Các Đường Nét Trong Vẽ Kỹ Thuật

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM 8 - 1993

- Các loại đường nét vẽ thường được dùng trên bản vẽ cơ khí cùng ứng dụng của bọn chúng (Bảng 1.1) được quy định theo TCtoàn nước 8 -1993 Chiều rộng nét vẽ được kí hiệu là b (mm) cùng được chọn theo dãy quy định sau: 0,18; 0,25; 0,35; 0,5; 0,7; 1; 1,4 ....

- Trên các bản vẽ khổ A4 hoặc A3 cần chọn b = 0,5mm

*

- Các nét bên trên cùng một bản vẽ sau thời điểm sơn đậm phải đạt được sự đồng đều về chiều rộng, độ đen và về giải pháp vẽ (chiều dài nét gạch, khoảng bí quyết giữa các gạch ..)

- Lúc nhị giỏi nhiều nét vẽ trùng nhau thì vẽ theo thứ tự ưu tiên sau:

Nét liền đậm (Đường bao thấy, cạnh thấy) Nét đứt (Đường bao khuất, cạnh khuất) Nét chấm gạch mảnh (Giới hạn mặt phẳng cắt bao gồm nhì đường nét đậm ở nhị đầu) Nét chấm gạch mảnh (Đường vai trung phong, trục đối xứng) Nét liền mảnh (Đường kích thước)

- Trong mọi trường hợp, trung tâm đường tròn phải được xác định bằng giao điểm của nhị đoạn gạch của đường nét chấm gạch; những đường nét đứt, nét chấm gạch phải giao nhau bằng những gạch.

*

Dưới đây là ví dụ minch họa về ứng dụng của các đường nét vẽ. 

*

Kí hiệu vật liệu

Một số kí hiệu vật liệu trên mặt cắt thường sử dụng ở bản vẽ cơ khí như sau:

*