CHO MẠCH ĐIỆN NHƯ HÌNH VẼ E1 12V

I=EbRN+rb=E1+E2R1+R2=12+64+8=1,5AW1=Png1t=E1It=12.1,5.5.60=5400J,W2=Png2t=E2It=6.1,5.5.60=2700J


Bạn đang xem: Cho mạch điện như hình vẽ e1 12v

Cho mạch điện như hình vẽ, bỏ qua năng lượng điện những đoạn dây nối. Biết R1=3W, R2=6W, R3=1W, E= 6V; r =1W. Hiệu năng lượng điện vắt nhị đầu nguồn tích điện là

*


Cho mạch điện có sơ đồnlỗi hình vẽ: r = 1,5Ω; R1 = R3 = 10 Ω; R2 = 5Ω. Bỏ qua năng lượng điện trở của ampe kế với dây nối. Số chỉ của ampe kế là 1,2A.Công suất của nguồn điện là

*


Cho mạch điện như mẫu vẽ, làm lơ năng lượng điện trở của dây nối, biết E=3V; R1= 5W, ampe kế bao gồm RA»0, am pe kế chỉ 0,3A, vôn kế chỉ 1,2V. Điện trnghỉ ngơi trong r của mối cung cấp bằng

*


Một điện áp nguồn gồm suất năng lượng điện đụng E= 6V, năng lượng điện trsống trong r= 2W, mạch ngoài gồm vươn lên là trsinh sống R. Ttốt thay đổi R thì thấy Lúc R=R1 hoặc R=R2, công suất tiêu trúc ở mạch kế bên không đổi cùng bằng 4W. R1 và R2 bằng


Cho mạch điện như mẫu vẽ, 2 pin có thuộc suất năng lượng điện động E = 1,5V điện trsinh sống trong r= 1Ω. Hai đèn tương tự nhau có ghi 3V – 0,75W.

Tính hiệu năng lượng điện thay thân 2 rất của mỗi pin?


Cho mạch năng lượng điện nlỗi hình vẽ: E=3V, năng lượng điện trnghỉ ngơi trong ko đáng chú ý, bỏ qua điện trsinh hoạt của dây nối, R1 = R2 = 50W, vôn kế có năng lượng điện trở 50W. Số chỉ của vôn kế là

*


Cho mạch điện nlỗi mẫu vẽ. Ba pin giống như nhau, mỗi pin gồm E = 6V; r = 1,5W. Điện trngơi nghỉ mạch xung quanh bởi 11,5W. Khi đó

*


Cho mạch năng lượng điện nlỗi hình vẽ, bỏ qua mất điện trlàm việc của dây nối, mang đến E= 15V; r=1W; R1=2W. Xác định R để năng suất tiêu thụ trên R đạt cực đại và tính năng suất cực lớn đó

*


Cho mạch điện nhỏng hình mẫu vẽ, bỏ lỡ điện trsinh hoạt của dây nối với điện trnghỉ ngơi ampe kế, E=6V, r=1W, R1=3W; R2=6W; R3=2W. Số chỉ của ampe kế là

*


Xem thêm: Top 9 Bản Vẽ Cad Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Trên Mái Chuẩn

Cho mạch điện nhỏng hình mẫu vẽ, Bốn pin giống như nhau, mỗi pin gồm E=1,5V và r=0,5W. Các điện trsống ngoại trừ R1 = 2W; R2 = 8W. Hiệu năng lượng điện rứa UMN bằng

*


Xác định năng lượng điện trngơi nghỉ trong của nguồn tích điện, hiểu được Khi điện trsinh sống ngoại trừ là R1 = 2W hoặc R2 = 8W thì công suất toả nhiệt độ bên trên hai năng lượng điện trsinh hoạt kia bởi nhau


Cho mạch điện nlỗi hình mẫu vẽ, bỏ qua mất năng lượng điện trngơi nghỉ của dây nối, nguồn tích điện có suất năng lượng điện cồn E=6V, điện trnghỉ ngơi vào 0,1W, mạch quanh đó tất cả đèn điện gồm năng lượng điện trsinh hoạt Rđ = 11W và điện trsinh hoạt R = 0,9W. Biết đèn sáng bình thường. Hiệu điện nắm định mức với năng suất định mức của đèn điện là

*


Cho mạch điện như mẫu vẽ, bỏ qua mất năng lượng điện trsống của dây nối, biết R1=0,1W, r=1,1W. Phải chọn x bằng bao nhiêu để công suất tiêu trúc ở mạch không tính là phệ nhất?

*


Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ. E=12,5V;r=0,4Ω; Đèn Đ1 tất cả chỉ số 12V – 6W, đèn Đ2 gồm chỉ số 6V – 4,5W. Lúc Rb=8Ωthì đèn Đ1 và Đ2 sáng sủa thông thường. Tính hiệu suất của điện áp nguồn.

*


Cho mạch điện tất cả sơ trang bị như hình vẽ: E = 8 V; r=1,0 Ω; R1=12 Ω; R2=6 Ω. Bỏ qua điện trsống của ampe kế với dây nối. Số chỉ của ampe kế là 0,33 A≈13 A.Nhiệt lượng tỏa ra bên trên R3 vào 10 phút là

*


*

Trang website chia sẻ ngôn từ miễn chi phí dành cho người Việt.


Kchất hóa học bài giảng

Hỏi đáp bài xích tập

Giải bài tập các môn

Bộ đề trắc nghiệm những lớp

Thỏng viện câu hỏi

Tài liệu miễn phí tổn

Thông tin pháp luật


Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương thơm Đình, Quận Tkhô giòn Xuân, Thành phố Hà Nội, đất nước hình chữ S

vietjackteam
gmail.com

*
*


- Người đại diện: Nguyễn Tkhô cứng Tuyền