Cho mạch điện như hình vẽ r1 r2

Câu hỏi: Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ: R1 = R2 = 6, R4 = 2,R3 là vươn lên là trsinh sống, điện trsinh sống của vôn kế không nhỏ.

Bạn đang xem: Cho mạch điện như hình vẽ r1 r2

Bỏ qua điện trngơi nghỉ dây nối.Đặt vào hai đầu A, B một hiệu điện nạm không đổi UAB.1. Cho R3 = 6 thì số chỉ của vôn kế là 12V. Tính UAB.2. Tgiỏi vôn kế bằng ampe kế gồm năng lượng điện trngơi nghỉ siêu nhỏ dại.

Xem thêm: Cách Vẽ Đồ Thị Hàm Số Bậc Nhất, Đồ Thị Của Hàm Số Bậc Nhất

Tìm R3  để hiệu suất trên R3 cực đại. Tính giá trị cực to này cùng độ mạnh cái điện qua ampe kế.
*

- Hướng dẫn giải

Pmùi hương pháp giải:

Áp dụng nội dung định hiện tượng Ohm đến đoạn mạch cách làm tính năng lượng điện trlàm việc , hiệu điện nạm, cường độ chiếc điện mang lại đoạn mạch mắc nối tiếp hoặc mắc song song

Giải chi tiết:

. R1//(R2 nt R3) nt R4 (Hoặc vẽ mạch)

R23= 12, R123 = 4, RAB = 6

Số chỉ vôn kế UV = U3 + U4 = I3R3 + I4R4

suy ra 3I3 + I = 6 (1)

Ta có I = I1 + I3 cùng $$I_1 over I_3 = R_23 over R_1 = 2$$suy ra 3I3 = I (2)

Từ (1), (2) suy ra I = 3A

Hiệu năng lượng điện rứa UAB = I. RAB = 18V

2. R1 nt (R3//R4)//R2

Đặt R3 = x

$$R_34 = 2x over x + 2$$;$$R_134 = 8x + 12 over x + 2$$

I3 = $U_ABR_34 over R_134.R_3 = 18.2 mx over 2 + x over 12 + 8 mx over 2 + x.1 over x = 9 over 3 + 2x$ (1)

P3 = I32.R3 = $81x over (3 + 2 mx)^2$

Vì (3+2x)2 = (3-2x)2 + 24x ≥ 24x đề xuất P3 ≤ $81 over 24 = 27 over 8$ = 3,375 (W)