CHO MẠCH ĐIỆN NHƯ HÌNH VẼ E 12V R 1

$E = 12V$, $r = 2Omega $, $R_1 = 1Omega $, $R_2 = 2Omega $, $R_3 = 3Omega $, C1 = 1μF, C2 = 2μF.

Bạn đang xem: Cho mạch điện như hình vẽ e 12v r 1

Dòng điện chạy qua mối cung cấp là?


*

*

Dòng điện một chiều không qua tụ yêu cầu mạch điện được vẽ lại nlỗi hình

Tổng trsinh sống mạch ngoài: $R_ng = R_1 + R_2 + R_3 = 1 + 2 + 3 = 6Omega $

Dòng năng lượng điện qua mạch chính: (I = dfracER_ng + r = dfrac126 + 2= 1,5A)


Nhóm 2K5 ôn thi Reviews năng lực 2023 miễn phí

*

Theo dõi Vừng ơi trên

*
*


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho mạch điện sau:

Biết E = 24V, r = 2$Omega $, R1 = R2 = 5$Omega $, C1 = 4.10-7F, C2 = 6.10-7F.

Điện tích bên trên 2 bạn dạng tụ năng lượng điện Lúc K msinh sống là


*

Cho mạch điện sau:

Biết E = 24V, r = 2$Omega $, R1 = R2 = 5$Omega $, C1 = 4.10-7F, C2 = 6.10-7F.

Xem thêm: Top 10 Phần Mềm Quản Lý Bán Hàng Miễn Phí Tốt Nhất 2021, Phần Mềm Quản Lý Bán Hàng Miễn Phí

Điện tích trên 2 bản tụ điện Lúc K đóng là?


*

Cho mạch điện như hình vẽ

lúc đóng góp khóa K, hiệu năng lượng điện gắng bất biến bên trên tụ năng lượng điện là U1 = 27V. Hãy tìm kiếm suất điện động của nguồn với xác minh hiệu điện rứa định hình U2 bên trên tụ sau khoản thời gian ngắt khóa K, biết r = R1 = R; R2 = 2R; R3 = 3R


Cho mạch điện như hình vẽ:

$E = 12V$, $r = 2Omega $, $R_1 = 1Omega $, $R_2 = 2Omega $, $R_3 = 3Omega $, C1 = 1μF, C2 = 2μF.

Dòng điện chạy qua nguồn là?


(E = 12V,r = 2Omega ,R_1 = 1Omega ,R_2 = 2Omega ,R_3 = 3Omega ), (C_1 = 1mu F,C_2 = 2mu F)

Điện tích trên từng tụ năng lượng điện là?


Cho mạch năng lượng điện nlỗi hình vẽ:

R1 = 20$Omega $, R2 = 30$Omega $, R3 = 10$Omega $, C1 = 20μF, C2 = 30μF, U = 50V

Ban đầu K mở, năng lượng điện lượng qua R3 khi K - đóng là bao nhiêu?


Cho mạch năng lượng điện nlỗi hình vẽ:

Mỗi nguồn E = 7V, r = 1$Omega $, R1 = 16$Omega $, R2 = R3 = 10$Omega $, Đ(4V-1W), C = 2nF. Coi rằng vôn kế của điện trlàm việc của ampe kế không đáng chú ý, điện trsinh hoạt của vôn kế không hề nhỏ. Số chỉ của vônkế và ampe kế là?


Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ:

E = 6V, r = R3 = 0,5$Omega $, R1 = 3$Omega $, R2 = 2$Omega $, C1 = C2 = 0,2μF. Bỏ qua điện trsinh sống dây nối. Số electron dịch chuyển hẳn qua khóa K là?


Cho mạch năng lượng điện nhỏng hình vẽ:

E1 = 6V, E2 = 3V; C1 = C2 = 0,1μF

Ban đầu K - ngắt, khẳng định số năng lượng điện tử chuyển hẳn qua khóa K Lúc K - đóng?


(E_1 = 6V,E_2 = 3V), (r_1 = 2Omega ,r_2 = 1Omega ), (R_1 = 4Omega ,R_2 = 2Omega ). Các tụ điện gồm điện dung (C_1 = 0,6mu F,C_2 = 0,3mu F). Ban đầu K ngắt tiếp đến đóng góp K. Hiệu điện nuốm giữa nhì điểm D cùng N Lúc K - ngắt với K - đóng.