Cho Mạch Điện Như Hình Vẽ Biết E 12V

Có mạch năng lượng điện như hình mẫu vẽ. Nguồn năng lượng điện tất cả suất điện điện E = 12V và tất cả năng lượng điện trsống vào r = 0,5 Ω. Các điện trsống mạch xung quanh R1= 4,5Ω, R2= 4Ω, R3= 3Ω. Hiệu suất của nguồn tích điện Lúc K mlàm việc là

*


Bạn đang xem: Cho mạch điện như hình vẽ biết e 12v

Cho mạch điện nhỏng hình vẽ:

*

E=12V, r=2Ω , R1=1Ω , R2=2Ω, R3=3Ω , C1=1μF, C2=2μF. Dòng năng lượng điện chạy qua nguồn là?


Có mạch năng lượng điện như hình vẽ. Nguồn năng lượng điện gồm suất điện năng lượng điện E = 12V cùng có năng lượng điện trsinh hoạt vào r = 0,5 Ω. Các năng lượng điện trsinh sống mạch kế bên R1= 4,5Ω, R2= 4Ω, R3 = 3Ω. Hiệu suất của điện áp nguồn lúc K msinh sống là:


Cho mạch năng lượng điện trong số đó nguồn điện áp bao gồm điện trsinh hoạt vào r = 1Ω. Các điện trsinh sống của mạch không tính R1= 6Ω, R2= 2Ω, R3= 3Ω mắc thông suốt nhau. Dòng năng lượng điện chạy vào mạch là 1A. Hiệu suất của mối cung cấp cùng sức nóng lượng lan ra sinh sống mạch kế bên trọng thời hạn t = trăng tròn phút ít là


Hai năng lượng điện trở R1= 2Ω, R2= 6Ω mắc vào mối cung cấp (E, r). khi R1, R2nối tiếp, cường độ vào mạch IN = 0,5A. khi R1, R2tuy nhiên song, cường độ mạch chính IS = 1,8A. Giá trị r, E là


Cho mạch điện nhỏng hình. Biết điện áp nguồn bao gồm suất năng lượng điện rượu cồn E = 12V cùng gồm điện trlàm việc vào r = 1Ω, những năng lượng điện trở R1= 10Ω, R2= 5Ω với R3= 8Ω.

Hiệu suất H của nguồn điện áp là.


Cho mạch năng lượng điện nlỗi hình vẽ:

Biết R1=1Ω, R2=R3=2Ω, R4=0,8Ω , U=6V

Cường độ cái năng lượng điện chạy qua mạch AB là:


Nguồn điện (E, r), Lúc điện trnghỉ ngơi mạch không tính là R1= 2Ω thì cường độ loại năng lượng điện qua R1là I1= 8A. Khi năng lượng điện trở mạch ko kể là R2= 5Ω thì hiệu năng lượng điện vắt nhị đầu nguồn là U2= 25V. Tìm E, r.


Xem thêm: Top Phần Mềm Lưu Trữ Ảnh Trực Tuyến Tố Nhất Hiện Nay, Google Photos Trên App Store

Đèn 3V – 6W mắc vào nhị cực acquy (E = 3V, r = 0,5Ω). Công suất tiêu thú của đèn gần nhất với cái giá trị nào?


Cho mạch năng lượng điện nlỗi hình vẽ:

Trong đó:R1=R2=4Ω, R3=6Ω , R4=3Ω , R5=10Ω

Tính điện trsinh hoạt tương tự của đoạn mạch AB?


Cho mạch năng lượng điện nhỏng hình vẽ:

Trong số đó R1=8Ω, R3=10Ω, R2=R4=R5=20Ω, I3=2A. Tổng trsinh hoạt của mạch với hiệu năng lượng điện vậy qua R2là?


Cho mạch điện tất cả sơ trang bị nhỏng hình vẽ:

ξ=6V, r=1Ω, R1=0,8Ω, R2=2Ω, R3=3Ω. Cường độ loại điện chạy qua mạch bao gồm là?


Cho mạch điện như sau:

Biết R1=R2=r. Cường độ dòng điện chạy trong mạch là:


Cho mạch điện nlỗi hình vẽ:

R1=R2=R3=6Ω, R4=2Ω. Tính năng lượng điện trsinh sống tương tự của mạch lúc ta nối M với B bằng một ampe kế có năng lượng điện trsinh hoạt rất nhỏ?


*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Kmùi hương Đình, Quận Thanh khô Xuân, Thành phố TP. hà Nội, Việt Nam