Cách Vẽ Biểu Đồ Địa Lý 7

1. Bố cục phần nhận xét biểu đồ lớp 7

Một bài nhận xét biểu đồ hoặc bảng số liệu gồm tất cả 4 phần chính như sau:

- Nhìn chung

Đây là phần rất quan lại trọng, định hướng mang đến cả bài nhận xét của bạn.

Bạn đang xem: Cách vẽ biểu đồ địa lý 7

Hãy quan liền kề bảng số liệu với đưa ra lời nhận xét, đa phần những yếu tố là: tăng, giảm, biến động, gồm xu hướng tăng tuyệt tất cả xu hướng giảm?

Đó là 5 cụm từ then chốt vào câu mở đầu của một bài bác nhận xét biểu đồ hoặc bảng số liệu. Nhưng cần tùy vào từng bảng số liệu cụ thể mà lại sử dụng cho hợp lí.

- Trong đó

Lúc này cần đi vào đối chiếu khá cụ thể và chi tiết đối với từng số liệu, tuy vậy ko nhất thiết là phải phân tích tất cả những số liệu.

Bởi nếu trong bảng bao gồm quá nhiều số liệu thì cần biết gộp vào thành những team và chọn một vài số liệu điển hình để đối chiếu. Nếu bảng cho chút số liệu thì bao gồm thể đi vào chi tiết, cụ thể.

khi phân tích cần chú ý đi theo một thứ tự, từ cao xuống thấp, từ lớn xuống nhỏ.

Hơn kém nhẹm nhau từng nào lần, đến dẫn chứng và đơn vị của số liệu đó.

- Giải thích

Cần dựa vào các kiến thức đã học cùng những kiến thức thực tế.

Căn cứ vào những nguồn lực tự nhiên và xóm hội để lí giải vì sao cái này tăng, mẫu kia giảm. Đồng thời cũng cần phải theo dõi vấn đề tởm tế của đất nước cùng thế giới vào những năm gần đây, ví như các cuộc khủng hoảng chẳng hạn. Những điều này tưởng như đơn giản nhưng lại rất hữu ích lúc bạn đưa vào phần nhận xét của mình.

Giải say mê cũng cần đi theo trình tự như vào phần đối chiếu số liệu ở bên trên.

- Kết luận

Đây là câu tổng kết lại vấn đề đã trình diễn với tạo nên xu hướng vào tương lai, đây là phần bạn gồm thể đưa ra dự đoán của mình. Tuy nhiên cũng hãy căn cứ vào kiến thức đã học để đưa ra dự đoán làm thế nào để cho có cơ sở.

2. Một vài lưu ý nhỏ Khi nhận xét biểu đồ lớp 7

- Nhận xét cần gạch đầu mẫu với gồm giải pháp trình diễn khoa học và ví dụ.

- Nhận xét bắt buộc ngắn gọn, không thật dài cái và lan man, cần đi vào những ý bao gồm với cốt lõi nhất.

- Mỗi nhận xét cần tất cả số liệu đi kèm để chứng minh, tạo căn cứ xác thực.

- lúc trình bày cần sắp xếp theo thứ tự, tách lủng củng.

3. Các bài xích tập củng cố biểu đồ lớp 7

Câu 1: Vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế

– Xác định vị trí của những nước Pháp cùng U- crai-na bên trên bản đồ. Hai nước này thuộc những khu vực như thế nào ở châu Âu?

– Dựa vào bảng số liệu (SGK trang 185) để vẽ biểu đồ cơ cấu ghê tế của Pháp cùng U-crai-mãng cầu (năm 2000).

– Qua biểu đồ, nhận xét vè trình độ phạt triển ghê tế của Pháp cùng U-crai-na.

