Cách vẽ đường xoắn ốc trong autocad

Trong xây đắp cơ khí, lốc xoáy là một trong những vật dụng hay sử dụng. Trong những trường hợp, Khi kiến thiết họ yêu cầu biểu lộ một hình ảnh 3 chiều của lốc xoáy vào file kiến thiết, nhưng mà trù trừ buộc phải vẽ ra làm sao. Bài này đã khuyên bảo cụ thể biện pháp thiết kế lò xo vào AutoCAD.

Bạn đang xem: Cách vẽ đường xoắn ốc trong autocad

*

Xem thêm: Sinh Năm 1992 Mệnh Gì? Tuổi Nhâm Thân Hợp Tuổi Nào, Màu Gì, Hướng Nào?

THIẾT KẾ LÒ XO TRONG AUTOCAD ĐƯỢC THỰC HIỆN QUA 4 BƯỚC CƠ BẢN SAU:BƯỚC 1 - VẼ ĐƯỜNG XOẮN ỐCCommand entry (Nhập lệnh): helixSpecify center point of base (Chỉ định vai trung phong của đáy): Piông chồng một điểm.Specify base radius or (Chỉ định nửa đường kính lòng hoặc <Đường kính>): 15Specify top radius or (Chỉ định nửa đường kính đỉnh hoặc <Đường kính>): 15Specify helix height or (Chỉ định độ cao của đường xoắn ốc hoặc điểm cuối của trục/ số vòng/ chiều cao vòng/ giải pháp xoắn): TEnter number of turns (Nhập số vòng): 12Specify helix height or (Chỉ định độ cao của mặt đường xoắn ốc hoặc điểm cuối của trục/ số vòng/ chiều cao vòng/ biện pháp xoắn): 100
*
BƯỚC 2 - DÙNG LỆNH UCS DỰNG MẶT PHẲNG XOY ĐI QUA ĐIỂM ĐẦU VÀ TÂM CỦA ĐƯỜNG XOẮC ỐC
Command entry: ucsSpecify Origin of UCS or (Chỉ định gốc tọa độ của UCS hoặc : NSpecify origin of new UCS or (Chỉ định gốc tọa độ của UCS new hoặc : 3Specify new origin point (Chỉ định điểm mang đến cội tọa độ mới): Piông chồng vào vai trung phong đáy của đường xoắn ốcSpecify point on positive sầu portion of X-axis (Chỉ định điểm trên phần dương của trục x): Pick vào trọng tâm đỉnh của con đường xoắn ốcSpecify point on position of the UCS XY plane (Chỉ định điểm mang đến địa chỉ của phương diện phẳng xy): Piông xã vào điểm đầu của đường xoắn ốc
*
BƯỚC 3 - VẼ ĐƯỜNG TRÒN TẠI ĐIỂM ĐẦU CỦA ĐƯỜNG XOẮN ỐC

*
BƯỚC 4 - DÙNG LỆNH SWEEPhường ĐỂ VẼ LÒ XO
Comm& entry (Nhập lệnh) : sweepSelect objects khổng lồ sweep (Chọn đối tượng người dùng để quét): Chọn mặt đường trònSelect sweep path or (Chọn mặt đường dẫn): Chọn con đường xoắn ốc