Cách bỏ pass file excel

Với đặc điểm công việc của một vài bạn yên cầu tính bảo mật cao, thì đặt password mang đến file dữ liệu là điều rất cần thiết, trong Excel cũng như vậy.Bài viết sau đã trả lời chi tiết cho chính mình biện pháp đặt password đến tệp tin Excel một giải pháp đơn giản dễ dàng nhất trên nền Microsoft Excel 2013.

Bạn đang xem: Cách bỏ pass file excel

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

1.Mnghỉ ngơi files Excel rất cần được bảo mật

 

*

 

2. Vào file, chọn Info sau đó lựa chọn Encrypt with Password trong Protect Workbook

 

*

3. Hộp thoại Encrypt Document xuất hiện

Quý khách hàng hãy nhập password mà lại mình muốn

 

*

Và xác nhận lại mật khẩu

 

*

4. Kiểm tra sự thành công

Các bạn hãy tạm dừng hoạt động sổ trang tính đã thực hiện với msống lại, hôm nay cửa sổ Password xuất hiện thêm và bạn đề xuất nhập mật khẩu nhằm singin.

 

*

 

Vậy, sau thời điểm sẽ đặt password thành công xuất sắc, có thể chúng ta ko lưu giữ password mà bản thân đặt, cần có tác dụng ráng nào?

Cũng giống hệt như những áp dụng khác, bọn họ cũng cần được một trong những phần mượt cung cấp làm sao đó.

Xem thêm: Zalo Web Zalo Trên Máy Tính Không Cần Cài Đặt, Đăng Nhập Zalo Online

Tuy nhiên, vẫn có cách để chúng ta phá vứt password mang lại sheet đang đặt nhưng ko đề xuất sự cung ứng nào khác

1. Mlàm việc file Excel đã bị khóa

2. Msinh hoạt visual basic Editor bằng cách dấn nút Alt+ F11 cùng với excel: 2003,2007,2010. Với excel 2013 trsinh sống lên thì chọn Developer bên trên tkhô cứng chính sách rồi chọn visual basic Editor

3. Chọn sheet yêu cầu mnghỉ ngơi khóa

4. Coppy mã code vào 

Sub PasswordBreaker()

If ActiveSheet.ProtectContents = False Then

MsgBox "Sheet "" và ActiveSheet.Name và "" is unprotected!", vbInformation

Else

If MsgBox("Sheet "" & ActiveSheet.Name và "" is protected, bởi you want to unprotect it?", _

vbYesNo + vbQuestion, "Unprotect Active Sheet") = vbNo Then Exit Sub

Dlặng i As Integer, j As Integer, k As Integer

Dyên l As Integer, m As Integer, n As Integer

Dlặng i1 As Integer, i2 As Integer, i3 As Integer

Dlặng i4 As Integer, i5 As Integer, i6 As Integer

On Error Resume Next

For i = 65 To 66: For j = 65 To 66: For k = 65 To 66

For l = 65 To 66: For m = 65 To 66: For i1 = 65 To 66

For i2 = 65 To 66: For i3 = 65 To 66: For i4 = 65 To 66

For i5 = 65 To 66: For i6 = 65 To 66: For n = 32 To 126

ActiveSheet.Unprotect Chr(i) & Chr(j) và Chr(k) & _

Chr(l) và Chr(m) & Chr(i1) và Chr(i2) & Chr(i3) & _

Chr(i4) và Chr(i5) và Chr(i6) và Chr(n)

Next: Next: Next: Next: Next: Next

Next: Next: Next: Next: Next: Next

If ActiveSheet.ProtectContents = False Then MsgBox "Sheet "" & ActiveSheet.Name & "" is unprotected!", vbInformation