CHO A LÀ CHỮ SỐ KHÁC 0

Chào em, em xem giải mã sau đây nhé!Lời giải:a) Call 3 chữ số chính là (a,b,c) những không giống 0Có thể lập được tất cả 6 số bao gồm 3 chữ số khác nhau từ 3 chữ số trên là: (overlineabc, overlineacb, overlinebca, overlinebac, overlinecab, overlinecba).b) Lấy tổng 6 số trên có:Chữ số a sinh hoạt hàng ngàn 2 lần, nghỉ ngơi hàng chục 2 lần, làm việc mặt hàng đơn vị 2 lần yêu cầu trong tổng tất cả (222 imes a) đơn vịCũng tựa như bao gồm trong tổng bao gồm (222 imes b) đơn vị chức năng, (222 imes c) đơn vị.Do đó tổng của 6 số trên là:...


Bạn đang xem: Cho a là chữ số khác 0

đơn vị, đơn vịođó tg a6 trn là:22tb+c)m tme(ab)30)Gsử acữ slnấ, c làhữ số t tì s cóhữốlớn nt ,sốó 3c sé nhấtlàXétp tín:Sy a alàhsố nhhoặbn à hơnnêế thì v (o o=N th à thử(đúnế t v kỳ lạ db)Vậy hữsốđ :hce họtốt, hân!he, xmiiidưiđây!L :a)i 3 chữ kia l đkácCóhểpđt ả sốcó 3h kháca từ3 số rênlà:.b)Lấtổ 6êncóh ố a nghỉ ngơi hng ăm2 ầnhàhụln, ởhn vịln nrgg c ơnvịng tựó ng tg ó .D ổncủ số ê(2 imes(a+) à(222is++c=33 bắt buộc iả là hố ớ nht cbénhấhố 3 c s hấlà: c hữố b : phéh ur cữ lớ ơn c ằg7 vbé xíu 10 n Nu à lạid ab)ếu ìv lại g)Nu hì à (oio c=3c ólàCú mc t
0
Gửi
Trả lời
*

Xem thêm: Ý Kiến Về Tắm Trắng Bằng Bã Cà Phê Webtretho, Tắm Trắng Cà Phê

*
Hỏi toán


*
Học sinh vừa tđắm đuối gia

*

Nguyễn Đăng Tuấn Thành vừa tsi mê gia Trường neftekumsk.com (6 giờ đồng hồ trước)

kimanhne vừa tmê say gia Trường neftekumsk.com (6 tiếng trước)

*

Gia Bảo Phạm Ngọc vừa tham mê gia Trường neftekumsk.com (0 ngày trước)

*

levi nèe vừa tsay đắm gia Trường neftekumsk.com (0 ngày trước)

*

Gary Docata Ho vừa tmê mẩn gia Trường neftekumsk.com (0 ngày trước)


Thông báo

Lời giải của bạn đã được ban chỉnh sửa neftekumsk.com phê duyệt/phủ nhận. Xem chi tiết thắc mắc trên phía trênQuý Khách đang gửi thành công xuất sắc năng khiếu nề hà câu hỏi này tới ban quản lí trị trang web. Chúng tôi rất cảm ơn bạn!


Nhận vấn đáp thành công!