Chính Phủ Tiếng Anh Là Gì

English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam giới TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietphái mạnh BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học tập Việt AnhPhật Học Anh ViệtTnhân từ Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary) chính phủ nước nhà
*
noun
*
Government, cabinet lập cơ quan chính phủ to lớn size a government thủ tướng mạo chính phủ the Prime Minister cabinet; administration; government Một chính phủ nước nhà bình ổn A stable government Chính sách của chính phủ nước nhà Government policy Chính phủ Anh British Government; Whitehall nhà nước Pháp là chính phủ quốc tế thứ nhất gửi mặt hàng cứu vớt trợ nàn nhân lũ lụt The French Government is the first foreign government khổng lồ sover relief to the flood victims Lập cơ quan chỉ đạo của chính phủ To form a government ủng hộ chính phủ nước nhà đang vậy quyền To back/tư vấn the government in power Lật đổ một cơ quan chính phủ thối nát To topple/overturn/overthrow a rotten government Một đề án do chính phủ nước nhà tài trợ A government-funded project; A government-financed project Một tổ chức vị cơ quan chỉ đạo của chính phủ lập ra A governmental organization
*