Charity là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Charity là gì

*
*
*

charity
*

charity /"tʃæriti/ danh từ lòng nhơn tình, lòng trường đoản cú thiện; lòng thảo lòng khoan dung hội từ bỏ thiện; tổ chức cứu vớt tếboard of charity: sngơi nghỉ cứu giúp tế Việc thiện; sự ba thí, sự cứu giúp tếcharity fund: quỹ cứu giúp tế (số nhiều) của ba thí, của cứu giúp tếcharity begins at home trước khi thương thơm người hãy thương rước người bên mìnhsister of charity bà phước
hội từ bỏ thiệncharity Commissioners: ủy hội trường đoản cú thiệncharity cardthẻ trường đoản cú thiệncharity fundsquỹ trường đoản cú thiệncharity performancecuộc trình diễn (để giúp đỡ đến, một công cuộc) trường đoản cú thiệncharity salecuộc cung cấp từ bỏ thiện
*

Xem thêm: Biện Pháp Thi Công Tiếng Anh Là Gì, Biện Pháp Thi Công Bằng Tiếng Anh Từ A

*

*

charity

Từ điển Collocation

charity noun

ADJ. local, national | registered | private | animal, cancer, conservation, educational, housing, medical

VERB + CHARITY donate (money) to, give (money) to lớn, support | go khổng lồ All the proceeds from the sale will go to lớn charity. | ask for | accept They are proud people who don"t accept charity. | depkết thúc on, live sầu on They have no money & are forced lớn live sầu on charity.

CHARITY + NOUN appeal, auction, ball, concert, event, match, show | school | cửa hàng | work | worker

PREPhường. for ~ The school raised over a hundred pounds for charity. | ~ for a charity for sick children

PHRASES an act of charity

Từ điển WordNet


n.

a foundation created lớn promote the public good (not for assistance to any particular individuals)an activity or gift that benefits the public at largean institution set up lớn provide help to lớn the needy

English Synonym & Antonym Dictionary

charitiesant.: cruelty

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | Học tự | Tra câu