CHO DÃY SỐ 1, 2, 3, 4, …, 1999. DÃY SỐ CÓ TẤT CẢ CHỮ SỐ

Hãy nhập câu hỏi của công ty, neftekumsk.com đã search số đông thắc mắc tất cả sẵn cho chính mình. Nếu ko thỏa mãn nhu cầu cùng với những câu trả lời bao gồm sẵn, các bạn hãy chế tạo ra câu hỏi new.

Bạn đang xem: Cho dãy số 1, 2, 3, 4, …, 1999. dãy số có tất cả chữ số

Cho hàng tiên phong hàng đầu,2,3,4,......1999 dãy số tất cả toàn bộ ...chữ số

Có tất cả số số hạng là:

(1999-1) :1+1=1999(SSH)

Đáp số: 1999 số số hạngTừ 1 mang đến 9 gồm 9 chữ số

Từ 10 mang đến 99 bao gồm 180 chữ số

Từ 100 mang lại 999 có 2700 chữ số

Từ 1000 mang lại 9999 gồm 3000 chữ số

Tổng cộng 3000 + 2700 + 180 + 9 = 5889 chữ số

Đúng 100% luôn luôn vị bản thân học rồi !


hàng đầu,2,3,4,......1999 dãy số bao gồm toàn bộ ...chữ số

Dãy trên có số số hạng là:

( 1999 - 1 ) : 1 + 1 = 1999 ( số )

Vậy...


Bài giải chi tiết:

Số số hạng có 1 chữ số: 9 - 1 + 1 = 9. Suy ra số chữ số là: 9Số số hạng gồm 2 chữ số: 99 - 10 + 1 = 90. Suy ra số chữ số là: 90 x 2 = 180Số số hạng có 3 chữ số: 999 - 100 + 1 = 900. Suy ra số chữ số là: 900 x 3 = 2700Số số hạng tất cả 4 chữ số: 1999 - 1000 + 1 = 1000. Suy ra số chữ số là: 1000 x 4 = 4000Vậy hàng số bên trên có tất cả 9 + 180 + 2700 + 4000 = 6889 (chữ số)


Xem thêm: Mua Online Hệ Thống Tưới Nước Sân Vườn, Tưới Cây Hẹn Giờ, Hệ Thống Tưới Tự Động

bạn ta hỏi có bao nhiêu chữ số chứ không hẳn bao nhiêu số hạng nhé.

từ là 1 mang đến 9 bao gồm (9-1):1+1=9 số hạng x 1 chữ số =9 chữ số

trường đoản cú 10 mang lại 99 bao gồm (99-10):1+1=90 số hạng x 2 chữ số = 180 chữ số

từ bỏ 100 đến 999 có (999-100):1+1=900 số hạng x 3 chữ số = 2700 chữ số

từ 1000 mang đến 1999 gồm (1999-1000):1+1=1000 số hạng x 3 chữ số=3000 chữ số

tổng cộng 3000+2700+180+9=5889 chữ số


Đây là hàng của 1999 số tự nhiên và thoải mái thường xuyên từ một đến 1999

Số có 1 chữ số là từ là 1 đến 9 =9 chữ số

Từ 10 đến 99 tất cả 90 số hạng yêu cầu tất cả 2.90=180 chữ số

Từ 100 mang đến 999 có 900 số hạng bắt buộc tất cả 3.900 =2700 chữ số

Từ 1000 đến 1999 tất cả 1000 số hạng đề xuất bao gồm 4.1000=4000 chữ số

Do kia dãy gồm 9+180+2700+4000=6889 chữ số

*


Từ 1 đến 9 có 9 chs

Từ 10 cho 99 có 180 chs

Tù 100 mang đến 999 tất cả 2700 chs

Thừ 1000 mang đến 1999 bao gồm 3000 chs

Tổng cộng số chữ số:

9+180+2700+3000=5889 chs

Bn k mang lại mk nhak!!!Mk chúc bn may mắn!!!


Dưới đây là một vài thắc mắc rất có thể liên quan tới thắc mắc nhưng các bạn trình lên. cũng có thể trong những số ấy có câu vấn đáp cơ mà chúng ta cần!

mang lại dãy hàng đầu,2,3,4.........,1999. hàng số có tất cả từng nào chữ số

Đọc tiếp...

Cho dãy tiên phong hàng đầu,2,3,4,...1999.Dãy số bao gồm tất cả bao nhiêu chữ số

Đọc tiếp...

Số có một chữ số là từ là 1 cho 9 =9 chữ sốTừ 10 mang lại 99 gồm 90 số hạng phải gồm 2.90=180 chữ sốTừ 100 đến 999 có 900 số hạng yêu cầu gồm 3.900 =2700 chữ sốTừ 1000 đến 1999 tất cả 1000 số hạng đề nghị có 4.1000=4000 chữ sốDo kia hàng gồm 9+180+2700+4000=6889 chữ sốHihi cho mình k nhé!!!


Từ 1 cho 9 gồm : ( 9 - 1 ) : 1 + 1 = 9 ( số )

=> Từ 1 mang đến 9 bao gồm : 9 x 1 = 9 ( chữ số )

Từ 10 mang đến 99 bao gồm : ( 99 - 10 ) : 1 + 1 = 90 ( số )

=> Từ 10 cho 99 gồm : 90 x 2 = 180 ( chữ số )

Từ 100 mang lại 999 gồm : ( 999 - 100 ) : 1 + 1 = 900 ( số )

=> Từ 100 đến 999 gồm : 900 x 2 = 1800 ( chữ số )

Từ 1000 cho 1999 có : ( 1999 - 1000 ) : 1 + 1 = 1900 (số )

=> Từ 1000 mang lại 1999 gồm : 1900 x 2 = 3800 ( chữ số )

Vaytừ là 1 cho 1999 tất cả : 9 + 180 + 1800 + 3800 = 5789 ( chữ số )


Kiểm tra Toán lớp 4 Giải SGK Toán thù lớp 4 Giải SGK Tiếng Việt lớp 4 Hỏi đáp Toán thù lớp 4 Hỏi đáp Tiếng Việt lớp 4 Hỏi đáp Tiếng Anh lớp 4
αβγηθλΔδϵξϕφΦμ∂Ωωχσρ∞π∃⊥()<>|/ℕℤℚℝℕ∗