CHẤM ĐIỂM WIN 10

Kể tự phiên bạn dạng Windows Vista trlàm việc đi thì Microsoft sẽ bắt đầu cung ứng công cụ Windows Experience Index (WEI) giúp chnóng điểm Hartware bên trên máy tính của người tiêu dùng.

Với nguyên lý này thì bạn có thể biết đạt điểm số phần cứng của chíp CPU, của RAM, Card đồ họa và ổ cứng bên trên máy tính xách tay của người tiêu dùng đạt ngưỡng bao nhiêu điểm.


Và tất nhiên câu hỏi chấm điểm này chỉ mang ý nghĩa hóa học tương đối thôi nhé chúng ta