*

Lời giải:

– Xác định vị trí của các nước Pháp và U- crai-na bên trên bản đồ. Pháp thuộc khu vực vực Tây Âu, U-crai-na thuộc khu vực Đông Âu

– Vẽ biểu đồ:

*

Nhận xét về trình dộ vạc triển kỉnh tế của Pháp cùng U-crai- na qua biểu đồ

Pháp: tỉ trọng của dịch vụ trong tổng sản phẩm vào nước không hề nhỏ (70,9%); tỉ trọng của nông, lâm, và ngư nghiệp rất thấp (3,0%). Đây là biểu hiện của nước gồm trình độ phân phát triển ghê tế cao.U-crai-na: ti trọng của nông, lâm và ngư nghiệp còn không hề nhỏ (14%); tỉ trọng của dịch vụ tương đối thấp (47,5%). Đây là biểu hiện của nước gồm trình độ vạc triển ghê tế ở mức chưa cao.

Câu 2: Trang 6 SBT Địa lý 7

Căn cứ vào bảng số liệu dưới đây :

*

a) Hãy vẽ biểu đồ hình cột, biểu diễn sự phân phát triển của số dân trên thế giới từ những năm 1000 đến năm 2011.

b) Qua biểu đồ đã vẽ, đúc kết những nhận xét bằng cách điền vào chỗ chấm (...) trong số câu sau:

- Từ năm ... đến năm ... số dân thế giới càng ngày càng ...

- Trong khoảng thời gian ... năm, số dân thế giới tăng là ... triệu người.

- Trung bình một năm tăng ... triệu người ( tăng ... %/năm )

Lời giải:

a) Biểu đồ biểu diễn sự phân phát triển của số dân bên trên thế giới từ những năm 1000 đến năm 2011:

*

b) Qua biểu đồ đã vẽ, ta đúc kết những nhận xét sau:

- Từ năm 1000 đến năm 2011 số dân thế giới ngày càng tăng

- Trong khoảng thời gian 1011 năm, số dân thế giới tăng là 6699 triệu người.

- Trung bình một năm tăng 6,626 triệu người ( tăng 0,09 %/năm )

Câu 2: (Trang 88 sgk địa lí 7)

Phân tích biểu đồ nhiệt độ với lượng mưa A, B, C, D trong hình 28.1; sắp xếp những biểu đồ vào vị trí 1, 2, 3, 4 trong hình 27.2 cho phù hợp.

Lời giải:

a) Biểu đồ A

- Nhiệt độ: nhiệt độ vừa đủ > 10°C, bao gồm 2 tháng cực đại là mon 3 cùng tháng 11 khoảng 25°C, mon lạnh nhất là tháng 7, nhiệt độ 18°C.

- Lượng mưa: lượng mưa vừa phải là 1244 milimet, mùa mưa từ tháng 11 đến tháng 3.

- Biểu đồ A phù hợp với vị trí 3. 

b) Biểu đồ B

- Nhiệt độ: nhiệt độ cao nhất (mon 5) là 35°C, nhiệt độ thấp nhất (mon 1 ) khoảng 20°C.

- Lượng mưa: lượng mưa mức độ vừa phải năm là 897 mm, mùa mưa từ tháng 6 đến tháng 9.

- Biểu đồ B phù hợp với vị trí 2.

c) Biểu đồ c

- Nhiệt độ: nhiệt độ cao nhất (mon 4) khoảng 28°C, nhiệt độ thấp nhất (mon 7) khoảng 20°C.

Xem thêm: Những Tranh Vẽ Về Thầy Cô Giáo, Tranh Vẽ Thầy Cô Và Mái Trường Đẹp Nhất

- Lượng mưa: lượng mưa vừa phải năm là 2592 mm, mùa mưa từ tháng 9 đến tháng 5.

- Biểu đồ c phù hợp với vị trí 1.

d) Biểu đồ D

- Nhiệt độ: nhiệt độ cao nhất (mon 2) khoảng 22°C, nhiệt độ thấp nhất (mon 7) khoảng 10°C.

- Lượng mưa: lượng mưa trung bình năm là 506 milimet, mùa mưa từ tháng 4 đến tháng 8.

- Biểu đồ D phù hợp với vị trí 4.

Câu 1 (mục 3 – trang 5 – bài học 1) sgk địa lí 7. So sánh 2 biểu đồ hình 1.3 với 1.4 SGK để nhận xét thực trạng sinch, tử, gia tăng dân số tự nhiên của 2 team nước phạt triển cùng đang vạc triển.

