Captured là gì

2 Thông dụng2.1 Danh từ2.2 Ngoại đụng từ3 Chuyên ngành3.1 Toán thù & tin3.2 Điện tử và viễn thông3.3 Kỹ thuật chung3.4 Kinc tế4 Các trường đoản cú liên quan4.1 Từ đồng nghĩa4.2 Từ trái nghĩa /"kæptʃə/

Thông dụng

Danh từ

Sự bắt duy trì, sự bị bắt Sự đoạt được, sự giành được Người bị tóm gọn, vật dụng bị bắt

Ngoại hễ từ

Bắt giữ, bắt Đoạt được, rước được, chiếm được, giành được, thu hútto capture the attention of...lôi cuốn được sự chú ý của...

Bạn đang xem: Captured là gì

hình hài từ

Chuyên ổn ngành

Toán & tin

bắt giữ lại lại

Giải ham mê VN: Sao chép toàn thể xuất xắc 1 phần hình ảnh bên trên màn hình hiển thị và vươn lên là chúng thành dạng thức tệp bối cảnh nhằm chèn vào một tư liệu hoặc cất lại vào đĩa. Trong phần mềm mạng NetWare, đó là một lệnh hay được dùng làm Thành lập sự ghxay nối giữa cổng LPT 1 của một trạm công tác làm việc với sản phẩm công nghệ in của mạng.

Xem thêm: Nam 1995 Hợp Hướng Nào - Xem Phong Thủy Hướng Nhà Đất Tuổi 1995 Ất Hợi

Nếu chúng ta tất cả thiết bị in riêng rẽ đã ghxay với LPT 1, chúng ta cũng có thể phía LPT 2 vào máy in của mạng.

sự bắt giữ sự tiếp thụ thu nạp

Điện tử & viễn thông

bắt kim chỉ nam sự tự kích

Kỹ thuật thông thường

bắt giữ bắt

Giải thích hợp VN: Sao chép tổng thể tuyệt một phần hình hình họa trên screen với trở thành bọn chúng thành dạng thức tệp hình ảnh nhằm chèn vào một trong những tài liệu hoặc cất lại vào đĩa. Trong ứng dụng mạng NetWare, đó là một lệnh thường xuyên được dùng để thành lập và hoạt động sự ghnghiền nối giữa cổng LPT 1 của một trạm công tác với sản phẩm in của mạng. Nếu chúng ta có trang bị in riêng đang ghxay với LPT 1, chúng ta có thể phía LPT 2 vào lắp thêm in của mạng.

sự bắt sự tích lũy thu thậpcapture adaptercỗ thích ứng thu thập

Kinh tế

tín đồ hoặc vật bị tóm gọn giữ sự bắt giữ lại (tín đồ, tàu ...)

Các tự liên quan

Từ đồng nghĩa

nounabduction , acquirement , acquisition , apprehension , appropriating , appropriation , arrest , bag * , bust * , catch , collar , commandeering , confiscation , drop * , ensnaring , fall , gaining , grab * , grasping , hit the jackpot * , hook * , imprisonment , knochồng off * , laying hold of , nab * , nail * , obtaining , occupation , piông xã up * , pinch * , pull * , run in * , securing , seizing , seizure , snatching , sweep * , taking , taking captive , taking into lớn custody , trapping , trip , winning verbapprehover , arrest , bag * , bust * , catch , collar , conquer , cop , gain control , get , grab * , hook * , land , nab * , nail * , net , occupy , overwhelm , pichồng up * , pinch * , prehkết thúc , pull in , put the cuffs on , round up * , run in * , secure , seize , snare , snatch , take , take captive , take inkhổng lồ custody , take prisoner , trap , tumble , gain , win , bag , captivate , corral , deprehover , grab , hook , nab , nail , obtain , prize , snag

Từ trái nghĩa

nounfreeing , letting go , liberalization , release verbfree , let go , liberate , thất bại , release