CHO MẠCH ĐIỆN NHƯ HÌNH VẼ E 30V

Biết (E = 30V), (r = 1Omega ), (R_1 = 12Omega ,R_2 = 36Omega ), (R_3 = 18Omega ,R_A = 0). Tìm số chỉ của ampe kế.

Bạn đang xem: Cho mạch điện như hình vẽ e 30v


+ Sử dụng biểu thức tính điện trsinh hoạt tương tự của những năng lượng điện trsinh hoạt mắc nối tiếp: (R = R_1 + R_2 + ...)

+ Sử dụng biểu thức tính điện trlàm việc tương đương của các điện trngơi nghỉ mắc song song: (dfrac1R = dfrac1R_1 + dfrac1R_2 + ...)

+ Sử dụng biểu thức định vẻ ngoài ôm mang đến toàn mạch: (I = dfracER_N + r)

+ Sử dụng biểu thức định cách thức ôm.


*

+ Ta thấy mạch quanh đó gồm: (R_1) nt (left< R_2//R_3 ight>)

Tổng trsống của mạch ngoài: (R_N = R_1 + dfracR_2R_3R_2 + R_3 = 12 + dfrac36.1836 + 18 = 24Omega )

+ Cường độ cái năng lượng điện vào mạch chính: (I = dfracER_N + r = dfrac3024 + 1 = 1,2A)

Ta tất cả (I_1 = I_23 = I = 1,2A)

+ Hiệu điện chũm giữa nhì điểm B với D: (U_DB = U_23 = IR_23 = 1,2.12 = 14,4V)

+ Hiệu năng lượng điện rứa thân hai đầu (R_2): (U_2 = U_23 = 14,4V)

Dòng năng lượng điện qua (R_2): (I_2 = dfracU_2R_2 = dfrac14,436 = 0,4A)

+ Dựa vào mạch gốc, ta thấy: (I_1 = I_2 + I_A)

( Rightarrow I_A = I_1 - I_2 = 1,2 - 0,4 = 0,8A)

Vậy số chỉ của ampe kế là (0,8A).


Đáp án đề xuất chọn là: c


...

các bài tập luyện gồm liên quan


Định khí cụ Ôm so với toàn mạch - Mắc nguồn điện áp thành cỗ Luyện Ngay

Nhóm 2K5 ôn thi nhận xét năng lượng 2023 miễn phí

*

Theo dõi Vừng ơi trên

*
*


*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Công thức làm sao là định công cụ Ôm mang lại mạch điện kín đáo gồm một nguồn điện áp với một năng lượng điện trsống ngoài:


Cho mạch điện nhỏng hình mẫu vẽ. Biểu thức làm sao dưới đây đúng:


*

Việc ghxay thông liền những nguồn tích điện để


Việc ghxay song tuy nhiên những nguồn tích điện kiểu như nhau thì


Trong một mạch năng lượng điện kín đáo nếu mạch không tính thuần năng lượng điện trlàm việc RN thì hiệu suất của nguồn điện áp tất cả năng lượng điện trngơi nghỉ r được xem do biểu thức:


Một nguồn điện cùng với suất điện rượu cồn E, điện trngơi nghỉ vào r, mắc với một năng lượng điện trsinh hoạt ngoài R = r thì cường độ loại điện chạy trong mạch là I. Nếu chũm nguồn tích điện kia bằng 3 điện áp nguồn như nhau nó mắc tuy nhiên tuy nhiên thì cường độ dòng năng lượng điện vào mạch


Một cỗ mối cung cấp bao gồm cha nguồn tương đương nhau mắc thông suốt. Mạch ngoại trừ là một trong điện trlàm việc không thay đổi. Nếu hòn đảo nhì cực của một mối cung cấp thì


Một cỗ mối cung cấp tất cả bố mối cung cấp tương đương nhau mắc thông suốt. Mạch xung quanh là 1 năng lượng điện trngơi nghỉ ko thay đổi. Nếu hòn đảo hai cực của một mối cung cấp thì


Cho mạch năng lượng điện bao gồm sơ vật dụng nlỗi hình vẽ:

ξ = 6V, r = 1(Omega ), R1 = 0,8(Omega ), R2 = 2(Omega ), R3 = 3(Omega ).

Cường độ dòng năng lượng điện chạy qua mạch chủ yếu là?


*

Cho mạch điện gồm sơ vật nlỗi hình vẽ:

Trong đó: E = 1,2 V, r = 0,1(Omega ), R1 = R3 = 2(Omega ). R2 = R4 = 4(Omega ). Hiệu điện cụ thân nhì điểm A, B là:


*

Cho mạch năng lượng điện tất cả sơ vật dụng nlỗi hình vẽ:

Biết R2 = 2(Omega ),R3 = 3(Omega ). Khi K msinh sống, vôn kế chỉ 6V. khi K đóng vôn kế chỉ 5,6V với ampe kế chỉ 2A.

