CHO MẠCH ĐIỆN NHƯ HÌNH VẼ E1 6V

Biết ξ1=6V;ξ2=3V;r1=r2=1Ω. Lúc K đóng góp thì mẫu điện qua K có mức giá trị

A.

Bạn đang xem: Cho mạch điện như hình vẽ e1 6v

1 A

B. 3 A.

Xem thêm: Mệnh Mộc Khắc Tuổi Gì, Hợp Tuổi Gì? Tính Cách Mệnh Mộc, Hợp Mệnh Gì

C. 4 A.

D. 2 A


*

*


*

*

*

Trải nghiệm nhiều tính năng hơn cùng với App VietJaông chồng. Hỏi đáp miễn phí với giáo viên. Thi online với hàng nghìn cỗ đề chuẩn chỉnh.