Cho mạch điện như hình vẽ r1 1

*

1. Cho mạch năng lượng điện nlỗi hình mẫu vẽ.

Bạn đang xem: Cho mạch điện như hình vẽ r1 1

Biết R1 = 1 , R2 = 2 , R3 = 3 .

cùng hiệu điện cố kỉnh thân nhì đầu đoạn mạch là 6V

a. Tính năng lượng điện trsinh hoạt tương đương của đoạn mạch?

b. Tính cường độ cái năng lượng điện qua mỗi điện trở?

c. Tính năng suất tiêu thú của đoạn mạch

 
 
*

a) (R_12=R_1+R_2=1+2=3left(Omega ight))

(R_tđ=dfracR_12.R_3R_12+R_3=dfrac3.33+3=1,5left(Omega ight))

b) (U=U_12=U_3=6V)

(I_12=I_1=I_2=dfracU_12R_12=dfrac63=2left(A ight))

(I_3=dfracU_3R_3=dfrac63=2left(A ight))

c) (P=dfracU^2R=dfrac6^21,5=24left(W ight))


*

mang đến mạch điện có 3 mạch trsinh sống nối liền nhau biết r1=r2=r3=20Ω hiệu năng lượng điện vắt thân nhị đầu đoạn mạch u=90v a)vẽ sơ thứ mạch năng lượng điện b)tính năng lượng điện trnghỉ ngơi tương đương của mạch c)tính độ mạnh cái điện chạy qua mạch d)tính công suất tiêu thụ của mạch năng lượng điện cùng công của mạch năng lượng điện sản ra trong thời hạn 20"


Cho đoạn mạch như pmùi hương trình : (R2//R3)ntR1R1 = R2 = 10Ω , R3=12 Ω .Biết : Hiệu năng lượng điện thếđoạn mạch là 24V . Tính năng lượng điện trnghỉ ngơi tương tự của đoạn mạch?Tính độ mạnh cái điện trải qua từng điện trsinh sống và hiệu điện cụ giữa hai đầu từng điện trsinh hoạt.


Đoạn mạch AB bao gồm 2 năng lượng điện trở R18Ω với R24Ω mắc nối tiếp. Đặt hiệu năng lượng điện cầm U 24V không đổi thân hai đầu đoạn mạch ABa. Tính điện trsinh hoạt tương tự của đoạn mạch AB cùng độ mạnh loại điện qua từng điện trởb. Tính công suất tiêu thú của đoạn mach ABc. Mắc thêm một bóng đèn 12V- 6W tuy vậy song với R1. Nhận xét về khả năng chiếu sáng của đèn điện.

Xem thêm: Nam Tuổi Quý Sửu 1973 Hợp Hướng Nào, Tuổi Quý Sửu Nên Chọn Nhà Hướng Nào


Đoạn mạch AB bao gồm 2 năng lượng điện trở R1=8Ω cùng R2=4Ω mắc thông suốt. Đặt hiệu năng lượng điện cố U =24V không thay đổi thân nhị đầu đoạn mạch AB

a. Tính điện trnghỉ ngơi tương đương của đoạn mạch AB với độ mạnh cái năng lượng điện qua từng điện trở

b. Tính năng suất tiêu thụ của đoạn mach AB

c. Mắc thêm 1 đèn điện 12V- 6W tuy nhiên tuy vậy với R1. Nhận xét về khả năng chiếu sáng của bóng đèn.


Cho mạch năng lượng điện nlỗi hình vẽ. Biết R19ôm, R26ôm, R312ôm. Hiệu năng lượng điện nuốm không đổi U24V a) Tính điện trngơi nghỉ tương đương của đoạn mạch. b) Tính cường độ cái điện chạy qua mỗi năng lượng điện trsống cùng hiệu điện ráng giữa hai đầu từng điện trsinh sống c) Nếu nạm R3Rx thì cường độ loại điện chạy qua đoạn mạch bây giờ đang tăng 1,5 lần đối với độ mạnh chiếc năng lượng điện ban đầu. Tính năng lượng điện trnghỉ ngơi Rx

Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ. Biết R1=9ôm, R2=6ôm, R3=12ôm. Hiệu điện cố kỉnh không đổi U=24V a) Tính năng lượng điện trsống tương đương của đoạn mạch. b) Tính độ mạnh cái năng lượng điện chạy qua từng điện trnghỉ ngơi và hiệu năng lượng điện nắm giữa nhị đầu mỗi năng lượng điện trsống c) Nếu chũm R3=Rx thì cường độ cái năng lượng điện chạy qua đoạn mạch từ bây giờ vẫn tăng 1,5 lần so với độ mạnh chiếc năng lượng điện ban đầu. Tính điện trngơi nghỉ Rx

*


Cho đoạn mạch như pmùi hương trình : (R2//R3)ntR1

R1 = R2 = 10Ω , R3=12 Ω .Biết : Hiệu điện vậy đoạn mạch là 24V .Tính năng lượng điện trsinh sống tương đương của đoạn mạch?

Tính độ mạnh mẫu điện đi qua mỗi điện trsinh hoạt và hiệu điện nuốm giữa nhị đầu mỗi điện trsinh hoạt.


Cho mạch điện có những điện trsinh hoạt thuần nhỏng hình vẽ:Với: R1 = 20Ω ; R2 = 15Ω ; R3 = 35Ω cùng UAB = 36,6V.a.Tính điện trnghỉ ngơi tương đương của đoạn mạch.b.Tính cường độ chiếc điện qua đoạn mạch.c. Tính hiệu năng lượng điện ráng giữa nhị đầu R1.

*


Câu 1: Có tía năng lượng điện trsinh sống R1= R2 = 60 , R3 = 120 mắc như hình mẫu vẽ, hiệu điện nắm đặt vào hai đầu đoạn mạch là 120V.a) Tính năng lượng điện trsống tương đương của đoạn mạch?b) Tính cường độ loại năng lượng điện trong mạch và qua những năng lượng điện trở? Và hiệu điện nắm đặt vào nhị đầu các điện trở?

*


Cho 1 đoạn mạch bao gồm 2 năng lượng điện trlàm việc r1= 40 ôm r2 = 60ôm mắc tiếp liền. Cường độ dòng năng lượng điện qua mạch là 2,2A