CÁC NƯỚC ĐẾ QUỐC XÂU XÉ CÁI BÁNH NGỌT TRUNG QUỐC

Sau cuộc chiến tranh Trung - Nhật (1894 - 1895) với sự thất bại của nhà Mãn Thanh, các nước đế quốc tăng cường xâm lược Trung Quốc


I. Trung Quốc bị các nước đế quốc chia xẻ

Trung Quốc là một nước lớn, giàu tài nguyên, có nền văn hóa rực rỡ, nhưng từ nửa sau thế kỉ XIX đã suy yếu vì chế độ phong kiến mục nát. Trong những năm 1840 - 1842. thực dân Anh tiến hành cuộc Chiến tranh thuốc phiện, mở đầu quá trình xâm lược Trung Quốc. Tiếp theo đó, các nước đế quốc Âu Mĩ và Nhật Bản tranh nhau xâu xé nước này. Trung Quốc ngày càng bị phụ thuộc vào các nước đế quốc.

Bạn đang xem: Các nước đế quốc xâu xé cái bánh ngọt trung quốc

Sau cuộc chiến tranh Trung - Nhật (1894 - 1895) với sự thất bại của nhà Mãn Thanh, các nước đế quốc tăng cường xâm lược Trung Quốc:

- Đức xâm chiếm tỉnh Sơn Đông.

- Anh chiếm vùng châu thổ sông Dương Tử.

- Pháp thôn tính vùng Vân Nam.

Xem thêm: How To Use The Beryl M762? Pubg Mobile How To Use The Beryl M762

- Nga, Nhật chiếm đóng vùng Đông Bắc.


Mẹo Tìm đáp án nhanh nhất Search google: "từ khóa + neftekumsk.com"Ví dụ: "Trung Quốc bị các nước đế quốc chia xẻ neftekumsk.com"
Bài giải tiếp theo
Vì sao các nước đế quốc tranh nhau xâm chiếm Trung Quốc?
Phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX
Cách mạng Tân Hợi (1911)
Dựa theo lược đồ, trình bày một vài nét chính diễn biến của Cách mạng Tân Hợi?
Nêu những kết quả và hạn chế của Cách mạng Tân Hợi (1911)?
Trình bày quá trình xâm lược Trung Quốc của các nước đế quốc cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX?
Lập bảng niên biểu tóm tắt phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc chống đế quốc phong kiến từ năm 1840 đến năm 1911?
Trình bày về Tôn Trung Sơn và nội dung Học thuyết Tam dân?
Vì sao các phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX lần lượt thất bại?
Dùng lược đồ, trình bày đôi nét về diễn biến của phong trào Nghĩa Hòa đoàn.

Tải sách tham khảo


*

Sách giáo khoa Lịch sử 8


Tải về· 7,85K
*

555 câu hỏi trắc nghiệm lịch sử lớp 8 - Tạ Thị Thúy Anh


Tải về· 2,82K
*

Bộ đề kiểm tra lịch sử lớp 8 - Tạ Thị Thúy Anh


Tải về· 2,32K
*

Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập lịch sử lớp 8


Tải về· 2,22K

Bài giải liên quan


Trung Quốc bị các nước đế quốc chia xẻ
Vì sao các nước đế quốc tranh nhau xâm chiếm Trung Quốc?
Phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX
Cách mạng Tân Hợi (1911)
Dựa theo lược đồ, trình bày một vài nét chính diễn biến của Cách mạng Tân Hợi?
Nêu những kết quả và hạn chế của Cách mạng Tân Hợi (1911)?
Trình bày quá trình xâm lược Trung Quốc của các nước đế quốc cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX?
Lập bảng niên biểu tóm tắt phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc chống đế quốc phong kiến từ năm 1840 đến năm 1911?
Trình bày về Tôn Trung Sơn và nội dung Học thuyết Tam dân?
Vì sao các phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX lần lượt thất bại?
Dùng lược đồ, trình bày đôi nét về diễn biến của phong trào Nghĩa Hòa đoàn.

Bài học liên quan


Bài 1. Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên
Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII
Bài 3. Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới
Bài 4. Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác
Bài 5. Công xã Pa- ri 1871
Bài 6. Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX- Đầu thế kỉ XX
Bài 7. Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX
Bài 8. Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỉ XVIII- XIX
Bài 9. Ấn Độ thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XX
Bài 10. Trung Quốc giữa thế kỉ XIX- Đầu thế kỉ XX
Bài 11. Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX
Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX
Bài 13. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)
Bài 14. Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)

Bạn học lớp mấy?

Lớp 1Lớp 2Lớp 3Lớp 4Lớp 5Lớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12

Từ khóa

các nước đế quốc xâu xé cái bánh ngọt trung quốc