao gồm số đo một cạnh là 3 centimet, một hình gồm số đo một cạnh là 4 cm. Em hãy vẽ và đứng tên hình thoi vào trong 1 vào nhì hình kia.

Bài 5. Một tnóng kính hình chữ nhật bao gồm chu vi là 3 m, chiều rộng 3 dm. Tính diện tích S tnóng kính đó ra dm vuông ?

Bài 6. Thửa ruộng đơn vị ông Hùng rộng 1500m2. Buổi sáng sủa ông Hùng cày được 2/5 diện tích thửa ruộng. Buổi chiều ông Hùng cày tiếp và còn lại 1/10 diện tích S thửa ruộng. Hỏi chiều tối ông Hùng cày được bao nhiêu mét vuông thửa ruộng kia ?

Đáp án và Hướng dẫn giải

Bài 1:

a) Sb) S c) Đ d) S

Bài 2.

*

Bài 3.

a) B b) C c) Bd) C

Bài 4.

*

Bài 5.

Đổi : 3 m = 30 dm

Nửa chu vi tấm kính đó là : 30 : 2 = 15 (dm)

Chiều dài tấm kính sẽ là : ( 15 + 3 ) : 2 = 9 (dm)

Chiều rộng lớn tấm kính sẽ là : 9 – 3 = 6 (dm)

Diện tích tnóng kính chính là : 9 x 6 = 54 (dm2)

Đáp số : 54 dm2

Bài 6.

Số m2 buổi sáng ông Hùng cày được là : 1500 x 2/5 = 600 (m2)

Số mét vuông sót lại chưa cày là : 1500 x 1/10 = 150 9m2)

Số mét vuông chiều tối ông Hùng cày được là : 1500 – (600 + 150 ) = 750 (m2)

Đáp số : 750 m2

Phòng giáo dục và đào tạo với Đào tạo ra .....

Đề điều tra chất lượng Giữa học tập kì 2 (nâng cao)

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Hình bình hành bao gồm độ nhiều năm lòng là 4dm, chiều cao là 34dm. Hỏi diện tích hình bình hành là bao nhiêu?

A.126dmét vuông B. 136dm2 C. 146dmét vuông D. 156dm2

Câu 2: Số thích hợp nhằm điền vào địa điểm chnóng của 32dm2 49dmét vuông =….dm2

A.49 dm2B. 71 dm2C. 81dmét vuông D. 3249dm2

Câu 3: Trong những phân số tiếp sau đây phân số bởi

*
là:

*
*

Câu 4: Quy đồng mẫu số những phân số

*
ta được các phân số là:

*
*

Câu 5: Phân số điền vào địa điểm chấm của

*
là:

*
*

Câu 6: Tìm m và n sao để cho

*
, m cùng n thứu tự là:

A.2,3B. 3,2C. 2,2 chiều. 3,3

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Tìm x cùng u:

*

Câu 2 (2 điểm): Không quy đồng, hãy so sánh nhị phân số

*

Câu 3 (3 điểm): Lần trước tiên bà An bán được

*
bao mặt đường. Lần thứ hai bán tốt bởi
*
lần đầu tiên. Sau nhị lần buôn bán bao mặt đường còn sót lại 12kg. Hỏi thuở đầu bao đường bao gồm từng nào kilogam ?

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
B D B B D A

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):