Cách dùng seem

Có sự không giống nhau đáng kể như thế nào về cú pháp với ngữ nghĩa giữa các từ giờ Anh: seem, appear và look trên pmùi hương diện chế tác ấn tượng/cảm hứng sẽ thao tác làm việc nào đó không?

 

Trả lời:

Look, seem và appear hầu hết là những hễ từ bỏ liên kết (copular verbs) và hoàn toàn có thể được sử dụng theo cách tương tự để nói về cảm giác giỏi ấn tượng cơ mà các bạn dành được xuất phát từ một ai hay như là 1 điều gì đó. Động trường đoản cú link nối tính từ bỏ với nhà ngữ:

*
She looks unhappy.

Bạn đang xem: Cách dùng seem

He seems angry.They appear (to be) contented.

Xin xem xét là tính tự, không phải trạng trường đoản cú được dùng cùng với những cồn trường đoản cú link. Chúng ta không nói:

She looked angrily.He seems cleverly.

Chúng ta cần nói nhỏng sau:

She looked angry.

He seems clever.

%CODE9%

Tất nhiên khi look ko được sử dụng nlỗi một rượu cồn tự link, mà nhỏng một nước ngoài đụng trường đoản cú đi thuộc tân ngữ, thì phó trường đoản cú sẽ tiến hành dùng làm miêu tả chủ ngữ look/quan sát như thế nào:

She looked angrily at the intruder.

look / seem + as if / like

Sau cồn từ look và seem, cơ mà thường xuyên là không áp theo sau động từappear, bạn cũng có thể dùng cấu trúc as if / like:

It looks as if it’s going lớn rain again.It looks like we’re going home without a sunrã.It seems as if they’re no longer in love sầu.It seems like she’ll never agree to lớn a divorce.

seem / appear khổng lồ + infinitive

Sau seem và appear họ thường dùng cấu trúc cùng với hễ trường đoản cú ngulặng thể: to + infinitive (hoặc rượu cồn từ làm việc thì kết thúc đối với số đông sự kiện đã ra mắt vào quá khứ). Nhưng cồn từ look cấp thiết sử dụng Theo phong cách này.

Hãy đối chiếu đông đảo câu sau:

They appear to lớn have sầu run away from home page. They cannot be traced.I seem khổng lồ have lost my way. Can you help me?It seems to lớn be some kind of jellyfish. Do not go near it.They appear not to be at home page. Nobody’s answering.They vì not appear to be at trang chính. No one’s answering.

Chúng ta cũng hoàn toàn có thể sử dụng cấu trúc câu cùng với mệnh đề that-clause sau It seems?… và It appears…, nhưng mà không dùng được điều đó cùng với đụng từ look.

Xem thêm: Matlab Là Một Bộ Chương Trình Phần Mềm Matlab Là Gì ? Matlab Cơ Bản: Giới Thiệu Về Matlab

 It looks… theo sau yêu cầu là cấu tạo cùng với mệnh đề as if / like:

It seems that I may have made a mistake in believing you did this.It appears that you may be quite innocent of any crime.It looks as if / like you won’t go lớn prison after all.

appear / seem – rất nhiều biệt lập về nghĩa

Chúng ta có thể dùng seem nhằm nói tới các thực tiễn hay tuyệt hảo rõ ràng cùng về các chủ thể tương tự như các tuyệt vời tình cảm khác nhau. Nhưng họ thường ko dùng appear để nói đến cảm tình cùng những tuyệt hảo chủ quan. Hãy đối chiếu những câu sau:

+ impressions / emotions

It seems a shame that we can’t take Kevin on holiday with us.It doesn’t seem lượt thích a good idea lớn leave sầu hlặng here by himself.It seems ridiculous that he has lớn stay here khổng lồ look after the cát.

+ Thêm những ví dụ về tuyệt hảo và thực tiễn khách hàng quan

They have sầu the same surname, but they don’t appear / seem to lớn be related.She’s not getting any better. It seems / appears that she’s not been taking the medication.

Cách dùng đụng từ appear và look lúc không hẳn là đụng từ liên kết

Xin xem xét rằng cồn từ seem chỉ được sử dụng như một rượu cồn từ bỏ links còn cả nhì rượu cồn từ appear và look bao gồm những nghĩa cùng những giải pháp áp dụng khác:

+ appear = (begin to) be seen: xuất hiện

She has appeared in five sầu Broadway musicals since 2000.Cracks have suddenly appeared in the walls in our lounge.Digital radtiện ích ios for less than £50 began to lớn appear in the shops before the kết thúc of last year.

+ look = chuyển ánh mắt /search tìm (ai/chiếc gì)

I’ve sầu looked everywhere for my passport, but I can’t find it.

I’ve looked through all the drawers và through all my files.

He didn’t see me because he was looking the other way.

Xin xem xét là look được sử dụng trong vô số động từ bỏ knghiền. Sau đấy là một vài ví dụ:

Could you look after the children this afternoon while I go shopping?

Could you look at my essay before I hand it in?

I’m looking for size 36 in light xanh. Do you have it?

It’s been a hard year. I’m looking forward khổng lồ a holiday now.

I’ve sầu written a letter of complaint and they’ve promised to look into the matter.

Look out for me at the concert. I’ll probably be there by ten o’ cloông xã.

Don’t you want lớn look round the school before enrolling your children?

He’s a wonderful role Mã Sản Phẩm for other players lớn look up to lớn.

If you don’t know the meaning of these phrasal verbs, look them up in a dictionary.