Cách vẽ đồ thị toạ độ theo thời gian

Đồ thị tọa độ thời gian của hoạt động trực tiếp đều theo chiều dương (v > 0)

Cách hiểu vật thị tọa độ thời gian của chuyển động thẳng hồ hết theo chiều dương

*

Hình 1: xo = 0; điểm M (t1;x1) → v = x1/t1 → pmùi hương trình: x = v.t

Hình 2: xo ≠ 0; điểm M(t1;x1) → v = x1/t1 → pmùi hương trình: x = xo + v.t

Hình 3: xo ≠ 0; v = 0 → x = xo (đây là đồ vật thị tọa độ thời hạn của vật đứng yên)

Hình 4: xo ≠ 0; v = xo/to lớn → x = xo + v.(t – to)

Crúc ý: Đồ thị tọa độ thời gian của vận động trực tiếp hồ hết theo hướng âm (vcác bài tập luyện đồ vật thị tọa độ thời gian của chuyển động thẳng đều:

Câu 1: Một hóa học điểm vận động trực tiếp đều sở hữu vật thị tọa độ thời hạn nhỏng mẫu vẽ. Viết phương thơm trình hoạt động của vật cùng biểu đạt lại hoạt động của vật theo đồ vật thị. Sau bao thọ đồ gia dụng đi không còn quãng con đường.

Bạn đang xem: Cách vẽ đồ thị toạ độ theo thời gian

*
<Ẩn HD>*

Chọn chiều dương là chiều tự A mang lại B, cội thời gian là dịp 7h; gốc tọa độ trên điểm A

Phương trình hoạt động của 2 ô tô

x1 = x$_01$ + 80.t

x2 = x$_02$ – 80.t

a/ Tại thời điểm to = 0 (dịp đồng hồ chỉ 7h)

xe hơi 1 sẽ ở A => x$_01$ = 0 => x$_01$ = 0 => x1 = 80t (km)

xe hơi 2 đã sinh sống B (phương pháp A 200km) => x$_02$ = 100 => x2 = 200 – 80t (km)

b/ Hai xe pháo chạm mặt nhau => x1 = x2 => 80t = 200 – 80t => t = 1,25 (h)

=> x1 = 80.t = 80.1,25 = 100 (km)

=> nhị xe gặp gỡ nhau sau 1,25h ( lúc 8,25h) hoạt động và tại địa chỉ phương pháp điểm A 100km => bí quyết điểm B (200 – 100 = 100km)

c/

*


<Ẩn HD>

Câu 3: Một trang bị hoạt động thẳng trên trục Ox. Đồ thị hoạt động của chính nó được mang đến nhỏng hình vẽ

*

a) Hãy diễn đạt hoạt động của thiết bị.

b) Viết phương trình chuyển động của đồ dùng.

Xem thêm: Nod32 Antivirus 9 Serial Key Of Eset Nod32 Antivirus 9 License Key Till 2021

c) Tính quãng đường trang bị đi được sau 2 tiếng đồng hồ.

Hướng dẫn

45phút = 0,75h; 30phút ít = 0,5h; chọn cội thời gian là lúc 6h

a/ Phương trình vận động của xe pháo 1 từ 6h đến 6h45: x1 = 40t

Phương thơm trình chuyển động của xe pháo 1 từ 6h45 đến 7h15: x1 = 40.0,75 = 30

Phương trình hoạt động của xe 1 từ 7h15 trsinh hoạt đi: x1 = 30 + 40(t – 1,25)

Pmùi hương trình hoạt động của xe pháo 2: x2 = 50(t – 0,5)

*

b/ trường đoản cú vật dụng thị => hai xe pháo bao gồm gặp nhau

tọa độ gặp nhau x1 = 30 = x2 = 50(t – 0,5) => t = 1,1h = 1h6phút

=> hai xe pháo chạm chán nhau lúc: 6h + 1h6phút ít = 7h6 phút tại điểm phương pháp A 30km

c/ Thời gian 1 đến B: t1 = 100/40 + 0,5 = 3h => lúc xe cộ 1 cho B là 9h

thời gian xe cộ 2 mang đến B: t2 = 100/50 = 2h => lúc xe cộ 2 đến B là 8h30


<Ẩn HD>


Hướng dẫn

a; Chọn chiều dương là chiều chuyển động từ bỏ A mang đến B, nơi bắt đầu tọa độ tại A, nơi bắt đầu thời gian là thời gian nhì xe xuất phát

pmùi hương trình vận động của nhị xe

Đối với xe pháo vận động từ bỏ A :

Đối với xe pháo chuyển động trường đoản cú B :

b; Ta tất cả bảng ( x, t )

t (h)012
x1 (km)060120
x2 (km)2060100

Đồ thị:

*

c; Dựa vào trang bị thị ta thấy 2 xe cộ gặp gỡ nhau ở chỗ biện pháp A 60km và thời gian mà nhị xe gặp mặt nhau 1h.


<Ẩn HD>

Câu 6: Cho đồ thị vận động của nhị xe cộ được miêu tả như hình vẽ. (Hình 1). Hãy nêu đặc điểm hoạt động của từng xe cộ với viết phương thơm trình đưa động

*Hướng dẫnHướng dẫn


<Ẩn HD><Ẩn HD><Ẩn HD>

VẬT LÝ 10 | VẬT LÝ 11 | VẬT LÝ 12 | TÀI LIỆU VẬT LÝ TOÁN 10 | TOÁN 11 | TOÁN 12 | HỌC247