CÁCH VẼ QUẢ ĐỊA CẦU LỚP 6

01 Đề bài:

Câu 2: Dựa vào hình mẫu vẽ trái Địa Cầu tiếp sau đây, em hãy cho biết thêm thay như thế nào là ghê tuyến, vĩ đường, gớm tuyến đường cội, xích đạo, tọa độ địa lí của một điểm