Cách vẽ hình nón cụt trong cad 3d

LệnhConedùng để làm tạo nên kân hận hình nón 3 chiều bao gồm con đường chuẩn chỉnh nón là đường tròn hoặc elíp.

Bạn đang xem: Cách vẽ hình nón cụt trong cad 3d

Cone

Specify center point of base or <3P/2P/Ttr/Elliptical>: Xác định một điểm làm trọng điểm của đường chuẩn của hình nón.

Hình nón được vẽ theo mặt đường chuẩn với độ cao của nón.

2.Tạo khối hình nón – Xác định trung ương mặt đường tròn chuẩn chỉnh, nửa đường kính, độ cao nón

Cone

Specify center point of base or <3P/2P/Ttr/Elliptical>: – Chọn một điểm O có tác dụng trung khu của mặt đường tròn chuẩn chỉnh của hình nón.

Specify base radius or : 70- Nhập nửa đường kính đường tròn chuẩn chỉnh.

Specify height or <2Point/Axis endpoint/Top radius> : 150- Nhập độ cao của hình nón.

Nếu trên nhập độ cao bằng cực hiếm dương thì sẽ tạo nên nón theo hướng dương trục Z, giả dụ nhập độ cao bởi quý hiếm âm thì sẽ tạo nón theo hướng âm trục Z của hệ trục tọa độ hiện nay hành

*

3. Tạo khối hình nón – Xác định trọng điểm mặt đường tròn chuẩn, đường kính, chiều cao nón

Cone

Specify center point of base or <3P/2P/Ttr/Elliptical>: – Chọn một điểm O có tác dụng trung khu của đường tròn chuẩn của hình nón.

Specify base radius or <Diameter> : D¿

Specify diameter : 160 ¿ – Nhập 2 lần bán kính con đường tròn chuẩn

Specify height or <2Point/Axis endpoint/Top radius> : 150¿ – Nhập chiều cao của hình nón; (hình 5.9c) hoặc nhập một tùy lựa chọn.

Lệnh Cone vào AutoCAD – Tạo kăn năn quánh hình nón.

4. Các tùy lựa chọn nhập chiều cao

Point

Xác định độ cao của hình nón bằng khoảng cách thân 2 điểm lựa chọn bên trên màn hình. Nếu nhập 2P (tùy lựa chọn 2Point) thì xuất hiện tiếp chiếc nhắc sau:

Specify height or <2Point/Axis endpoint/Top radius>: 2P

Specify first point:Chọn điểm đầu tiên của độ cao.

Specify second point:Chọn điểm vật dụng nhị để khẳng định khoảng cách độ cao.

*

Xác định điểm cuối của trục hình nón; điểm cuối của trục hình nón chính là đỉnh S của hình nón và cũng chính là trọng điểm của dưới mặt đáy trên của hình nón cụt. Điểm cuối này có thể chọn một vị trí ngẫu nhiên trong không gian 3 chiều, mặt khác cũng xác minh độ cao với hướng của hình nón. Nếu nhập A (tùy chọn Axis endpoint) thì mở ra tiếp dòng đề cập sau:

Specify height or <2Point/Axis endpoint/Top radius>: A

Specify axis endpoint: Chọn điểm S làm đỉnh nón

Top radius

Xác định bán kính lòng bên trên của hình nón để tạo ra hình nón cụt.

Lệnh Cone vào AutoCAD – Tạo khối sệt hình nón.

Cone

Specify center point of base or <3P/2P/Ttr/Elliptical>: – Chọn điểm O1 làm cho trọng tâm của con đường tròn chuẩn của hình nón.

Specify base radius or : 80- Nhập nửa đường kính đường tròn chuẩn của nón.

Specify height or <2Point/Axis endpoint/Top radius> : T

Specify top radius : 60 – Nhập bán kính mặt đường tròn đáy bên trên của nón.

Specify height or <2Point/Axis endpoint> : 140 – Nhập chiều cao hình nón theo pmùi hương trục Z

*

cũng có thể chọn phương của trục hình nón cụt (Axis endpoint)

Cone

Specify center point of base or <3P/2P/Ttr/Elliptical>: – Chọn điểm O1 làm cho trọng tâm của mặt đường tròn chuẩn chỉnh của hình nón.

Specify base radius or: 80 – Nhập nửa đường kính con đường tròn chuẩn

Specify height or <2Point/Axis endpoint/Top radius> : T

Specify top radius : 60 – Nhập nửa đường kính con đường tròn lòng bên trên của nón.

