Cho Mạch Điện Như Hình Vẽ Uab 12V

*

Bạn đang xem: Cho mạch điện như hình vẽ uab 12v

Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ, UAB =12V; R1 = 2 .a/ R1 được thiết kế bởi dây gồm = 2. 10-8 m, S = 0,1mm2Tính l =?b/ Nếu R2 =6 . Tính I=?; U2 = ?; P2= ?c/ Nếu năng suất tiêu thú của R2 là P2 = 16WvàR2 > R1. Tính I’ cùng R2.Cho mạch năng lượng điện song song bao gồm R1= 2 ôm, R2=6 ôm , R3= 3 ôm, UAB= 12V điện trsinh sống của A cùng dây nối là không xứng đáng kể:

a. Tính năng lượng điện trlàm việc tương đương của đoạn mạch AB

b. Tính số chỉ của A kế cùng hiệu năng lượng điện cố kỉnh thân 2 điểm MN

c. Tính năng suất tiêu trúc bên trên R3 cùng hiệu suất tiêu thú bên trên toàn đoạn mạch

d. Txuất xắc năng lượng điện trngơi nghỉ R2 bằng 1 bóng đèn 6V-3W . Hỏi bóng đèn tất cả sáng sủa bình thường không? Tại sao?Cho mạch năng lượng điện song song tất cả R1= 2 ôm, R2=6 ôm , R3= 3 ôm, UAB= 12V điện trsống của A và dây nối là không đáng kể:

a. Tính điện trsống tương đương của đoạn mạch AB

b. Tính số chỉ của A kế cùng hiệu năng lượng điện chũm giữa 2 điểm MN

c. Tính hiệu suất tiêu thụ bên trên R3 và công suất tiêu thụ bên trên toàn đoạn mạch

d. Thay điện trnghỉ ngơi R2 bởi 1 bóng đèn 6V-3W . Hỏi bóng đèn gồm sáng bình thường không? Tại sao?


Xem thêm: Hướng Dẫn Share Máy In Qua Mạng Lan Trên Máy Tính Đơn Giản, Chi Tiết

mang đến mạch điện như hình mẫu vẽ trong đó R1=R2=6Ω ,R3=12Ω,Uab=12V.tính cường độ dòng năng lượng điện qua những điện trsinh hoạt, hiệu điện ráng bên trên mỗi năng lượng điện trsinh hoạt,năng suất tiêu thú của mỗi năng lượng điện trsinh sống A R1 C R2 R3 B


lấy ví dụ 8: Cho mạch điện như mẫu vẽ. Các điện trở R1= R4 =3 ôm, R2 =2 ôm,R =6 ôm. Hiệu điện nỗ lực thân nhị đầu đoạn mạch U= 8V. Tính công suấttiêu thú bên trên năng lượng điện trlàm việc R2 ?

*


thân 2 điểm a,b của mạch điện bao gồm hiệu điện cố gắng không thay đổi 12V tất cả mắc thông liền 2 năng lượng điện trở R1=2Ω và năng lượng điện trsinh hoạt R2.

a)Rmột là một dây dẫn đồng chất, tiết diện đều có điện trở suất 2.10^-8 Ωm, huyết diện 0,1mm^2. tính chiều nhiều năm dây này

b) nếu R2=6Ω hãy tính cường độ dòng năng lượng điện qua mạch, hiệu điện thay giữa 2 đầu R2 với hiệu suất tiêu thú của R2 lúc đó

c) trường hợp công suất điện tiêu thụ của R2 hiện nay là 16W bà R2> R1. Hãy tính R2 với độ mạnh mẫu năng lượng điện qua mạch


mang đến mạch điện nlỗi hình mẫu vẽ R1=8 ôm, R3=15 ôm Uab=12v .k đóng I=2A 

a.tính Rtđ và R2 

b.hđt giữa hai đầu R1cùng R2


mang lại mạch điện nhỏng mẫu vẽ R1=8 ôm, R3=15 ôm Uab=12v .k đóng góp I=2A a.tính Rtđ với R2 b.hđt thân nhị đầu R1cùng R2

*

 


đến mạch năng lượng điện nhỏng mẫu vẽ R1=8 ôm, R3=15 ôm Uab=12v .k đóng I=2A 

a.tính Rtđ và R2 

b.hđt giữa nhì đầu R1với R2


Cho mạch điện như hình vẽ UAB=36V điện trlàm việc R1=1,5Ω năng lượng điện trsống toàn phần của biến hóa trlàm việc là R=10Ω; R2=1,5Ω; R3=6Ω xác định vị trí con chạy Q trên phát triển thành trsống ( Điện trnghỉ ngơi bên trên đoạn DQ) đểa) Công suất tiêu thú trên R3 là 6Wb) Công suất tiêu thụ trên R2 là 6W. đông đảo tín đồ làm nkhô giòn góp em ạ, em cảm ơn trước

*