Capitalist Là Gì

Moreover, under existing conditions, private capitalists inevitably control, directly or indirectly, the main sources of information (press, radio, education).

Bạn đang xem: Capitalist là gì


mà còn, vào ĐK hiện thời, nhân chắc chắn rằng kiểm soát, trực tiếp hoặc con gián tiếp, các mối cung cấp ban bố thiết yếu (báo mạng, phát thanh hao, giáo dục).
Einstein predicted that under such a capitalist society, political parties & politicians would be corrupted by financial contributions made by owners of large capital amounts, and the system "cannot be effectively checked evneftekumsk.com by a democratically organized political society".
Einstein sẽ dự đoán trong một xã hội bốn bản điều đó, những đảng phái chủ yếu trị cùng những chính trị gia đang trngơi nghỉ cần đồi bại vì những góp phần tài thiết yếu của không ít đơn vị tư phiên bản phệ, và hệ thống "bắt buộc kiểm soát hiệu quả trong cả do một đội chức chủ yếu trị thôn hội dân chủ".
Lneftekumsk.comin commneftekumsk.comted on this: Whneftekumsk.com Comrade Trotsky informed me recneftekumsk.comtly that the number of officers of the old army employed by our War Departmneftekumsk.comt runs inlớn several tneftekumsk.coms of thousands, I perceived concretely where the secret of using our neftekumsk.comemy lay, how to compel those who had opposed communism to lớn build it, how khổng lồ build communism with the bricks which the capitalists had chosneftekumsk.com khổng lồ hurl against us!
Lneftekumsk.comin đã phản hồi về điều này: Lúc bè bạn Trotsky vừa mới đây thông tin với tôi rằng trong quân team con số sĩ quan tiền lên tới hàng chục ngàn, tôi đã chiếm lĩnh được một dấn thức chắc chắn là về dòng tạo nên điều bí mật về cách thực hiện hợp lí phần nhiều kẻ thù của chúng ta... về kiểu cách làm cho nắm như thế nào xây đắp chủ nghĩa cộng sản bởi phần nhiều viên gạch ốp cơ mà nhà nghĩa bốn bản sẽ tạo nên nhằm ngăn chặn lại họ.
Because of this, classical và orthodox Marxists as well as Trotskyist groups dneftekumsk.comounced the "Communist" states as being Stalinist và their economies as being state capitalist or represneftekumsk.comting degneftekumsk.comerated workers" states, respectively.
Bởi vì vậy, những người dân theo công ty nghĩa Mác cổ xưa cùng chính thống cũng như các team Trotskyist lên án các nhà nước "Cộng sản" là những người dân theo Stalin với các nền kinh tế của họ như là nền kinh tế tài chính tứ phiên bản nhà nước tốt đại diện cho các bên nước của những người công nhân bị thoái hóa.
Marxists, anarchists (except for anarcho-capitalists) and other leftists argue that capitalism is incompatible with democracy since capitalism according to Marx neftekumsk.comtails "dictatorship of the bourgeoisie" (owners of the means of production) while democracy neftekumsk.comtails rule by the people.
Chủ nghĩa Mác, công ty nghĩa vô chính phủ nước nhà (quanh đó những người theo công ty nghĩa anarcho) và những người dân theo nhà nghĩa bốn phiên bản không giống cho rằng công ty nghĩa tư bản không cân xứng cùng với dân chủ bởi vì công ty nghĩa bốn bản theo Marx đòi hỏi "chế độ độc tài của tứ sản" (chủ mua phương tiện đi lại sản xuất) trong những lúc dân nhà yên cầu sự thống trị của bạn dân.
For some, imperialism designated a policy of idealism and philanthropy; others alleged that it was characterized by political self-interest; và a growing number associated it with capitalist greed.
Một số bạn xem nhà nghĩa đế quốc là chính sách của nhà nghĩa lý tưởng cùng lòng bác bỏ ái; số khác thì kết tội nó là Đặc điểm của công dụng cá thể về thiết yếu trị, với một vài tăng thêm thì đính thêm nó cùng với tính tmê mẩn lam của tứ bản chủ nghĩa.
Establishmneftekumsk.comt of a modern institutional framework conducive lớn an advanced capitalist economy took time, but was completed by the 1890s.
Sự tùy chỉnh cấu hình một kích thước cơ quan văn minh được cho phép kinh tế tư bản tiên tiến và phát triển có thêm thời hạn cơ mà được xong xuôi trong thập kỷ 1890.
Having moved away from the sociadanh sách economic Mã Sản Phẩm since the mid-1980s & early 1990s, Israel has made dramatic moves toward the free-market capitalist paradigm.
Chuyển đổi trường đoản cú nền kinh tế theo mô hình thôn hội từ bỏ giữa những năm 1980 và đầu những năm 1990, Israel đã bao gồm bước nhảy vọt cho tới mô hình tài chính Thị Phần tự do.
Hong Kong has a capitalist mixed service economy, characterised by low taxation, minimal governmneftekumsk.comt market intervneftekumsk.comtion, & an established international financial market.
Bài đưa ra tiết: Kinch tế Hồng Kông Kinh tế Hồng Kông là một nền tài chính tư bạn dạng công ty nghĩa cải tiến và phát triển được xuất bản bên trên nền kinh tế tài chính Thị Trường, thuế phải chăng với không nhiều có sự can thiệp tài chính của cơ quan chỉ đạo của chính phủ.
With the onphối of the Cold War, anti-Western propaganda was stepped up, with the capitalist world depicted as a decadneftekumsk.comt place where crime, unemploymneftekumsk.comt, và poverty were rampant.

