Cách vẽ sơ đồ khối tin học 10

Thuật toán là 1 trong những hàng hữu hạn những làm việc được bố trí theo một trình tự xác minh thế nào cho sau khi thực hiện dãy thao tác ấy, từ Input của bài xích toán thù, ta nhận được đầu ra bắt buộc tra cứu.

Bạn đang xem: Cách vẽ sơ đồ khối tin học 10


1. Khái niệm bài xích toán

- Bài toán là 1 vấn đề nào đó mà bé tín đồ ý muốn máy tính xách tay thực hiện.

- Các yếu tố của một bài xích toán:

+ Input: Thông tin sẽ biết, báo cáo chuyển vào máy tính xách tay.

+ Output: Thông tin nên tra cứu, báo cáo kéo ra từ bỏ máy tính xách tay.

- Ví dụ: Bài toán kiếm tìm ước bình thường lớn nhất của 2 số nguyên dương, Lúc đó:

+ Input: nhì số ngulặng dương A, B.

+ Output: ước tầm thường lớn số 1 của A và B

2. Khái niệm thuật toán

a) Khái niệm

Thuật toán là 1 dãy hữu hạn những thao tác được sắp xếp theo 1 trình từ bỏ xác minh làm sao cho sau thời điểm tiến hành hàng thao tác làm việc ấy, từ Input của bài bác tân oán, ta nhận ra Output đề xuất search.

b) Biểu diễn thuật toán

- Sử dụng cách liệt kê: nêu ra tuần tự các thao tác đề xuất triển khai.

- Sử dụng sơ vật dụng khối để biểu đạt thuật toán. 

*

c) Các đặc điểm của thuật toán

- Tính dừng: thuật tân oán đề xuất hoàn thành sau 1 số hữu hạn lần thực hiện các thao tác làm việc.

- Tính xác định: sau thời điểm triển khai 1 thao tác thì Hoặc là thuật toán hoàn thành hay là bao gồm đúng 1 thao tác làm việc xác minh và để được thực hiện tiếp theo.

- Tính đúng đắn: sau khi thuật tân oán kết thúc, ta buộc phải cảm nhận Output đề xuất kiếm tìm.

3. Một số ví dụ về thuật toán

Ví dụ 1: Kiểm tra tính nguim tố của một số ít nguim dương

• Xác định bài bác toán

- Input: N là một trong những nguim dương;

- Output: ″N là số nguyên tố″ hoặc ″N ko là số ngulặng tố″.

Xem thêm: Đáp Án Đề Thi Thử Môn Sử 2017 Có Đáp Án Môn Sử Thi Thpt Quốc Gia 2017

• Ý tưởng:

- Định nghĩa: ″Một số ngulặng dương N là số nguyên tố trường hợp nó chỉ tất cả đúng nhì ước là 1 trong những và N″

- Nếu N = 1 thì N ko là số ngulặng tố.

- Nếu 1 1 của N.

+ Nếu i Xây dựng thuật toán


a) Cách liệt kê

- Cách 1: Nhập số ngulặng dương N;

- Cách 2: Nếu N=1 thì thông báo ″N không là số nguim tố″, kết thúc;

- Bước 3: Nếu Nb) Sơ đồ dùng khối

*

Lưu ý: Nếu N >= 4 với không tồn tại ước vào phạm vi trường đoản cú 2 đến phần nguyên ổn căn bậc 2 của N thì N là số nguyên ổn tố.

Ví dụ 2: Sắp xếp bằng cách tráo đổi

• Xác định bài bác toán

- Input: Dãy A có N số nguyên a1, a2,…, an

- Output: Dãy A được sắp xếp thành dãy không sút.

• Ý tưởng

- Với mỗi cặp số hạng đứng gần cạnh vào hàng, ví như số trước to hơn số sau ta thay đổi địa điểm chúng cho nhau. (Các số to sẽ tiến hành đẩy dần về địa điểm xác minh cuối dãy).


- Việc này tái diễn những lượt, mỗi lượt tiến hành những lần đối chiếu cho tới Khi không có sự thay đổi nơi nào xảy ra nữa.

