Chạy File .Dmg Trên Windows

Em down game về cơ mà nó tệp tin DMG , em ước ao mẫu trên win 7 thì làm nắm làm sao ? Bác làm sao biết chỉ rùm em cùng với nhé. THank rất nhiều .