So sánh 2 biểu đồ hình 1.3 và 1.4 SGK để nhận xét tinc hình sinh, tử, gia tăng dân số tự nhiên của 2 team nước phạt triển và đang vạc triển.

– Hình 1.3, các nước vạc triển : tỉ lệ sinch tăng vào đầu thế kỉ XIX, nhưng đến cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX giảm rất nhanh ; tỉ lệ tử giảm rất nhanh hao đến giữa thế kỉ XX, sau đó ổn định lại cùng có tăng trong giai đoạn 1980-2000. Gia tăng dân số tự nhiên tăng nkhô hanh vào giai đoạn 1800-1850, nhưng giảm nkhô cứng vào giai đoạn 1850-2000.

– Hình 1.4, những nước đang phạt triển : tỉ lệ sinch cao cùng giữ ổn định trong một thời gian lâu năm từ 1800 đến 1950, sau đó giảm mạnh vào giai đoạn 1950-2000 nhưng vẫn ờ mức cao ; tỉ lệ tử giảm rất nkhô cứng ; gia tăng dân số tự nhiên tăng nkhô nóng cùng dẫn tới bùng nổ dân số từ những năm 1950 đến 2000.

Bài tập 2 Bài 53 trang 159 sgk Địa lí 7

Phân tích một số biểu đồ nhiệt độ cùng lượng mưa

Phân tích những biểu đồ trong hình 51.1, theo trình tự:

– Nhiệt độ trung bình tháng I và tháng VII. Sự chênh lệch nhiệt độ giũa tháng I với mon VII. Nhận xét chung về chế độ nhiệt.

– Các tháng mưa nhiều. Các mon mưa ít. Nhận xét bình thường về chế độ mưa.

– Xác định kiểu khí hậu của từng trạm. Cho biết lí vị.

– Xếp những biểu đồ nhiệt độ cùng lượng mưa (A, B, C) với những thực vật (D, E, F) thành từng cặp thế nào cho phù hợp.

*
*

Câu hỏi 1 bài xích 52 trang 156 sgk Địa 7

Quan sát hình 52.1, cho biết đặc điểm của khí hậu ôn đới hải dương.

*

Lời giải:

Quan gần cạnh hình 52.1, nhận xét:

+ Nhiệt độ cao nhất: khoảng 18 độ C, tháng 7.

+ Nhiệt độ thấp nhất: khoảng 8 độ C, mon 1.

+ Biên độ nhiệt vừa phải năm: khoảng 10 độ C

+ Mùa mưa nhiều: tháng 10 đến tháng 1 năm sau.

+ Mùa mưa không nhiều hơn: mon 2 đến tháng 9.

+ Tổng lượng mưa: 820mm.

=> Từ đó, đúc kết đặc điểm của khí hậu ôn đới hải dương: mùa hạ mát; mùa đông ko lạnh lắm, nhiệt độ thường bên trên 0 độ C; mưa quanh năm cùng lượng mưa tương đối lớn (khoảng 800 - 1000mm/năm).

Câu hỏi 2 bài xích 52 trang 156 sgk Địa 7

Quan cạnh bên hình 52.2, đến biết đặc điểm của khí hậu ôn đới lục địa.

*

Lời giải:

Quan gần kề hình 52.2, nhận xét:

+ Nhiệt độ cao nhất: khoảng trăng tròn độ C, tháng 7.

+ Nhiệt độ thấp nhất: khoảng -12 độ C, tháng 1.

+ Biên độ nhiệt vừa đủ năm: khoảng 32 độ C.

+ Mùa mưa: tháng 5 đến mon 10.

+ Mùa khô: tháng 11 đến tháng 4 năm sau.

+ Tổng lượng mưa: 443milimet.

=> Từ đó, đúc rút đặc điểm của khí hậu ôn đới lục địa: biên độ nhiệt trong năm lớn : mùa đông lạnh, nhiệt độ xuống dưới 0 độ C, ở nhiều nơi gồm tuyết rơi cùng sông ngòi bao gồm thời kì bị đóng băng; mưa xung quanh năm và lượng mưa nhỏ (từ 400 đến 600mm/năm).