• Xây dựng thuật toán

a) Cách liệt kê

- Bước 1: Nhập N, những số hạng a1, a2,…, an;

- Cách 2: M ← N;

- Cách 3: Nếu M M thì con quay lại bước 3;

- Cách 7: Nếu ai > ai+1 thì tráo đổi ai với ai+1 mang lại nhau;

- Cách 8: Quay lại bước 5;

b) Sơ đồ dùng khối

*

*

Ví dụ 3: Bài toán thù tìm kiếm kiếm

• Xác định bài bác toán

- Input : Dãy A tất cả N số nguyên khác nhau a1, a2,…, an cùng một số trong những nguim k (khóa)

lấy ví dụ như : A gồm các số nguim ″ 5 7 1 4 2 9 8 11 25 51″ cùng k = 2 (k = 6).

- Output: Vị trí i mà lại ai = k hoặc thông tin không tìm kiếm thấy k vào hàng. Vị trí của 2 vào dãy là 5 (không tìm kiếm thấy 6)


• Ý tưởng

Tìm kiếm tuần trường đoản cú được triển khai một giải pháp từ bỏ nhiên: Lần lượt đi tự số hạng đầu tiên, ta đối chiếu cực hiếm số hạng đã xét với khóa cho đến khi gặp mặt một vài hạng bởi khóa hoặc hàng đã làm được xét hết mà không tìm kiếm thấy cực hiếm của khóa bên trên dãy.

• Xây dựng thuật toán

a) Cách liệt kê

- Cách 1: Nhập N, những số hạng a1, a2,…, aN và giá trị khoá k;

- Bước 2: i ← 1;

- Cách 3: Nếu ai = k thì thông tin chỉ số i, rồi kết thúc;

- Cách 4: i ←i+1;

- Cách 5: Nếu i > N thì thông tin dãy A không tồn tại số hạng làm sao có mức giá trị bởi k, rồi kết thúc;

- Bước 6: Quay lại bước 3;

b) Sơ vật dụng khối

*

*

lấy ví dụ 4: Tìm tìm nhị phân

• Xác định bài bác toán

- Input: Dãy A là hàng tăng bao gồm N số nguyên khác nhau a1, a2,…, an cùng một trong những nguyên ổn k.

Ví dụ: Dãy A có những số ngulặng 2 4 5 6 9 21 22 30 31 33 và k = 21 (k = 25)

- Output đầu ra : Vị trí i mà ai = k hoặc thông tin không kiếm thấy k vào hàng. Vị trí của 2một trong dãy là 6 (không tìm thấy 25)


• Ý tưởng

Sử dụng đặc thù dãy A đã sắp xếp tăng, ta search bí quyết thu nhỏ bé nhanh vùng search kiếm bằng phương pháp đối chiếu k với số hạng chính giữa phạm vi tìm kiếm (agiữa), khi ấy chỉ xảy ra một trong những ba ngôi trường hợp:

- Nếu agiữa= k thì tìm kiếm được chỉ số, kết thúc;

- Nếu agiữa > k thì việc tìm kiếm kiếm thu khiêm tốn chỉ xét tự adầu (phạm vi) → agiữa - 1;

- Nếu agiữa cuối (phạm vi).

Quá trình trên được lặp lại cho đến Khi tìm kiếm thấy khóa k trên hàng A hoặc phạm vi tìm kiếm tìm bằng rỗng.

• Xây dựng thuật toán

a) Cách liệt kê

- Bước 1: Nhập N, các số hạng a1, a2,…, aN và cực hiếm khoá k;

- Cách 2: Đầu ←1; Cuối ←N;

- Cách 3: Giữa←<(Đầu+Cuối)/2>;

- Cách 4: Nếu agiữa = k thì thông báo chỉ số Giữa, rồi kết thúc;

- Bước 5: Nếu agiữa > k thì đặt Cuối = Giữa - 1 rồi đưa quý phái bước 7;

- Cách 6: Đầu ←Giữa + 1;

- Bước 7: Nếu Đầu > Cuối thì thông báo không kiếm thấy khóa k trên dãy, rồi kết thúc;