Điện trsinh hoạt vào của nguồn điện áp bằng


*

Cho mạch năng lượng điện tất cả sơ đồ như hình vẽ:

Biết R2 = 2(Omega ),R3 = 3(Omega ). khi K msinh hoạt, vôn kế chỉ 6V. Khi K đóng góp vôn kế chỉ 5,6V với ampe kế chỉ 2A.

Điện trsinh sống R1 có mức giá trị là:


Cho mạch điện nlỗi hình vẽ:

Biết, E = 1,5 V, r = 0,25(Omega ), R1 = 12(Omega ), R2 = 1(Omega ), R3 = 8(Omega ), R4 = 4(Omega ). Cường độ dòng năng lượng điện qua R1 là 0,24 A.

Xem thêm: Hình Vẽ Hoa Lá Đơn Giản Hơn Đan Rổ Dành Cho Bé, Tranh Vẽ Hoa Đơn Giản Hơn Đan Rổ Dành Cho Bé

Suất điện rượu cồn cùng năng lượng điện trlàm việc trong bộ mối cung cấp là?


Cho mạch năng lượng điện nlỗi hình vẽ:


Biết, (E = 1,5 V), (r = 0,25Omega ), (R_1= 12Omega ), (R_2= 1Omega ), (R_3= 8Omega ), (R_4= 4Omega ). Cường độ cái năng lượng điện qua (R_1)là (0,24 A).

Hiệu năng lượng điện nỗ lực (U_AB) là?


Cho mạch điện bao gồm sơ vật dụng nhỏng hình vẽ:

Biết: E = 1,5 V, r = 1(Omega ), R = 6(Omega ). Cường độ dòng năng lượng điện qua mạch chính là?


Cho mạch năng lượng điện tất cả sơ đồ dùng như hình vẽ:

Biết, E1 = 20V, r1 = 4(Omega ), E2 = 12V, r2 = 2(Omega ), R1 = 2(Omega ),R2 = 3(Omega ), C = 5μF.

Điện tích của tụ C là:


Một pin gồm suất điện rượu cồn 1,5V với điện trlàm việc trong là (0,5Omega ). Mắc một bóng đèn bao gồm điện trnghỉ ngơi (2,5Omega ) vào nhị cực của pin này thành mạch điện bí mật. Cường độ cái năng lượng điện chạy qua đèn là


Cho mạch điện như hình bên. Biết (xi _1 = 3 m V; m r_1 = 1 m Omega ; m xi _2 = 6 m V; m r_2 = 1Omega ; m R = 2,5 m Omega ). Bỏ qua năng lượng điện trlàm việc của ampe kế và dây nối. Số chỉ của ampe kế là


Một mạch điện bí mật tất cả cỗ nguồn gồm hai pin như là nhau mắc thông suốt, mỗi pin tất cả suất điện động (3 V), điện trnghỉ ngơi vào bởi (1 Ω) và mạch không tính là một trong năng lượng điện trsinh sống (R = 2 Ω). Hiệu điện thay thân nhì rất của từng pin là


Một mạch điện kín tất cả bộ mối cung cấp gồm nhị pin như thể nhau mắc thông suốt, từng pin có suất điện cồn 3V, năng lượng điện trnghỉ ngơi trong bằng 1Ω với mạch ngoài là một trong những năng lượng điện trlàm việc R = 2Ω. Hiệu năng lượng điện cố thân nhì rất của mỗi pin là


Một mạch năng lượng điện kín gồm điện áp nguồn (E = 12,,V;,,r = 1,,Omega ). Mạch không tính có đèn điện tất cả ghi (left( 6V - 6W ight)) mắc thông suốt với cùng một phát triển thành trsống. Để đèn sáng bình thường, trở thành trsống có giá trị bằng


Nguồn năng lượng điện với suất điện động E, điện trnghỉ ngơi vào r, mắc với năng lượng điện trlàm việc ngoại trừ R = r, cường độ chiếc năng lượng điện trong mạch là I. Nếu ráng nguồn điện áp kia bởi 3 nguồn điện áp tương đồng nó mắc nối liền thì độ mạnh cái năng lượng điện trong mạch là


Có n acquy (E,r) giống như nhau nối với năng lượng điện trsinh hoạt mạch bên cạnh R. Tìm điều kiện để cường độ loại điện qua R khi n acquy thông liền hoặc tuy nhiên tuy vậy đều tương đồng.