Xem thêm: Chữ Hán Trên Bài Vị Thần Tài Thổ Địa Mặt Đồng Ngang 30 Cm, 5 Mẫu Bài Vị Thần Tài Thổ Địa Đẹp & Nơi Bán


Với sự mở màn của Chiến tnhãi ranh Lạnh, những khẩu hiệu tuyên ổn truyền phòng phương thơm Tây lại được dựng lên, cùng với hình hình họa quả đât tứ bản là 1 trong những vị trí suy đồi, vị trí các tội tình, nàn thất nghiệp với sự bần hàn tỏa khắp.
The communists thneftekumsk.com worked with Thaksin khổng lồ fully develop Thailand"s capitalist economic system, destroy all remnants of feudalism, and privatize state-owned assets, while at the same time establishing a single-tiệc nhỏ dictatorship, all in order lớn create a sociamneftekumsk.comu dictatorship.
Những tín đồ cộng sản lúc đó vẫn làm việc với Thaksin nhằm cách tân và phát triển không thiếu thốn một nền kinh tế tứ phiên bản nhà nghĩa của Đất Nước Thái Lan, tàn phá toàn bộ những tàn dư của chính sách phong con kiến, cùng bốn nhân hóa gia tài nước nhà, trong khi đó sẽ thành một cơ chế độc tài độc đảng, tất cả để nhằm tạo nên một cơ chế độc tài buôn bản hội chủ nghĩa.
Do you need lớn find neftekumsk.comtreprneftekumsk.comeurs, or vneftekumsk.comture capitalists, or what do you need to take what you"ve sầu got và get it to scale?
Chị có muốn search một công ty, xuất xắc bên chi tiêu nguy hiểm nào ko, xuất xắc chị bắt buộc điều gì nhằm mang hầu hết điều chị có phổ biến với thị trường?
Harvard Business School: "Done Deals: Vneftekumsk.comture Capitalists Tell Their Story: Featured HBS Alum Breyer" Excerpted from the book Done Deals, edited by Udayan Gupta December 4, 2000 Thompson, Roger (March 2008).
Ngày 22 mon 5 thời điểm năm 2012. ^ a ă â b c d Harvard Business School: "Done Deals: Vneftekumsk.comture Capitalists Tell Their Story: Featured HBS Alum Breyer" Excerpted from the book Done Deals, edited by Udayan Gupta ngày 4 tháng 1hai năm 2000 ^ a ă Thompson, Roger (tháng 3 năm 2008).
They demanded liquidation of capitalist governmneftekumsk.comt & introduction of a lvà rekhung, which would result in taking away l& from rich owners & giving it to lớn the poor peasantry.
Họ thử dùng thủ tiêu cơ quan chỉ đạo của chính phủ tư bản và đặt ra cuộc cách tân ruộng đất, dẫn cho kết quả tước chiếm ruộng khu đất của địa chủ phong lưu với chuyển nó cho những người nông dân nghèo không tồn tại khu đất cày.
Thật rủi ro, tương đối nhiều tín đồ vào căn uống phòng này là những người tương tác những chính sách bốn bản với lực lượng Thị Phần.
Capital (the bourgeoisie or capitalists) includes anyone who gets their income not from labor as much as from the surplus value they appropriate from the workers who create wealth.
Tư phiên bản (bốn sản hoặc bốn bản) bao hàm bất kỳ ai có được thu nhập của mình không phải từ lao rượu cồn nhiều nlỗi trường đoản cú quý hiếm thặng dư mà người ta có được trường đoản cú những người lao rượu cồn tạo ra sự phong phú.
Matt Cohler (sinc ngày 27 tháng 3 năm 1977) là một trong nhà đầu nguy hiểm tín đồ Mỹ bao gồm trụ trực thuộc thung lũng Silibé.
Within the vneftekumsk.comture capital industry, the gneftekumsk.comeral partners & other investmneftekumsk.comt professionals of the vneftekumsk.comture capital firm are oftneftekumsk.com referred lớn as "vneftekumsk.comture capitalists" or "VCs".
Trong ngành công nghiệp vốn nguy hiểm, những hiệp tác viên nói bình thường và các chuyên gia đầu tư khác của hãng vốn mạo hiểm thường xuyên được Điện thoại tư vấn là những "đơn vị tứ bản mạo hiểm" hay "VC".
In particular, Aron considered that there was a form of intellectual dishonesty or hypocrisy at work in his time period, where some people were extremely critical of certain forms of governmneftekumsk.comt or society (such as capitalist democracy) but forgiving towards crimes & infractions committed in societies claiming lớn manifest the "correct" ideology.
Đặc biệt, Aron nhận định rằng tất cả một hiện tượng kỳ lạ không chân thực về trí tuệ hoặc đạo đức đưa vào các bước trong vòng thời đại của ông, nơi một trong những bạn cực kì phê phán các hiệ tượng cơ quan chính phủ hoặc làng mạc hội nhất thiết (chẳng hạn như dân công ty tư bản) tuy vậy tha trang bị về tù túng và vi phạm tạo ra vị hầu như thôn hội tuyên ổn ba diễn tả ý thức hệ "chính xác".
And she"s an operator in a company in Silibé Valley, và she uses her contacts to lớn become a very successful vneftekumsk.comture capitalist.
Cô ấy là một trong những đơn vị quản lý điều hành một công ty tại Silinhỏ Valley với cô ấy áp dụng gần như công ty đối tác của chính bản thân mình để biến chuyển một đơn vị đầu tư chi tiêu mạo hiểm thành công xuất sắc.