Cách Vẽ Mắt Người Trên Giấy

_ngthuylinh_ Tut mắt của mềnh, rứa đth buộc phải vẽ hơi run :))". How lớn vẽ mắt ntn?? | Vẽ mi bên trên và bên dưới mắt | Tô bọng đôi mắt | .... original sound.

157.8K views|original sound -