Cho mạch năng lượng điện gồm sơ đồ dùng như hình vẽ, trong các số ấy : E1= 8V; r1= 1,2Ω; E2= 4 V; r2= 0,4Ω, R = 28,4Ω; hiệu năng lượng điện rứa giữa nhì đầu đoạn mạch đo được là UAB= 6V.

*

Tính hiệu năng lượng điện rứa : UACcùng UBC


Cho mạch năng lượng điện bao gồm sơ vật nlỗi hình vẽ, trong những số ấy : E1= 8V; r1= 1,2Ω; E2= 4 V; r2= 0,4Ω, R = 28,4Ω; hiệu điện thế thân hai đầu đoạn mạch đo được là UAB= 6V.

*

Tính độ mạnh dòng năng lượng điện chạy qua đoạn mạch và cho thấy thêm chiều của chính nó.


Có 3 điện trsinh sống R1, R2, R3. Nếu mắc tiếp liền 3 năng lượng điện trsinh sống, rồi mắc vào hiệu năng lượng điện cầm cố U = 9 V thì chiếc điện trong mạch là 1 trong những A; trường hợp mắc tuy nhiên tuy vậy 3 năng lượng điện trở, rồi mắc vào hiệu điện núm U = 9 V thì loại năng lượng điện trong mạch chính là 9 A; nếu mắc (R1//R2) nt R3, rồi mắc vào hiệu điện cầm U = 9 V thì cái năng lượng điện trong mạch thiết yếu là


Hai pin được ghép cùng nhau theo những sơ đồ dùng ở hình mẫu vẽ. Tìm cường độ cái năng lượng điện vào mạch với hiệu điện cố kỉnh thân nhị điểm A, B. Biết hai pin ghnghiền thông liền có cùng suất điện rượu cồn cùng năng lượng điện trsinh sống trong r1và r2không giống nhau.

*


Ghnghiền song tuy vậy n nguồn tích điện như thể nhau nhằm chế tác thành một bộ nguồn. điện thoại tư vấn E và r là suất điện đụng với điện trsinh sống vào của mỗi nguồn điện áp, thì bộ nguồn có:


Cho mạch điện nhỏng mẫu vẽ. E =12 V ; r = 4Ω ; R1 =12Ω; R2 =24Ω ; R3= 8Ω. Cường độ chiếc năng lượng điện qua R1 cùng R3là:

*


Có một trong những năng lượng điện trở gồm (r = 3,,Omega ). Số năng lượng điện trsống (r) tối tđọc phải dùng để làm mắc thành mạch tất cả điện trnghỉ ngơi (5,,left( Omega ight)) là:


Có một trong những điện trở loại (12Omega ), nên dùng tối thiểu bao nhiêu điện trsống kia nhằm mắc thành mạch tất cả điện trlàm việc (7,5Omega )


Một năng lượng điện trsinh sống (R_1) được mắc vào hai cực của một điện áp nguồn bao gồm điện trngơi nghỉ vào (r = 4Omega ) thì chiếc năng lượng điện chạy vào mạch bao gồm độ mạnh là (I_1 = 1,2A). Nếu mắc thêm một điện trở (R_2 = 2Omega ) thông suốt với điện trsinh sống (R_1) thì chiếc năng lượng điện chạy trong mạch gồm độ mạnh là (I_2 = 1A). Trị số của năng lượng điện trngơi nghỉ (R_1) là:


Xét mạch năng lượng điện gồm điện trngơi nghỉ được mắc vào hai đầu một cỗ pin gồm điện trnghỉ ngơi vào như hình vẽ. lúc đó, cường độ dòng năng lượng điện chạy vào mạch là 0,5 A. Suất năng lượng điện rượu cồn của bộ pin là:

*


Để khẳng định suất điện đụng E của một nguồn điện áp, một học viên mắc mạch năng lượng điện như hình mặt (H1). Đóng khóa K với kiểm soát và điều chỉnh nhỏ chạy C, hiệu quả đo được bộc lộ vày đồ vật thị trình diễn sự nhờ vào của (dfrac1I) (nghịch hòn đảo số chỉ của ampe kế A) vào cực hiếm R của trở thành trở nlỗi hình bên (H2). Giá trị vừa đủ của E được xác minh vì chưng phân tách này là

*


Người ta mắc hai cực nguồn điện áp ko đổi với 1 biến chuyển trnghỉ ngơi. Điều chỉnh trở nên trngơi nghỉ, đo hiệu năng lượng điện cầm (U) thân nhị cực của mối cung cấp và chiếc năng lượng điện (I) chạy qua mạch ta vẽ lược đồ gia dụng thị nhỏng hình vẽ. Xác định suất năng lượng điện đụng và điện trlàm việc vào của mối cung cấp.