Xem thêm: Bản Vẽ Nhà 3 Tầng 5X15 Với Nhiều Mảng Xanh Giữa Lòng Phố Thị

Specify height or <2Point/Axis endpoint> : A

Specify axis endpoint: Di tóc theo 1 phía làm sao đó nhập một cực hiếm hoặc nhắp một địa chỉ O2 làm sao kia nhằm xác minh điểm cuối của trục mặt đường tròn đáy bên trên của nón

Lệnh Cone trong AutoCAD – Tạo khối hận đặc hình nón.

5. Tạo khối hình nón Đường tròn chuẩn qua 3 điểm (3P), độ cao hình nón

Tạo hình nón gồm mặt đường tròn chuẩn trải qua 3 điểm

Cone

Specify center point of base or <3P/2P/Ttr/Elliptical>: 3P

Specify first point: – Chọn điểm đầu tiên (A)

Specify second point: – Chọn điểm sản phẩm nhì (B)

Specify third point: – Chọn điểm vật dụng tía (C)

Specify height or<2Point/Axis endpoint/Top radius> : 170 – Nhập chiều cao.

6. Tạo hình nón – Đường tròn chuẩn chỉnh qua 2 điểm (2P), chiều cao hình nón

Tạo hình nón tất cả mặt đường tròn chuẩn trải qua nhị điểm là nhì điểm cuối của đường kính

*
Cone (3P) Cone (2P) Cone (TTR)

Cone

Specify center point of base or <3P/2P/Ttr/Elliptical>: 2P

Specify first over point of diameter: – Chọn điểm thứ nhất của 2 lần bán kính (A).

Specify second over point of diameter:
180,0 Nhập điểm cuối trang bị nhị của đường kính (B).

Specify height or <2Point/Axis endpoint/Top radius> : 165 – Nhập chiều cao nón.

Lệnh Cone vào AutoCAD – Tạo kân hận quánh hình nón.

7. Tạo khối hình nón – Đường tròn chuẩn chỉnh tiếp xúc nhì đối tượng (TTR), chiều cao hình nón

Tạo hình nón gồm đường tròn chuẩn bán kính R xúc tiếp cùng với nhị đối tượng mang đến trước tùy ý

Cone

Specify center point of base or <3P/2P/Ttr/Elliptical>: Ttr

Specify point on object for first tangent: – Chọn đối tượng người dùng làm tiếp con đường thứ nhất của con đường tròn (d1).

Specify point on object for second tangent: – Chọn đối tượng kéo dài con đường đồ vật nhị của mặt đường tròn (d2).

Specify radius of circle : 90 – Nhập nửa đường kính của đường tròn.

Specify height or <2Point/Axis endpoint/Top radius> :180 – Nhập độ cao nón.

8. Tạo khối hình nón – Đường chuẩn chỉnh là elip (Elliptical) xác minh bởi 2 điểm cuối một trục và điểm cuối của cung cấp trục còn sót lại, độ cao hình nón

Cone

Specify center point of base or <3P/2P/Ttr/Elliptical>: E ¿

Specify endpoint of first axis or

: – Chọn một điểm cuối P1 của trục thứ nhất.

Specify other endpoint of first axis:
0,70 – Nhập điểm cuối P3 của trục thứ nhì đối với trung khu O của mặt đường chuẩn

Specify height or <2Point/Axis endpoint/Top radius> : 180 – Nhập chiều cao nón hoặc nhập một tùy chọn hoặc nhận ENTER nhằm nhận quý giá chiều cao mặc định.

*

sinh sản hình nón eliptic tạo hình nón eliptic

Lệnh Cone vào AutoCAD – Tạo khối hận quánh hình nón.

9. Tạo kăn năn hình nón – Đường chuẩn là elip xác minh bởi tâm (center), nửa độ nhiều năm một trục cùng điểm cuối của chào bán trục sót lại, chiều cao hình nón

Cone

Specify center point of base or <3P/2P/Ttr/Elliptical>: E

Specify endpoint of first axis or <Center>: C – Tùy lựa chọn tâm.

Specify center point: – Chọn O có tác dụng chổ chính giữa của mặt đường chuẩn của nón.

Specify distance khổng lồ first axis: 110 – Nhập nửa độ dài trục đầu tiên.

Specify endpoint of second axis:
0,90 – Nhập điểm cuối P.. của trục đồ vật hai so với trung khu O của mặt đường chuẩn chỉnh elip.