Cho Mạch Điện Như Hình Vẽ Cuộn Dây Thuần Cảm

Đặt năng lượng điện áp

*
(V) vào đầu A, B của mạch điện đến nhỏng hình H­1. Khi K msinh sống hoặc đóng góp thì đồ gia dụng thị cường độ dòng điện theo thời gian tương ứng là yên với iđ như hình H2. Hệ số hiệu suất của mạch Khi K đóng góp là:

*

*


Bạn đang xem: Cho mạch điện như hình vẽ cuộn dây thuần cảm

*


*


*


*


Cho đoạn mạch năng lượng điện chuyển phiên chiều ANB, đoạn AN chứa R với C biến hóa, đoạn NB cất L = 1,5/π H. Biết f=50Hz, tín đồ ta biến đổi C thế nào cho UAN cực lớn bởi 2UAB. Tìm R cùng C:


Xem thêm: Apple Iphone 6 Plus 64Gb Giá Bao Nhiêu 2020 ? Nên Dùng Ở Hiện Tại Không

Đặt năng lượng điện áp chuyển phiên chiều u = U2cos(100πt), (V) (U ko đổi) vào hai đầu đoạn mạch tiếp liền bao gồm năng lượng điện trsống R, tụ năng lượng điện bao gồm năng lượng điện dung C với cuộn cảm tất cả năng lượng điện trsinh hoạt r = 102Ω, hệ số tự cảm L biến hóa thiên. Đồ thị biểu diễn sự biến hóa thiên của hiệu suất tiêu thụ trên bên trên toàn mạch theo cảm chống được mang đến như hình vẽ. Biết P3/P1= 1, quý hiếm của điện trsống R là:


Cho dòng năng lượng điện xoay chiều i =πcos(100πt -π/2) chạy qua bình điện phân đựng hỗn hợp H2SO4 cùng với những năng lượng điện cực bằng bạch kyên. Tính năng lượng điện lượng qua bình năng lượng điện phân theo một chiều vào thời gian 16 phút ít 5 giây


Đặt một điện áp luân chuyển chiều vào nhị đầu A, B của đoạn mạch như mẫu vẽ, trong các số đó L là cuộn dây thuần cảm. Khi khóa K msinh sống, cần sử dụng vôn kế gồm điện rất to lớn đo được các năng lượng điện áp hiệu dụngUAM=UNB/2; UAN = 0. Khi K đóng góp thì hiệu năng lượng điện nuốm hiệu dụng hai đầu cuộn từ bỏ cảm bằng:


Nối nhì cực của một vật dụng phân phát điện luân chuyển chiều một trộn vào nhì đầu đoạn mạch AB tất cả năng lượng điện trsống thuần R mắc tiếp nối với cuộn cảm thuần. Bỏ qua điện trsinh hoạt các cuộn dây của dòng sản phẩm phân phát. lúc rôlớn của dòng sản phẩm con quay đầy đủ cùng với tốc độ n1 vòng/phút ít thì độ mạnh cái năng lượng điện hiệu dụng trong khúc mạch là I (A); thông số công suất của đoạn mạch AB là√2/2. Lúc rôto lớn của sản phẩm tảo mọi với tốc độ n2 vòng/phút thì cường độ chiếc năng lượng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là 2I/√5. Mối contact của n2 so với n1 là:


*