CHO MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU NHƯ HÌNH VẼ

Câu hỏi:
*
Cho mạch năng lượng điện xoay chiều như hình mẫu vẽ. (R=50(Omega )) ,(r=20(Omega )) , (U_AB=100(V)). Công suất tiêu trúc của đoạn mạch là: 

A.P=180(W)

B.P=240(W)

C.P=280(W)

D.P=50(W)


- Hướng dẫn giải

Ta tất cả :

(eginarrayl ullet P.. = I^2.(R + r)\ = I.(I.R + I.r)\ = I.(U_R + U_r)\ ullet I = fracU_ABR = frac10050 = 2(A)\ Rightarrow P = I^2.(R + r)\ = 2^2(50 + 20) = 280(W)endarray)


Câu hỏi trên trực thuộc đề trắc nghiệm

Trắc nghiệm Vật lý 12 Bài 15 Công suất điện tiêu trúc của mạch điện xoay chiều cùng Hệ số công suất