Cách Vẽ Biểu Đồ Activity Diagram

Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram)

Biểu đồ hoạt động nắm bắt hành động với những kết quả của bọn chúng. Biểu đồ hoạt động tập trung vào công việc được thực hiện trong những lúc thực thi một thủ tục (hàm), những hoạt động vào một lần thực thi một trường hợp sử dụng hoặc trong một đối tượng. Biểu đồ hoạt động là một biến thể của biểu đồ trạng thái với tất cả một mục tiêu tương đối khác, đó là nắm bắt hành động (công việc cùng những hoạt động phải được thực hiện) cũng như kết quả của bọn chúng theo sự biến đổi trạng thái. Các trạng thái trong biểu đồ hoạt động (được gọi là những trạng thái hành động) sẽ chuyển sang giai đoạn kế tiếp Khi hành động vào trạng thái này đã được thực hiện chấm dứt (nhưng mà ko xác định bất kỳ một sự kiện làm sao theo như nội dung của biểu đồ trạng thái). Một sự điểm phân biệt không giống giữa biểu đồ hoạt động với biểu đồ trạng thái là các hành động của nó được định vị trong các luồng (swimlane). Một luồng sẽ gom nhóm các hoạt động, để ý tới khái niệm người chịu trách nát nhiệm cho cái đó hoặc bọn chúng nằm ở đâu vào một tổ chức. Một biểu đồ hoạt động là một phương pháp bổ sung cho việc miêu tả tương tác, đi kèm với trách nhiệm thể hiện rõ những hành động xảy ra như thế như thế nào, chúng làm những gì (nuốm đổi trạng thái đối tượng), chúng xảy ra lúc nào (chuỗi hành động), cùng chúng xảy ra ở đâu (luồng hành động).

Bạn đang xem: Cách vẽ biểu đồ activity diagram

Biểu đồ hoạt động có thể được sử dụng mang đến nhiều mục đích khác biệt, ví dụ như:

- Để nắm bắt công việc (hành động) sẽ phải được thực thi Lúc một thủ tục được thực hiện. Đây là tác dụng thường gặp nhất và quan trọng nhất của biểu đồ hoạt động.

- Để nắm bắt công việc nội bộ vào một đối tượng.

- Để chỉ ra một team hành động liên quan gồm thể được thực thi ra làm sao, với bọn chúng sẽ ảnh hưởng đến những đối tượng nằm bao bọc bọn chúng như thế như thế nào.

- Để chỉ ra một trường hợp sử dụng tất cả thể được thực thể hóa như thế như thế nào, theo khái niệm hành động và các sự biến đổi trạng thái của đối tượng.

- Để chỉ ra một doanh nghiệp hoạt động như thế như thế nào theo các khái niệm công nhân (tác nhân), quá trình nghiệp vụ (workflow), hoặc tổ chức và đối tượng (các khía cạnh vật lý cũng như tri thức được sử dụng trong doanh nghiệp).

Biểu đồ hoạt động có thể được xem như là một loại Flow chart. Điểm khác biệt là Flow Chart bình thường ra chỉ được áp dụng đối với những qui trình tuần tự, biểu đồ hoạt động tất cả thể xử lý cả những những công đoạn tuy vậy tuy nhiên.

Hành động và sự thay đổi trạng thái

Một hành động được thực hiện để sản có mặt một kết quả. Việc thực thi của thủ tục có thể được miêu tả dưới dạng một tập hợp của những hành động liên quan, về sau chúng sẽ được chuyển thành các mẫu code thật sự. Theo như định nghĩa ở phần trước, một biểu đồ hoạt động chỉ ra những hành động cùng mối quan lại hệ giữa chúng cùng gồm thể có một điểm bắt đầu và một điểm kết thúc. Biểu đồ hoạt động sử dụng cũng thuộc những ký hiệu như trong biểu đồ trạng thăng bình thường.

Xem thêm: Vẽ Đồ Thị Hàm Số Bậc 2 Lop 9, Bài 2: Đồ Thị Hàm Số Y = Ax (A ≠ 0)

*
Lúc một người gọi tác vụ PrintAllCustomer (vào lớp CustomerWindow), các hành động khởi động. hành động đầu tiên là hiện một hộp thông báo lên màn hình; hành động thứ nhị là tạo một tập tin postscript; hành động thứ cha là gởi tệp tin postscript đến lắp thêm in; cùng hành động thứ tư là xóa hộp thông tin bên trên màn hình hiển thị. Các hành động được chuyển tiếp tự động; bọn chúng xảy ra ngay trong lúc hành động vào giai đoạn nguồn được thực hiện.

Các sự cầm cố đổi có thể được bảo vệ bởi những điều kiện canh giữ (Guard-condition), những điều kiện này phải được thỏa mãn thì sự rứa đổi mới nổ ra. Một cam kết hiệu hình thoi được sử dụng để thể hiện một quyết định. Ký hiệu quyết định có thể bao gồm một hoặc nhiều sự nỗ lực đổi đi vào và một hoặc nhiều sự thế đổi đi ra được dán nhãn đi kèm những điều kiện bảo vệ. Bình thường ra, một trong số các sự cầm đổi đi ra bao giờ cũng được thỏa mãn (là đúng).

Một sự thế đổi được tạo thành hai tuyệt nhiều sự rứa đổi khác sẽ dẫn đến những hành động xảy ra tuy vậy tuy nhiên. Các hành động được thực hiện đồng thời, mặc mặc dù chúng cũng có thể được thực hiện lần lượt từng dòng một. Yếu tố quan tiền trọng ở đây là tất cả các cố gắng đổi đồng thời phải được thực hiện trước Khi bọn chúng được thống nhất lại với nhau (nếu có). Một đường thẳng nằm ngang kẻ đậm (còn được gọi là tkhô hanh đồng hộ hóa – Synchronisation Bar) chỉ rằng một sự vậy đổi được phân thành nhiều nhánh khác nhau với chỉ ra một sự chia sẻ thành những hành động tuy nhiên tuy vậy. Cũng đường thẳng đó được sử dụng để chỉ ra sự thống nhất những nhánh.

Kí hiệu UML cho những thành phần căn bản của biểu đồ hoạt động:

- Hoạt động (Activity): là một quá trình được định nghĩa rõ ràng, có thể được thực thi qua một hàm hoặc một đội đối tượng. Hoạt động được thể hiện bằng hình chữ nhật bo tròn cạnh.

- Thanh hao đồng bộ hóa (Synchronisation bar): chúng chất nhận được ta mở ra hoặc là đóng lại các nhánh chạy song tuy nhiên nội bộ vào tiến trình.

*
Tkhô cứng đồng bộ hóa

- Điều kiện canh giữ (Guard Condition): các biểu thức ngắn gọn xúc tích có mức giá trị hoặc đúng hoặc không nên. Điều kiện canh giữ được thể hiện trong ngoặc vuông, ví dụ:

.

- Điểm quyết định (Decision Point): được sử dụng để chỉ ra những sự vắt đổi khả thi. Kí hiệu là hình thoi.

Hình sau đây miêu tả một đoạn biểu đồ hoạt động của sản phẩm ATM. Sau lúc thẻ được đưa vào sản phẩm công nghệ, ta thấy gồm cha hoạt động song song:

- Xác nhận thẻ

- Xác nhận mã số PIN

- Xác nhận số tiền yêu cầu được rút

Chỉ khi sử dụng biểu đồ hoạt động, những hoạt động song tuy vậy như vậy mới tất cả thể được miêu tả. Mỗi một hoạt động xác nhận bản thân nó cũng đã bao gồm thể là một quy trình riêng rẽ biệt.