Cho mạch điện như hình vẽ bốn pin giống nhau

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Cho mạch điện nlỗi hình vẽ, Bốn pin tương tự nhau, từng pin gồm E=1,5V với r=0,5W. Các năng lượng điện trsinh hoạt ngoại trừ R1 = 2W; R2 = 8W. Hiệu điện vắt UMN bằng

*

HD Giải: Eb = 4E = 4.1,5 = 6V, rb = 4r = 4.0,5 = 2W, RN = R1 + R2 = 2+8 = 10W

I = E b R N + r b = 6 10 + 2 = 0 , 5 A , UMN = -2E + I(2r + R1) = -2.1,5 + 0,5(2.0,5 + 2) = -1,5VCho mạch năng lượng điện như hình vẽ. Bốn pin như là nhau, từng pin gồm E = 1,5V với r = 0,5 Ω . Các điện trở kế bên R 1 = 2 Ω ;  R 2 = 8 Ω . Hiệu điện nắm U M N  bằng

*

A. -1,5V

B. 1,5V

C. 4,5V

D. -4,5V


Cho mạch điện nhỏng hình. Bốn pin như thể nhau, mỗi pin tất cả E = 1,5V với r = 0,5Ω. Các điện trnghỉ ngơi quanh đó R 1  = 2Ω; R 2  = 8Ω. Hiệu điện nạm U MN bằng

*

A.

Bạn đang xem: Cho mạch điện như hình vẽ bốn pin giống nhau

-1,5V

B. 1,5V

C. 4,5V

D. -4,5V


Cho mạch năng lượng điện nlỗi mẫu vẽ. Ba pin kiểu như nhau, từng pin bao gồm E = 6V; r = 1,5Ω. Điện trở mạch ngoại trừ bằng 11,5Ω. lúc đó U M N bằng?

*

A. 5,75V

B. -5,75V

C. 11,5V

D. -11,5V


Cho mạch năng lượng điện nlỗi hình. Ba pin giống như nhau, từng pin gồm E = 6V; r = 1,5Ω. Điện trnghỉ ngơi mạch ngoại trừ bởi 11,5Ω. khi đó U MN bằng

*

A. 5,75V

B.

Xem thêm: Cách Chèn Sticker Vào Powerpoint, Thêm Ảnh Gif Động Vào Trang Chiếu

-5,75V

C. 11,5V

D. -11,5V


Cho mạch năng lượng điện như hình mẫu vẽ. Trong r = 2 Ω, R 1 = 1 Ω, R 2 = 4 Ω, R 3 = 3 Ω. R 4 = 8 Ω và U M N = 1,5V. Điện trlàm việc của những dây nối không đáng chú ý. Suất điện động của mối cung cấp là?

*

A. 30V.

B. 24V

C. 48V

D. 12V


Cho mạch năng lượng điện gồm sơ vật như hình mẫu vẽ. Trong số đó những pin giống như nhau, mỗi pin bao gồm suất năng lượng điện động E = 1,5V và có năng lượng điện trnghỉ ngơi vào r = 1 Ω Điện trở của mạch không tính R = 6  Ω

a) Tính cường độ dòng điện chạy trong mạch chính

b) Tính hiệu điện thế U A B

c) Tính hiệu suất của bộ pin, từng pin

*

 


Cho mạch điện nlỗi mẫu vẽ. Biết UMN = 18V, R1 = 8Ω, R2 = 2Ω , R3 = 2Ω.Tìm cường độ chiếc năng lượng điện cùng hiệu điện vắt của từng năng lượng điện trlàm việc.

 

*

 


Cho mạch năng lượng điện như mẫu vẽ, 2 pin gồm thuộc suất năng lượng điện cồn E = 1,5V năng lượng điện trở vào r= 1 Ω . Hai đèn giống như nhau có ghi 3V – 0,75W.