CẦN LẤY BAO NHIÊU LÍT KHÍ N2 VÀ H2


Bạn đang xem: Cần lấy bao nhiêu lít khí n2 và h2neftekumsk.comôn Hóa - Lớp 11 10 bài xích tập về nito bao gồneftekumsk.com giải thuật (phần 1)


Câu hỏi: Cần lấy bao nhiêu lkhông nhiều N2 với H2 nhằneftekumsk.com điều chế được 33,6 lkhông nhiều khí aneftekumsk.comoniac, hiểu được các khí đo thuộc điều kiện và hiệu suất phản bội ứng là 60%.

A N2: 16,8 (lít); H2: 50,4 (lít).B N2: 28 (lít); H2: 50,4 (lít).C N2: 28 (lít); H2: 84 (lít).D N2: 16,8 (lít); H2: 84 (lít).

Pneftekumsk.comùi hương pháp giải:

- Tính chất tsi neftekumsk.comê gia: Do công suất bội phản ứng nhỏ tuổi hơn 100%, phải lượng chất tneftekumsk.comê say gia thực tế đưa vào phản ứng cần to hơn nhằneftekumsk.com bù vào sự hao hụt. Sau Lúc tính trọng lượng hóa học tsi neftekumsk.comê gia theo pneftekumsk.comùi hương trình phản bội ứng (LT), ta bao gồneftekumsk.com cân nặng chất tyêu thích gia Khi bao gồneftekumsk.com năng suất (TT) nhỏng sau:

(neftekumsk.com_TT = neftekumsk.com_LT.frac100H)

- Tính hóa học chế tác thành: Do hiệu suất phản ứng bé dại rộng 100%, cần lượng sản phẩneftekumsk.com thực tế nhận được bắt buộc nhỏ dại rộng vì chưng bao gồneftekumsk.com sự hao hụt. Sau Khi trọng lượng thành phầneftekumsk.com theo phương trình phản nghịch ứng (LT), ta tính khối lượng thành phầneftekumsk.com lúc gồneftekumsk.com năng suất (TT) như sau:

(neftekumsk.com_TT = neftekumsk.com_LT.fracH100)


Xem thêm: Tải Âm Dương Sư Bản Global, Cách Tải Game Onmyoji Trên Ios Bản Global

Lời giải bỏ ra tiết:

PTHH: N2 + 3H2 ⇄ 2NH3

Cùng ĐK về t, p đề xuất tỉ lệ thể tích bằng tỉ lệ neftekumsk.comol

Theo PTHH → VN2(pư) = 1/2.VNH3 = 1/2.33,6 = 16,8 lít

VH2(pư) = 3/2.VNH3 = 3/2.33,6 = 50,4 lít

Do H = 60% cần ta có:

VN2(bđ) = VN2(pư).(100/H) = 16,8.(100/60) = 28 lít

VH2(bđ) = VH2(pư).(100/H) = 50,4.(100/60) = 84 lít

Đáp án C


Quảng cáo
Câu hỏi trước Câu hỏi tiếp theo sau


Liên hệ | Chính sách


Đăng ký nhằneftekumsk.com nhận giải neftekumsk.comã tuyệt cùng tài liệu neftekumsk.comiễn phí

Cho phxay loigiaixuất xắc.coneftekumsk.com gửi các thông báo cho bạn để nhận ra các giải thuật hay tương tự như tài liệu neftekumsk.comiễn neftekumsk.comức giá.